Übersetzungen in Deutsch:

  • Falle       
    (Noun  f) (noun   )

    Zeige Deklination

Beispielsätze mit "δόκανο", Translation Memory

add example
Τα δόκανα θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται για μερικά χρόνια ακόμα.Tellereisen sollen weiterhin einige Jahre erlaubt sein.
Υποστηρίζω την έκθεση Pimenta καθώς είμαι αγανακτισμένος από τη μέχρι τούδε αποτυχία της Επιτροπής να εφαρμόσει την απαγόρευση εισαγωγής γουνών που προέρχονται από ζώα που έχουν συλληφθεί με δόκανα.Ich unterstütze den Bericht Pimenta, weil ich zornig darüber bin, daß es die Kommission bislang nicht fertig gebracht hat, das Importverbot für Pelze von Tieren durchzusetzen, die mit Tellereisen gefangen wurden.
Αυτό αποδεικνύει μεταξύ άλλων ότι μπορεί να διεξαχθεί κυνήγι χωρίς τα φρικτά δόκανα.Das beweist u. a., daß Jagd ohne die schrecklichen Fangeisen betrieben werden kann .
Εμείς οι Ευρωπαίοι δε θέλουμε δόκανα, αυτό είναι καλό.Wir Europäer wollen keine Tellereisen, das ist gut so.
— Ερώτηση 40 ( Maij-Weggen ) : Ομάδα εργασίας για την εξέταση της απαγόρευσης εισαγω γών στην Ευρωπαϊκή Ένωση γούνας από ζώα που παγιδεύονται με δόκαναAnfrage Nr. 41 ( Crawley ) : Tellereisen
Πιστεύω ότι η Επιτροπή διαδραμάτισε ένα αμφιλεγόμενο ρόλο στην υπόθεση των δοκάνων.Bei dieser unerfreulichen Tellereisen-Angelegenheit hat die Kommission meines Erachtens eine sehr fragwürdige Rolle gespielt.
Από τις επαφές μου με αντιπροσώπους ιθαγενών πληθυσμών του Καναδά - και είχα τέτοιες , κ . Pimenta - ξέρω ότι η αποφυγή της χρήσης δοκάνων είναι απαραίτητη . Εκεί μάλιστα εφαρμόζεται .Die Verbraucher finden dann in der gesamten Gemeinschaft die gleichen Mindestrechte im Zusammenhang mit einer umfangreicheren Palette qualitativ hochwertiger Erzeugnisse vor .
Η Επιτροπή εξέδωσε , στις 26 Απριλίου ( 4 ) , για να τη διαβιβάσει στο Συμβούλιο , μια πρόταση κανονισμού με στόχο την απαγόρευση της εισαγωγής της γούνας ζώων που προέρχονται από χώρες όπου χρησιμοποιούνται ακόμη παγίδες με δόκανα .Die Kommission hat am 26. April ( 6 ) im Hinblick auf die Vorlage beim Rat einen Vorschlag für eine Verordnung über das Verbot der Einfuhr von Pelzen der Tiere aus Ländern , in denen die Verwendung von Tellereisen noch möglich ist . verabschiedet .
Δόκανα και ΓούνεςTellereisen und Pelze
Είχε ως αποτέλεσμα 60 χώρες να έχουν απαγορεύσει σήμερα το κυνήγι με δόκανα.Sie hat dazu geführt, daß heute in 60 Ländern die Jagd mit Fangeisen verboten ist.
Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση για την απαγόρευση των δοκάνων είναι η ατέλειωτη ιστορία του πόνου, της αθλιότητας των ζώων, της ανθρώπινης φρικαλεότητας και της αποτυχίας της πολιτικής.Herr Präsident! Die Diskussion über das Verbot der Tellereisen ist die unendliche Geschichte von Tierleid, Tierelend, menschlicher Grausamkeit und politischem Versagen.
Διότι δεν είναι βέβαια κανένας εδώ που νομίζει ότι π. χ. οι σουηδοί σαμάνοι σταμάτησαν να κυνηγούν γιατί απαγορεύτηκαν τα δόκανα για αλεπούδες;Denn keiner von uns glaubt wohl, daß z. B. die schwedischen Lappen mit dem Jagen aufgehört haben, nur weil die Fuchseisen verboten sind?
