Aussprache: IPA: /ˈʃpʀɪçvɔɐ̯t/ /ˈʃpʀɪçvɔʁt/

Übersetzungen in Tschechisch:

  • rčení   
    (Noun  )
     
    Ein allgemein bekannter, festgeprägter Satz, der eine Lebensregel oder Weisheit in prägnanter, kurzer Form ausdrückt.
  • přísloví   
    (Noun  n)

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Deutsch Tschechisch. (3)

Buch der SprichwörterKniha přísloví
sprichwortpřísloví; pořekadlo
Sprichwortepřísloví

    Zeige Deklination

Beispielsätze mit "Sprichwort", Translation Memory

add example
Wie ein altes Sprichwort schon sagt, ,,Zähle auf Deine Küken nicht, bevor sie geschlüpft sind!"Jak se říká v Americe: nepočítej kuřata dříve, než se vylíhnou.
Es gibt ein altes Komantschen- Sprichwort über FrauenKomančové mají o ženách přísloví
Das alte Sprichwort, dass man nicht alles auf eine Karte setzen soll, bewahrheitet sich.Staré pořekadlo o házení všech do jednoho pytle je správné.
Als Reaktion auf einen Vorredner möchte ich ein altes römisches Sprichwort zitieren, das da lautet: "Si vis pacem, para bellum" (Willst Du den Frieden, so rüste zum Krieg).Abych ale reagoval na předchozí projev, chtěl bych citovat klasické římské přísloví: "chcete-li mír, připravujte na válku".
Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. In diesem deutschen Sprichwort steckt sehr viel Klugheit.Íránští vůdci by se měli držet moudrosti starého přísloví, že lepší je vrabec v hrsti nežli holub na střeše.
Ich entschuldige mich bei denjenigen, denen dazu zu so später Stunde noch eine Interpretation dazu einfallen muss, aber obwohl es in den Niederlanden heutzutage fast keine Mönche mehr gibt, benutzen wir dieses Sprichwort immer noch, wenn wir der Meinung sind, dass für gleiche Situationen auch dieselben Maßstäbe gelten müssen.Omlouvám se všem, že ho musíte luštit v takto pozdní hodinu, ale i když v Nizozemsku už skoro žádní mniši nejsou, toto přísloví stále používáme, když chceme říci, že musíte uplatňovat stejné normy v odpovídajících situacích.
Aber ich zitiere da ein englisches Sprichwort: the proof of the pudding is in the eating.Chtěl bych však citovat jedno anglické přísloví, které praví, že chuť pudingu se pozná při jídle.
Eine Möglichkeit das zu tun, ist das niederländische Sprichwort zu zitieren, das Folgendes besagt: "Alle Mönche desselben Ordens sollten die gleiche Kutte tragen müssen."Myslím, že to mohu udělat třeba tak, že ocituji jedno nizozemské přísloví: "Všichni mniši v jednom řádu mají nosit stejný šat".
Das Europäische Parlament arbeitet in seiner heutigen Ausprägung effizient oder wie ein chinesisches Sprichwort besagt: Man sollte es gut genug sein lassen.Evropský parlament, tak jak funguje dnes, pracuje efektivně, a jak se říká ve známém přísloví, neměň to, co dostatečně funguje.
Wie ein altes Sprichwort so schön sagt: Wir sind nur so stark, wie unser schwächstes Glied.Jak praví staré úsloví, jsme tak silní, jak silný je náš nejslabší článek.
Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ein türkisches Sprichwort lautet: "Der Spiegel des Menschen sind seine Taten, Worte bedeuten nicht viel."Paní předsedající, pane Füle, jedno turecké přísloví praví: "Člověka poznáte po jeho skutcích.
Frau Jaakonsaari weiß sicherlich, dass wir in Finnland ein Sprichwort haben, dass man ungefähr folgendermaßen übersetzen könnte: "Hilf einem Mann, wenn er Schwierigkeiten hat, und nicht, wenn er keine hat." Dies gilt selbstverständlich genauso für Frauen.Paní Jaakonsaariová dobře ví, že u nás ve Finsku máme rčení, které volně přeloženo, znamená "pomoz člověku, když je v nesnázích, ne když v nich není". To samozřejmě platí stejně tak dobře i pro ženy.
Ein bulgarisches Sprichwort besagt, dass das Meer alles Ferne zusammenführt.V Bulharsku říkáváme, že moře spojuje všechny vzdálené věci.
(BG) Ein lateinisches Sprichwort besagt, dass alles, was natürlich ist, auch gut ist.(BG) Latinské přísloví říká, že přirozené je dobré.
(FI) Herr Präsident! In einem der gebräuchlichsten Sprichwörter in meinem Land heißt es, dass Alkohol das Getränk der Weisen ist.(FI) Pane předsedající, jedno z nejznámějších přísloví v mé zemi popisuje alkohol jako nápoj moudrých.
Während meiner Tätigkeit als Rechtsreferendar hat mich ein äußerst löbliches Sprichwort stark beeindruckt Diesem Sprichwort zufolge stehen wir, wenn wir jemandem einen Gefallen tun, in dessen Schuld.Existuje jedno velmi důležité rčení, které jsem často slýchal jako začínající právník a které říká, že pokud někomu prokážeme laskavost, stáváme se jeho dlužníky.
(ES) Herr Präsident! Ich möchte einige Sekunden über die mir zugeteilte Zeit hinaus darauf verwenden, um mich lediglich mit einem spanischen Sprichwort an jene Abgeordneten in den hinteren Reihen, dort rechts, zu wenden: "A palabras necias, oídos sordos" - "Eine dumme Frage verdient eine dumme Antwort".(ES) Pane předsedající, dovolte, abych obětovala několik sekund z přiděleného času a adresovala zadním řadám vpravo jedno staré kastilské rčení: "A palabras necias, oídos sordos - hloupým slovům bude nastaveno neslyšící ucho".
Es gibt hier ein SprichwortMáme tady jedno pořekadlo
Um das chinesische Sprichwort anzupassen, wollen wir helfen zu lernen wie man fischen sollte, ziemlich als gegeben werden nach Nahrung fischen.Chceme se naučit rybařit, ne dostat k jídlu rybu - abych upravil jedno staré čínské přísloví.
Wir sind gut beraten, wenn wir uns an das alte Sprichwort halten "Erst wägen, dann wagen".Platí staré dobré přísloví "Dvakrát měř a jednou řež".
Ein Sprichwort besagt, der Teufel stecke im Detail.Přísloví říká, že "čert se skrývá v podrobnostech".
(ET) Herr Präsident, meine Damen und Herren, Rechtsanwälte haben ein Sprichwort, das besagt, wo zwei Anwälte sind, gibt es drei Meinungen.. - (ET) Pane předsedající, dámy a pánové, právníci mají přísloví, které říká, že tam, kde jsou dva právníci, budou existovat tři možnosti.
Es gibt ein ungarisches Sprichwort, das besagt: Ein weiser Mann lernt aus dem Unglück anderer.Existuje jedno maďarské přísloví, které říká, že chytrý muž se učí z neštěstí jiných lidí.
(PL) Es gibt ein amerikanisches Sprichwort, dass besagt, dass es keine kostenlosen Mittagessen gibt.(PL) Jedno americké pořekadlo říká, že nic není zdarma.
Zeige Seite 1. Gefunden: 148 zur Phrase Sprichwort passende Sätze.Gefunden in 0,906 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.