Aussprache: IPA: [ˈleːʊ] /leːo/

Übersetzungen in Deutsch:

  • Leo   
    (Proper noun  )

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Dänisch Deutsch. (4)

Pave Leo 1.Leo der Große
Pave Leo 10.Leo X.
Pave Leo 13.Leo XIII.
Pave Leo 3.Leo III.

Beispielsätze mit "Leo", Translation Memory

add example
Leo TINDEMANS , udenrigsminister ,Herrn Leo TINDEMANS , Minister für auswärtige Beziehungen ;
Den vil i endnu højere grad kunne bidrage til en effektivisering af det institutionelle system , såfremt Rådet , således som Leo Tindemans foreslog det , overdrog den mere omfattende udøvende og administrative beføjelser .Sie könnte einen noch größeren Beitrag zur Leistungsfähigkeit der Institutionen leisten , wenn der Rat ihr , wie Leo Tindemans vorgeschlagen hat , größere Exekutiv- und Verwaltungsbefugnisse übertragen würde .
Det samme skete for mig og LeoSo wie bei mir und Leo
Åbenhed og nærhed er det nødvendigt , at vi står sammen , sagde ordføreren for Den Krist-demokratiske Gruppe , belgieren Leo Tindemans . Derfor fandt han det meget beklageligt , at der på topmødet praktisk talt ikke blev truffet nogen beslutninger over hovedet .Zustimmung findet auch die Billigung des Kommissionsvorschlages durch den Rat , wonach die Mitgliedstaaten zu marktüblichen Zinsen Mittel bis zu maximal 5 Mrd. ECU bis Ende 1995 aus einer Überbrückungsfazilität " der Gemeinschaft erhalten können , um damit vorzeitig Investitionsvorhaben im Rahmen der Strukturfonds durchführen zu können .
Spørgsmålet var blevet rejst i forbindelse et søgsmål , som Carmina Di Leo , der er italiensk statsborger og barn af en EF-arbejdstager , havde anlagt i anledning af , at de kompetente tyske myndigheder havde afslået at tildele hende uddannelsesstøtte i henhold til forbundslov en om uddannelsesstøtte til studier uden for Forbundsrepublikken Tysklands område med den begrundelse , at hun stude rede medicin ved universitetet i Sienna i Italien , og at statsborgere iDiese Frage stellt sich aufgrund einer Klage der italienischen Staatsangehörigen Carmina Di Leo , die Kind von EG-Arbeitnehmern ist , gegen einen Bescheid , mit dem die zuständigen deutschen Behörden es abgelehnt hatten , ihr Ausbildungsförderung für ein Studium ausserhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz zu gewähren , da sie für das Fach
De åbne og direkte samtaler , som Leo Tindemans og Gaston Thorn havde haft med de enkelte ministre , gav mulig hed for at klarlægge de forskelliges stillingtagen og for bedre at vurdere eventuelle løsninger .Die freimütigen und ungezwungenen Gespräche , die Leo Tindemans und Gaston Thorn mit den einzelnen Ministern führten , ermöglichten eine Klärung der Standpunkte und eine bessere Beurteilung der in Betracht kommenden Lösungen .
Sag C-‧/‧: Domstolens dom (Første Afdeling) af ‧. juni ‧- Leo-Libera GmbH mod Finanzamt Buchholz in der Nordheide (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof (Tyskland)) (Anmodning om præjudiciel afgørelse- merværdiafgift- direktiv ‧/‧/EF- artikel ‧, stk. ‧, litra i)- fritagelse for væddemål, lotterier og andre former for hasardspil eller spil om penge- betingelser og begrænsninger- medlemsstaternes kompetence til at træffe bestemmelseRechtssache C-‧/‧: Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom ‧. Juni ‧ (Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs- Deutschland)- Leo-Libera GmbH/Finanzamt Buchholz in der Nordheide (Vorabentscheidungsersuchen- Mehrwertsteuer- Richtlinie ‧/‧/EG- Art. ‧ Abs. ‧ Buchst. i- Befreiung für Wetten, Lotterien und sonstige Glücksspiele mit Geldeinsatz- Bedingungen und Beschränkungen- Festlegungsbefugnis der Mitgliedstaaten
Sag C-‧/‧: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Baden-Baden (Tyskland) den ‧. maj ‧- straffesag mod Leo ApeltRechtssache C-‧/‧: Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts Baden-Baden (Deutschland) eingereicht am ‧. Mai ‧- Strafverfahren gegen Leo Apelt
I sin rapport om Den europæiske Union , som Leo Tindemans fremlagde for sine kolleger ved mødet i Det europæiske Råd den 29. december 1975 , foreslog han , at Den europæiske Union bør disponere over et fælles organ , der fastsætter regler for og kontrollerer kernekraftværker , og som har en tilsvarende kompetence og myndighed , som » Nuclear Regulatory Commission « i De forenede Stater .eine gründliche Untersuchung müsse über die Probleme durchgeführt werden , die mit dem Einsatz von Kühltürmen ( trockene wie nasse ) verbunden sind , so daß Gebiete , die nicht über genügende Wasservorkommen verfügen , ebenfalls als Standorte für Kernkraftwerke in Betracht gezogen werden können ;
Jeg har været udsat for følgende i Bruxelles: Jeg havde en gruppe besøgende med en fredag i LEO-bygningen på femte sal, og pludselig lugtede flere af os uafhængigt af hinanden røg.In Brüssel hatte ich folgendes erlebt: Mit einer Besuchergruppe befand ich mich an einem Freitag in der fünften Etage des LEO-Gebäudes, und plötzlich nahmen, unabhängig voneinander, mehrere Personen einen Brandgeruch wahr.
