Übersetzungen in Deutsch:

  • Erdölraffination   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Ungarisch Deutsch. (5)

finomításRaffination; raffinieren; Raffinierung
kőolajRohöl; Erdöl; schwarzes Gold; erdöl; petroleum
KőolajErdöl
kőolaj-politikaErdölpolitik
kőolaj-technológiaErdöltechnologie

Beispielsätze mit "kőolaj-finomítás", Translation Memory

add example
Önökhöz hasonlóan én is azt remélem, hogy tíz év alatt ténylegesen csökkenteni tudjuk az üvegházhatású gázkibocsátást, ugyanakkor lassíthatjuk a harmadik országok energiaforrásaitól való függőségünk fokozódását, és itt elsősorban a kőolajra és a földgázra gondolok.Wie Sie, hoffe auch ich, dass wir die Emissionen wirklich in zehn Jahren reduzieren können und gleichzeitig unsere wachsende Abhängigkeit von Energiequellen aus Drittländern, insbesondere von Öl und Gas, verlangsamen können.
A ‧/‧., a ‧/‧. és a ‧/‧. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, ‧. június ‧-i ‧/‧/EK bizottsági rendelet ‧. cikke rendelkezik az AKCS-jegyzőkönyvet aláírt országokból és Indiából származó behozatal tekintetében az ‧ KN-kód alá tartozó termékek fehércukor-egyenértékben kifejezett mennyiségei nulla százalékos vámtétel melletti szállítási kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó részletes szabályokrólArtikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission vom ‧. Juni ‧ zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die Einfuhr und Raffination von Zuckererzeugnissen im Rahmen bestimmter Zollkontingente und Präferenzabkommen für die Wirtschaftsjahre ‧/‧, ‧/‧ und ‧/‧ enthält die Modalitäten zur Festsetzung der Lieferverpflichtungen zum Zollsatz Null bei Erzeugnissen des KN-Codes ‧, ausgedrückt in Weißzuckeräquivalent, für Einfuhren mit Ursprung in den Unterzeichnerländern des AKP-Protokolls und des Abkommens mit Indien
Könnyű nafténpárlatok (kőolaj) (CAS-számDestillate (Erdöl), leichte naphthenhaltige (CAS-Nr
A finomítási és petrokémiai piacot illetően Franciaország véleménye szerint az IFP által az Axens rendelkezésére bocsátott munkákért kifizetett összegek megfelelnek a piaci feltételeknekAxens bezahlt nach Ansicht Frankreichs für die vom IFP zur Verfügung gestellten Forschungsarbeiten den Preis, der den Bedingungen auf dem Markt für Raffination und Petrochemie entspricht
Nyers olívapogácsa-olaj finomításával nyert olaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma ‧ grammonként nem haladja meg a ‧,‧ grammot, és amelynek egyéb jellemzői megfelelnek az e kategória tekintetében meghatározott jellemzőknekDurch Raffinieren von rohem Oliventresteröl gewonnenes Öl mit einem Gehalt an freien Fettsäuren, berechnet als Ölsäure, von höchstens ‧,‧ g je ‧ g sowie den sonstigen für diese Kategorie vorgesehenen Merkmalen
Kőolaj- és földgázkitermelésÖl- und Gasförderung
évi törvény a kőolajról (Petroleum ActPetroleum Act
A Sârbu-jelentésnek ez a legnagyobb értéke, ami rámutat arra, hogy egy-két évtized múlva az élelmiszer és az édesvíz olyan stratégiai termék lesz, mint most a kőolaj és a földgáz.Darin liegt der entscheidende Wert des Berichtes von Frau Sârbu, der hervorhebt, dass Nahrungsmittel und Trinkwasser in ein oder zwei Jahrzehnten strategische Güter sein werden, wie es heute Öl oder Erdgas sind.