Με πραγματική πικρία διαπιστώνουμε ότι η κοινοτική Ευρώπη, στη δοκάνη μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων, δεν κατορθώνει να ξεφύγει από το τέλμα των εγγράφων, που δεν αλλάζουν τίποτε και αυξάνουν την απογοήτευση των πολιτών.Es ist wirklich bitter feststellen zu müssen, daß das gemeinschaftliche Europa, obschon unter dem Druck großer sozialer Probleme, nicht aus dem Sumpf einer oft unnützen Dokumentenflut herauszukommen vermag, die beim Bürger nur noch mehr Enttäuschung hervorrufen.
Δεδομένης της Οδηγίας περί Οικοτόπων και της εφαρμο γής της Συνθήκης της Βέρνης , κα λείται το Συμβούλιο των Υπουργών να επιβεβαιώσει ότι αποτελεί υποχρέωση της Κοινότητας να απαγορεύσει ορισμένες μεθόδους αδιάκριτης παγίδευ σης ζώων , μεταξύ των οποίων τους μηχανισμούς για την παγίδευση των ποδιών , τις παγίδες τύπου Conibear , και το δόκανα .McMahon ( S ) . - ( EN ) Wie groß ist die Zuversicht des Ministers , daß der Rat das Aktionsprogramm auf dem Gebiet der Teilzeitarbeit bewilligen wird , da schon seit 1982 Vorschläge für den Schutz von Teilzeitbeschäftigten in den Regalen des Rates verstauben ? Wie sollen wir glauben , daß diese Vorschläge jetzt angenommen wer den , wenn der Rat doch sieben Jahre Zeit hatte , schon vorher Gesetze zu verabschieden , es aber nicht getan hat ?
Αλλά εκτός από τα δόκανα επιτρέπονται στην Ευρώπη άλλες παγίδες, άσχετα από το ποιές βλάβες προκαλούν ή από το πόσο αργά σκοτώνουν.Aber außer Tellereisen sind in Europa alle anderen Fallen erlaubt, ganz gleich, welche Verletzungen sie verursachen oder wie langsam sie töten.
Δύναται η Επιτροπή να βεβαιώσει πρόσφατα δημοσιεύμα τα του τύπου σύμφωνα με τα οποία πρόκειται να συγκρο τηθεί ομάδα εργασίας με συμμετοχή από την Επιτροπή , τις ΗΠΑ και τον Καναδά για να συζητήσει την απαγόρευση εισαγωγών στην ΕυρωπαϊκήΈνωση γούνας από ζώα που παγιδεύονται με δόκανα ; Εάν ναι ' , πότε :Bjerregaard . ( DA ) Es ist nicht ganz einfach für mich , darauf zu antworten , weshalb im Laufe all dieser Jahre , in denen diese Frage behandelt worden ist , keine bessere Lösung ausfindig gemacht werden konnte .
Πρόεδρε, δύο ολόκληρα χρόνια αγωνίζεται το Κοινοβούλιο ενάντια στην Επιτροπή προκειμένου να επιτύχει την απαγόρευση των εισαγωγών γούνας ζώων που έχουν συλληφθεί με δόκανα.Herr Präsident, dieses Parlament kämpft nun bereits seit zwei Jahren gegen die Kommission, damit das Einfuhrverbot für Pelze von Tieren, die mit Tellereisen gefangen wurden, endlich verhängt wird.
Άρθρο 3 ότι οι εν λόγω διατάξεις έχουν ως στόχο την υπ οβολή των παρτίδων των μεταποιημένων και κατεψυγμένων αλιευ τικών προϊόντων προέλευσης ή καταγωγής Κένυας , Ουγκάraç Τα νζανίας και Μοζαμβίκης σε δειγματοληψία για να αποδειχθεί η καταλληλότητα τους- ότι ένας έλεγχος της φύσεως αυτής πρέπει να χρησιμεύει yia την ανίχνευση ιδίως της παρουσίας σαλμονέλας και δοκανίων ( Vibrio cholerae και parahaemolyticus ) 1Ziel dieser Bestimmungen ist es , für Sendungen von verarbeiteten oder gefrorenen Fischereierzeugnissen mit Ursprung ¡ n oder Herkunft aus Kenia , Uganda , Tansania und Mosambik Probenahmen zum Nachweis ihrer Genußtauglichkeit vorzuschreiben .
