Aussprache: IPA: [ˈleːʊ] /leːo/

Übersetzungen in Deutsch:

  • Leo   
    (Proper noun  )

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Dänisch Deutsch. (4)

Pave Leo 1.Leo der Große
Pave Leo 10.Leo X.
Pave Leo 13.Leo XIII.
Pave Leo 3.Leo III.

Beispielsätze mit "Leo", Translation Memory

add example
Leo TINDEMANS , udenrigsminister ,Herrn Leo TINDEMANS , Minister für auswärtige Beziehungen ;
Den vil i endnu højere grad kunne bidrage til en effektivisering af det institutionelle system , såfremt Rådet , således som Leo Tindemans foreslog det , overdrog den mere omfattende udøvende og administrative beføjelser .Sie könnte einen noch größeren Beitrag zur Leistungsfähigkeit der Institutionen leisten , wenn der Rat ihr , wie Leo Tindemans vorgeschlagen hat , größere Exekutiv- und Verwaltungsbefugnisse übertragen würde .
lkke Leroy!Leo!lch heiße nicht Leroy, sondern Leo
Disse ord blev udtrykt af den elskede pave Johannes Paul II i sin rundskrivelse med titlen Centesimus Annus, der gentog de emner, som hans forgænger, Leo XIII, tog op i rundskrivelsen Rerum Novarum.Dies sind die Worte des geliebten Papstes Johannes Paul II., der in seiner Enzyklika mit dem Titel Centesimus Annus, die Themen wieder aufgegriffen hat, die von seinem Vorgänger, Leo XIII., in der Enzyklika Rerum Novarum bereits angesprochen wurden.
Åbenhed og nærhed er det nødvendigt , at vi står sammen , sagde ordføreren for Den Krist-demokratiske Gruppe , belgieren Leo Tindemans . Derfor fandt han det meget beklageligt , at der på topmødet praktisk talt ikke blev truffet nogen beslutninger over hovedet .Zustimmung findet auch die Billigung des Kommissionsvorschlages durch den Rat , wonach die Mitgliedstaaten zu marktüblichen Zinsen Mittel bis zu maximal 5 Mrd. ECU bis Ende 1995 aus einer Überbrückungsfazilität " der Gemeinschaft erhalten können , um damit vorzeitig Investitionsvorhaben im Rahmen der Strukturfonds durchführen zu können .
Spørgsmålet var blevet rejst i forbindelse et søgsmål , som Carmina Di Leo , der er italiensk statsborger og barn af en EF-arbejdstager , havde anlagt i anledning af , at de kompetente tyske myndigheder havde afslået at tildele hende uddannelsesstøtte i henhold til forbundslov en om uddannelsesstøtte til studier uden for Forbundsrepublikken Tysklands område med den begrundelse , at hun stude rede medicin ved universitetet i Sienna i Italien , og at statsborgere iDiese Frage stellt sich aufgrund einer Klage der italienischen Staatsangehörigen Carmina Di Leo , die Kind von EG-Arbeitnehmern ist , gegen einen Bescheid , mit dem die zuständigen deutschen Behörden es abgelehnt hatten , ihr Ausbildungsförderung für ein Studium ausserhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz zu gewähren , da sie für das Fach
Du er altid velkommen, LeoTu, was du nicht lassen kannst
De åbne og direkte samtaler , som Leo Tindemans og Gaston Thorn havde haft med de enkelte ministre , gav mulig hed for at klarlægge de forskelliges stillingtagen og for bedre at vurdere eventuelle løsninger .Die freimütigen und ungezwungenen Gespräche , die Leo Tindemans und Gaston Thorn mit den einzelnen Ministern führten , ermöglichten eine Klärung der Standpunkte und eine bessere Beurteilung der in Betracht kommenden Lösungen .
I sin rapport om Den europæiske Union , som Leo Tindemans fremlagde for sine kolleger ved mødet i Det europæiske Råd den 29. december 1975 , foreslog han , at Den europæiske Union bør disponere over et fælles organ , der fastsætter regler for og kontrollerer kernekraftværker , og som har en tilsvarende kompetence og myndighed , som » Nuclear Regulatory Commission « i De forenede Stater .eine gründliche Untersuchung müsse über die Probleme durchgeführt werden , die mit dem Einsatz von Kühltürmen ( trockene wie nasse ) verbunden sind , so daß Gebiete , die nicht über genügende Wasservorkommen verfügen , ebenfalls als Standorte für Kernkraftwerke in Betracht gezogen werden können ;