ConocoPhillips esetében: kőolaj és földgáz kutatása és kitermelése; kőolaj-finomítás,-értékesítés,-ellátás és-szállítás; kőolajszármazékok és műanyag gyártása, elosztás valamint egyéb kapcsolt szolgáltatásokConocoPhillips: Förderung und Herstellung von Öl und Gas; Raffinierung, Vermarktung, Bereitstellung und Transport von Kraftstoffen; Herstellung und Vertrieb von Petrochemikalien und Kunstoffen sowie Erbringung damit in Verbindung stehender Dienstleistungen
E tekintetben az UOP arra hivatkozik, hogy a finomítási és petrokémiai eljárások ágazata tekintetében a K+F három szakaszba sorolhatóNach Ansicht von UOP kann die FuE-Tätigkeit im Bereich der Raffinationsverfahren und petrochemischen Verfahren in drei Phasen unterteilt werden
Platforming üzem stabilizáló kolonnájánál és a könnyű előpárlatok frakcionálásánál kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha ezek > ‧,‧ súlyszázalék butadiént tartalmaznakGase (Erdöl), Platformer Stabilisator Ab-, leichte Bestandteile Fraktionierung (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Butadiengehalt > ‧,‧ Gew.-% beträgt
Különösen a finomítási ágazat ‧ óta egyre szigorúbb környezetvédelmi előírásokkal néz szembeInsbesondere werden seit dem Jahr ‧ für den Raffinationssektor immer strengere Umweltnormen erlassen
a kőolaj- vagy földgázkitermelésre szolgáló fúró- vagy termelési platformokra, illetve a szélturbinákba szállított áruról a gazdasági szereplő által vezetett nyilvántartássaldie Aufzeichnungen des Wirtschaftsbeteiligten über die an Bohr- und Förderplattformen für Erdöl und Erdgas oder Windenergieanlagen gelieferten Waren
a BP esetében: energiatársaság, mely világviszonylatban a következő területeken működik: olaj és gáz feltárása, fejlesztése és termelése, olaj- és petrolkémiai termékek finomítása, gyártása és értékesítése, megújuló energiák fejlesztéseBP: Energieunternehmen, weltweit aktiv in den Bereichen Erkundung und Produktion von Öl und Gas, Raffinerie und Vermarktung von Ölprodukten und anderen pertochemischen Erzeugnissen und in der Entwicklung erneuerbarer Energien
Oldószerrel aszfaltmentesített, nehéz paraffin-párlatokkal kapott extraktumok (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha > ‧ súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznakExtrakte (Erdöl), schwere paraffinhaltige Destillate, schwere paraffinhaltige Destillate, durch Lösungsmittel von Asphalt befreit (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Gehalt an DMSO-Extrakt > ‧ Gew.-% beträgt
kéri a Bizottságot, hogy az ütemterv tegye lehetővé az energetikai technológiákkal kapcsolatos kutatási és fejlesztési, valamint oktatási tevékenységek megfelelő irányba terelését annak érdekében, hogy csökkenjen a megújuló energia és az energiatárolás ára, a negyedik generációs atomerőművek és CCS-ek sikerének biztosítására, illetve nevezetesen, hogy sikerüljön kiváltani a kőolajat a közlekedésben, előtérbe helyezve a korlátlanul rendelkezésre álló napenergiátfordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass mit dem Fahrplan die Forschung und Entwicklung im Bereich Energietechnologien sowie die Bildung darauf ausgerichtet werden, die Kosten für erneuerbare Energiequellen und die Speicherung von Energie zu senken, den Erfolg der Nuklearreaktoren der vierten Generation und der Abscheidung und geologischen Speicherung von Kohlendioxid sicherzustellen und vor allem eine Alternative für Öl als Verkehrskraftstoff aufzutun, wobei die Solarenergie, die als unendliche Ressource genutzt werden kann, im Mittelpunkt stehen sollte