Τότε, η Επιτροπή είχε αποφασίσει να αναβάλει για ένα χρόνο την απαγόρευση των εισαγωγών γουνών από χώρες οι οποίες χρησιμοποιούσαν δόκανα, αναβολή η οποία παρατάθηκε για έναν ακόμη χρόνο και πρέπει να ομολογήσω ότι πιστεύω πως είναι κρίμα για την Επίτροπο Βjerregaard που βρίσκεται εδώ ο Επίτροπος Brittan.Damals beschloß die Kommission, das Einfuhrverbot für Pelze aus Ländern, in denen Tellereisen verwendet wurden, um ein Jahr zu verschieben; dann folgte eine Aufschub um ein weiteres Jahr, und ich muß Ihnen sagen, daß ich es für die Kommissarin Bjerregaard sehr betrüblich finde, daß Kommissar Brittan heute hier sitzt.
Χάριν του αχαλίνωτου ελεύθερου εμπορίου, η Επιτροπή εννοεί σοβαρά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξαπλώσει κάτω και να βάλει πραγματικά το πόδι της μέσα στο δόκανο όπως και τα 600.000 γουνοφόρα ζώα που συλλαμβάνονται κάθε χρόνο στον Καναδά με αυτή τη βάρβαρη μέθοδο προκειμένου να μπορούν οι κομψές κυρίες της Ευρώπης να φοράνε γούνες και το εμπόριο γουνών καθώς και η κυβέρνηση του Καναδά να συνεχίζουν ανεμπόδιστα να κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια.Im Interesse eines unbehinderten freien Handels erwartet die Kommission von der Europäischen Union allen Ernstes, daß sie stillhält und sich das eigene Bein abbeißt, so wie die 600.000 Pelztiere, die Jahr für Jahr mit Hilfe der brutalen Tellereisen in Kanada gefangen werden, damit die modische Frau in Europa einen Pelzmantel tragen kann und der Pelzhandel und auch die kanadische Regierung weiterhin Millionen Dollar daran verdienen können.
Τα δόκανα απαγορεύονται σε δημόσιους χώρους στην ΕΕ, αλλά όχι σε ιδιωτικές περιοχές, μπορεί δε να τις αγοράσει κανείς με οδηγίες χρήσεως έξω από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Fußangeln sind in der Europäischen Union in öffentlichen, aber nicht in privaten Gebieten verboten, und man kann sie mitsamt Gebrauchsanweisungen direkt vor der Tür des Europäischen Parlaments kaufen.
Η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη θέση για το αίτημα του Προέδρου του Κοινοβουλίου να καταρτιστεί κατάλογος των χωρών που απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση δοκάνων.Die Kommission hat noch nicht zu der Aufforderung des Parlamentspräsidenten Stellung genommen, eine Liste der Länder vorzulegen, die Tellereisen verbieten.
Ήταν ο πρώτος που σήκωσε τη δοκάνηOer erhob als Erster seinen Oreschflegel
Θεωρώ απαράδεκτη μια συμφωνία η οποία δεν οδηγεί στην απαγόρευση των δοκάνων σε σύντομο χρονικό διάστημα και συμφωνώ απολύτως με τον συνάδελφο Pimenta ο οποίος δηλώνει ότι η συμφωνία αυτή είναι βεβαίως ανεπαρκής και ακατάλληλη και ότι πρέπει για το λόγο αυτό να απορριφθεί και να απαγορευθούν αμέσως οι εισαγωγές.Eine Vereinbarung, in der der Verwendung von Tellereisen nicht kurzfristig ein Ende gesetzt wird, halte ich für inakzeptabel, und ich bin mit dem Kollegen Pimenta vollkommen einverstanden, wenn von ihm gefordert wird, daß die vorgeschlagene Vereinbarung als völlig unzureichend und unwirksam abzulehnen und das Einfuhrverbot ohne weitere Verzögerung durchzuführen ist.
Οι ανθρωπιστικές μέθοδοι κυνηγιού και οι κανονισμοί για τα δόκανα έγιναν ένα σύμβολο για την σύγκρουση μεταξύ της υγείας των ζώων, των ιθαγενών, των αγορών, του εμπορίου και του περιβάλλοντος..Humane Jagdmethoden und Fangeisen sind zum Symbol geworden: Für den Konflikt zwischen dem Wohlbefinden der Tiere, Ureinwohnern, Märkten, dem Handel und der Umwelt.
Zeige Seite 1. Gefunden: 31 zur Phrase δόκανο passende Sätze.Gefunden in 0,368 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.