Mål sætningerne for Leo- nardoprogrammet erimidlertidikke SMART , men ret generelle , og det gør det svært at måle , hvordan mobilitetsprojekter kan bidragetil at opfylde dem ( jf.tekstboks 3 ) .Diestrifftauf die eherallgemein gehaltenen Zielsetzungen des Programms Leonardo allerdings nicht zu , weshalb sich schwer messen lä sst , inwiefern Mobilitätsprojekte zuihrer Verwirklichung beitragen können(siehe Kasten 3 ) .
Jeg hørte med stor interesse hr. Collins ' redegørelse om CSCE ' s rolle . Med Leo Tindemans som medunderskriver af Helsinki-slutakten ved vi , at CSCE er en nyttig struktur , men ingen beslutningstagende struktur , at den er underlagt reglen om enstemmighed , og at den derfor ikke kan reagere i en krise- eller trusselssituation .Das ist dann die Zukunft der Europäischen Union in ihrer ganzen Bedeutung .
Leo Tindemans gør opmærksom på, at f.eks. Planlægningsenheden for Politiske Anliggender og Hurtig Varsling har afgørende betydning.Leo Tindemans weist darauf hin, daß beispielsweise die Strategie- und Planungsgruppe von entscheidender Bedeutung ist.
Den belgiske premierminister Leo Tindemans fik af sine kolleger til opgave at sammenfatte de forskellige tanker , som Kommissionen , Europa-Parlamentet , EF-Domstolen og Det økonomiske og sociale Udvalg , tidligere havde nedfældet i de res beretninger , i en samlet plan for en europæisk sammenslutning .In Sondergesprächen zwischen der Kommission und dem RGW-Sekretariat wird gegenwärtig über die Form und den Inhalt der Gestaltung der gemeinsamen Handelsbeziehungen beraten .
Det europæiske Råd har påhørt den beretning , som for manden for Ministerrådet , Leo Tindemans , har aflagt for Rådet om udførelsen af det mandat , som de Ti den 23. februar havde givet ham .2. Die Staats- bzw. Regierungschefs prüften den Stand der Wirtschaftsbeziehungen zwischen ihren Ländern und den Ländern Osteuropas insbesondere unter Berücksichtigung der wichtigen Rolle ,
Den kristelig-demokratiske gruppe foregreb denne udvikling i 1976 , da Det Europæiske Folkeparti blev stiftet på initiativ af Hans-August Lücker , Leo Tindemans og Wilfried Martens , tre betydelige personligheder , som alle siden hen blev formænd for gruppen .Dementsprechend verhielt sich die Christdemokratische Fraktion bereits 1976 , als auf Initiative von Hans-August Lücker , Leo Tindemans und Wilfrie d Martens , die später alle die Funktion des Fraktionsvorsitzenden ausübten , die Europäische Volkspartei gegründet wurde .
Leo TINDEMANS UdenrigsministerLeo TINDEMANS Minister der Auswärtigen Beziehungen
Siden Unionen omtaltes for første gang på regeringschefernes konference i Paris i 1972 , er den begyndt at tage form , og der er navnlig takket være Leo Tindemans ' rapport til Det europæiske Råd sket fremskridt .Der Begriff der Europäischen Union ist seit der Konferenz der Regierungschefs im Jahre 1972 in Paris , auf der er zum erstenmal verwendet wurde , klarer geworden .
Lad os gå op og se til LeoSehen wir nach Leo
De viderefører således den tradition, der blev indledt af Deres kristelige demokratiske forgængere Wilfried Martens og Leo Tindemans, som også har ydet et fremragende bidrag i Europa-Parlamentet.So stehen Sie in der Tradition ihrer christdemokratischen Vorgänger, Wilfried Martens und Leo Tindemans, die auch im Europäischen Parlament einen hervorragenden Beitrag geleistet haben.
Rådets forordning ( EF ) nr. 827 / 2004 om forbud mod import af storøjet tun ( Thunnus obesus ) med oprindelse i Bolivia , Cambodja , Georgien , Ækvatorialguinea og Sierra Leo ne og om ophævelse af forordning ( EF ) nr. 1036 / 2001 .Schlussfolgerungen des Agrarrohstoffen und Baumwolle .
Det administrative ansvar for gennemførelsen af den finansielle planlægning og for modtagelsen af støtteansøgninger hører under Settore Caccia e Pesca, under den midlertidige leder, Dr. Giuseppe Leo, og den ansvarlige for sagsbehandlingen, Dr. Giovanni NinivaggiZuständig für die Verwaltung der Durchführungsphasen für die Finanzplanung und die Entgegennahme der Beihilfeanträge: Settore Caccia e Pesca, derzeit zuständiger Leiter: Dr. Giuseppe Leo, zuständig für das Verfahren: Dr. Giovanni Ninivaggi
Gennem personlige bidrag skulle det ifølge Leo Tindemans sikres , at fonden kunne bidrage til udvikling af en europæisk bevidsthed og borgernes identitet .Die Aufgabe dieser Stiftung hat Leo Tindemans in einer 1974 verfaßten und 1975 veröffentlichten Schrift so bezeichnet : Die Aufgabe der Stiftung solle darin liegen , entweder direkt oder durch Unter stützung bestehender Einrichtungen alle Beiträge zu einer besseren Verständigung zwischen unseren Völkern zu fördern , wobei das Hauptgewicht auf die zwischenmenschlichen K ontakte gelegt werden solle Jugendarbeit , Studentenaustausch , wissenschaft liche Diskussionen und Kolloquien , Zusammenkünfte sozio-professioneller Gruppen , kulturelle und Informationstätigkeiten . mationstätigkeiten .
Zeige Seite 1. Gefunden: 203 zur Phrase Leo passende Sätze.Gefunden in 0,448 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.