A deetanizáló üzem fejtermékeiből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha ezek > ‧,‧ súlyszázalék butadiént tartalmaznakGase (Erdöl), Deethanisierer Kopf (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Butadiengehalt > ‧,‧ Gew.-% beträgt
az Inco vállalat esetében: nikkel, réz, kobalt, nemesfém és kén bányászata, feldolgozása, finomításaInco: Bergbau, Verarbeitung, Veredelung und Vertrieb verschiedener Nickelerzeugnisse, von Kupfer, Kobalt und Edelmetallen sowie Schwefelerzeugnissen
Könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-számDestillate (Erdöl), leichte paraffinhaltige (CAS-Nr
Oldószerrel aszfaltmentesített fűtőolajok (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha > ‧ súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznakRückstandsöle (Erdöl), Lösungsmittel-deasphaltierte (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Gehalt an DMSO-Extrakt > ‧ Gew.-% beträgt
december ‧-én az ENSZ BT elfogadta az ‧ sz. határozatot, amelyben többek között úgy határozott, hogy ‧. december ‧-ig ki kell terjeszteni a kőolaj, a kőolajtermékek és a földgáz kiviteléből származó bevételeknek az Iraki Fejlesztési Alapba történő letétbe helyezésére és egyes iraki források bírósági eljárás alóli mentességére vonatkozó, az ‧ sz. és ‧ sz. ENSZ BT-határozatában említett rendelkezések hatályátAm ‧. Dezember ‧ hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Resolution ‧ angenommen, mit der er unter anderem beschlossen hat, die in seinen Resolutionen ‧ und ‧ genannten Regelungen über die Einzahlung der durch Ausfuhren von Erdöl, Erdölprodukten und Erdgas erzielten Einkünfte in den Entwicklungsfonds für Irak sowie über die Immunität bestimmter irakischer Vermögenswerte in Bezug auf Gerichtsverfahren bis zum ‧. Dezember ‧ zu verlängern
Az első parlamenti olvasat során a munka javát már elvégezte a Közlekedési és idegenforgalmi bizottság, így a Házra már csak a jogi nyelvezettel kapcsolatos finomítások maradtak.Der Großteil der Arbeit für die erste Lesung im Parlament ist bereits vom Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr erledigt worden, womit das Haus sich nur noch um die Klarstellung hinsichtlich der Rechtssprache zu kümmern braucht.
Kőolaj és földgáz kereskedelmi célú kitermelése, ahol a kitermelt mennyiség meghaladja kőolaj esetében a napi ‧ tonnát, a földgáz esetében a napi ‧ m‧-tGewinnung von Erdöl und Erdgas zu gewerblichen Zwecken mit einem Fördervolumen von mehr als ‧ t/Tag bei Erdöl und von mehr als ‧ m3/Tag bei Erdgas
a ‧/‧., a ‧/‧. és a ‧/‧. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló ‧/‧/EK bizottsági rendelet módosításárólzur Änderung der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die Einfuhr und Raffination von Zuckererzeugnissen im Rahmen bestimmter Zollkontingente und Präferenzabkommen für die Wirtschaftsjahre ‧/‧, ‧/‧ und
ha a pályázó rendelkezik vagy korábban rendelkezett a kőolajról szóló ‧. évi törvény alapján kiadott vagy technikailag a kőolajról szóló ‧. évi törvény alapján kiadottnak minősülő engedéllyel, akkor az a körülmény, ha a szóban forgó engedély alapján végzett tevékenysége során nem kellő hatékonyságról vagy nem kellően felelős magatartásról tett tanúbizonyságotetwaige Mängel bezüglich Effizienz und Verantwortlichkeit, die dem Antragsteller angelastet werden müssen, falls der Antragsteller Inhaber einer Lizenz nach dem Petroleum Act ‧ oder einer gleichgestellten Lizenz ist oder war
Zeige Seite 1. Gefunden: 1355 zur Phrase kőolaj-finomítás passende Sätze.Gefunden in 1,017 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.