Mål sætningerne for Leo- nardoprogrammet erimidlertidikke SMART , men ret generelle , og det gør det svært at måle , hvordan mobilitetsprojekter kan bidragetil at opfylde dem ( jf.tekstboks 3 ) .Diestrifftauf die eherallgemein gehaltenen Zielsetzungen des Programms Leonardo allerdings nicht zu , weshalb sich schwer messen lä sst , inwiefern Mobilitätsprojekte zuihrer Verwirklichung beitragen können(siehe Kasten 3 ) .
Jeg hørte med stor interesse hr. Collins ' redegørelse om CSCE ' s rolle . Med Leo Tindemans som medunderskriver af Helsinki-slutakten ved vi , at CSCE er en nyttig struktur , men ingen beslutningstagende struktur , at den er underlagt reglen om enstemmighed , og at den derfor ikke kan reagere i en krise- eller trusselssituation .Das ist dann die Zukunft der Europäischen Union in ihrer ganzen Bedeutung .
Leo Echegarays modbydelige forbrydelse må ikke bruges som påskud og blokadebryder til at sabotere denne politik.Das widerliche Verbrechen des Leo Echegaray darf nicht als Vorwand und Blockadebrecher dafür dienen, diese Politik zu unterlaufen.
LEO-Høj-MiddelLEO-Hoch-Mittel
Den belgiske premierminister Leo Tindemans fik af sine kolleger til opgave at sammenfatte de forskellige tanker , som Kommissionen , Europa-Parlamentet , EF-Domstolen og Det økonomiske og sociale Udvalg , tidligere havde nedfældet i de res beretninger , i en samlet plan for en europæisk sammenslutning .In Sondergesprächen zwischen der Kommission und dem RGW-Sekretariat wird gegenwärtig über die Form und den Inhalt der Gestaltung der gemeinsamen Handelsbeziehungen beraten .
Det europæiske Råd har påhørt den beretning , som for manden for Ministerrådet , Leo Tindemans , har aflagt for Rådet om udførelsen af det mandat , som de Ti den 23. februar havde givet ham .2. Die Staats- bzw. Regierungschefs prüften den Stand der Wirtschaftsbeziehungen zwischen ihren Ländern und den Ländern Osteuropas insbesondere unter Berücksichtigung der wichtigen Rolle ,
Den kristelig-demokratiske gruppe foregreb denne udvikling i 1976 , da Det Europæiske Folkeparti blev stiftet på initiativ af Hans-August Lücker , Leo Tindemans og Wilfried Martens , tre betydelige personligheder , som alle siden hen blev formænd for gruppen .Dementsprechend verhielt sich die Christdemokratische Fraktion bereits 1976 , als auf Initiative von Hans-August Lücker , Leo Tindemans und Wilfrie d Martens , die später alle die Funktion des Fraktionsvorsitzenden ausübten , die Europäische Volkspartei gegründet wurde .
Leo TINDEMANS UdenrigsministerLeo TINDEMANS Minister der Auswärtigen Beziehungen
Siden Unionen omtaltes for første gang på regeringschefernes konference i Paris i 1972 , er den begyndt at tage form , og der er navnlig takket være Leo Tindemans ' rapport til Det europæiske Råd sket fremskridt .Der Begriff der Europäischen Union ist seit der Konferenz der Regierungschefs im Jahre 1972 in Paris , auf der er zum erstenmal verwendet wurde , klarer geworden .
Vi skal passe pá dig, LeoWir sind deine Beschützer, Leo
Nyere undersøgelser (Leo, Reinstaller, Unterlass ‧, Pottelsbergh ‧) viser, at de fleste gamle medlemsstater har forsknings- og udviklingsudgifter, som ligger omkring det niveau, man kunne forvente ud fra deres branchestruktur, mens de fleste nye medlemsstater ligger under dette niveau (dvs. under ‧°'s linjen, jf. illustrationNeuere Forschungsarbeiten (Leo- Reinstaller- Unterlass, ‧, Pottelsberghe, ‧) zeigen, dass die meisten alten Mitgliedstaaten FuE-Ausgaben aufweisen, die nahe dem Niveau liegen, das aufgrund ihrer Branchenstruktur zu erwarten wäre, während die meisten neuen Mitgliedstaaten darunter liegen (d.h. unter der ‧° Linie, siehe Abbildung
Rådets forordning ( EF ) nr. 827 / 2004 om forbud mod import af storøjet tun ( Thunnus obesus ) med oprindelse i Bolivia , Cambodja , Georgien , Ækvatorialguinea og Sierra Leo ne og om ophævelse af forordning ( EF ) nr. 1036 / 2001 .Schlussfolgerungen des Agrarrohstoffen und Baumwolle .
Punktet Pio Abogne De Vera (alias (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) LeoUnter Natürliche Personen erhält der Eintrag Pio Abogne De Vera (alias (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo
Zeige Seite 1. Gefunden: 203 zur Phrase Leo passende Sätze.Gefunden in 0,201 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.