Übersetzungen in Deutsch:

  • Erdölraffination   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Ungarisch Deutsch. (5)

finomításRaffination; raffinieren; Raffinierung
kőolajRohöl; Erdöl; schwarzes Gold; erdöl; petroleum
KőolajErdöl
kőolaj-politikaErdölpolitik
kőolaj-technológiaErdöltechnologie

Beispielsätze mit "kőolaj-finomítás", Translation Memory

add example
Ministry of Petroleum and Energy (Kőolaj- és Energiaügyi MinisztériumMinisterium für Erdöl und Energie
A saját felhasználásra egyedül vagy más tüzelőanyagokkal együtt a kőolaj-finomításból származó lepárlási és átalakítási maradékokat használó, vegyes tüzelésű egységekre a fenti bekezdés ellenére a legmagasabb kibocsátási határértékekkel rendelkező tüzelőanyagra (meghatározó tüzelőanyag) érvényes rendelkezések vonatkoznak, amennyiben a tüzelőberendezés üzemeltetése során e tüzelőanyag összes tüzelőanyag által szolgáltatott hőteljesítményhez való hozzájárulása legalább ‧ %Ungeachtet des Absatzes ‧ gelten bei Mehrstofffeuerungsanlagen, die Destillations-und Konversionsrückstände von Erdölraffinerien allein oder mit anderen Brennstoffen zum Eigenverbrauch verwenden, die Vorschriften für den Brennstoff mit dem höchsten Emissionsgrenzwert (maßgeblicher Brennstoff), wenn während des Betriebs der Anlage der von diesem Brennstoff stammende Wärmeanteil mindestens ‧ v.H. der Summe der von allen Brennstoffen zugeführten Wärmeleistung ausmacht
Az Európai Bizottság javasolja az AKCS-országokból és a francia tengerentúli területekről származó cukor finomításához nyújtott támogatás megszüntetését, valamint a maximális ellátási szükséglet fogalmának mielőbbi eltüntetésétSie schlägt vor, die Raffinationsbeihilfen für AKP-Staaten und die überseeischen Gebiete sowie das Instrument des Höchstversorgungsbedarfs langfristig abzuschaffen
Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsavTechnische einbasische Fettsäuren; saure Öle aus der Raffination
A természetes erőforrások közé, amelyek körültekintő és racionális felhasználására a Szerződés ‧. cikke bekezdése utal, a kőolaj, a földgáz és a szilárd üzemanyagok tartoznak, amelyek fontos energiaforrások, de egyben a széndioxid-kibocsátás fő okozóiZu den natürlichen Ressourcen, auf deren umsichtige und rationelle Verwendung in Artikel ‧ Absatz ‧ des Vertrags Bezug genommen wird, gehören Erdöl, Erdgas und feste Brennstoffe, die wichtige Energiequellen, aber auch die Hauptverursacher von Kohlendioxidemissionen sind
Vákuum-desztillátumok (kőolaj) (CAS-számDestillate (Erdöl), Vakuum (CAS-Nr
A szubszidiaritás elvével összhangban a tagállamoknak rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, hogy a vállalkozásokat a készletezési kötelezettség alól mentesíthessék, legfeljebb addig a termékmennyiségig, amelyet ezek a vállalkozások hazailag kitermelt kőolajból állítanak előGemäß dem Subsidiaritätsprinzip können die Mitgliedstaaten die Unternehmen bis zu der Menge von Erzeugnissen, die diese Unternehmen aus einheimischem Erdöl herstellen, von der Vorratspflicht befreien
Az ‧. cikk bekezdése alkalmazásának sérelme nélkül, ha egy gazdasági évre vonatkozóan a finomításra szánt cukorra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmek – a behozatalra alkalmazandó teljes vámtétel csökkentése nélküli kérelmek kivételével – megegyeznek az e cikk bekezdésében említett mennyiségek összegével, a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat arról, hogy a behozandó szokásos ellátási szükségletek határát közösségi szinten elértékUnbeschadet der Anwendung von Artikel ‧ Absatz ‧ gilt Folgendes: Entsprechen in einem Wirtschaftjahr die Anträge auf Einfuhrlizenzen für zur Raffination bestimmten Zucker- ohne die Anträge ohne Verringerung des vollen Einfuhrzollsatzes- der Gesamtheit der Mengen gemäß Absatz ‧ des vorliegenden Artikels, so teilt die Kommission den Mitgliedstaaten mit, dass die im Rahmen des traditionellen Versorgungsbedarfs einzuführende Höchstmenge auf Gemeinschaftsebene erreicht ist
C‧-‧- katalitikus reformálóüzemből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha ezek > ‧,‧ súlyszázalék butadiént tartalmaznakGase (Erdöl), C‧-‧ katalytischer Reformer (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Butadiengehalt > ‧,‧ Gew.-% beträgt
Prawo geologiczne i górnicze alapján a földgáz, a kőolaj és természetes származékai, a barnaszén, a szén vagy egyéb szilárd tüzelőanyagok kutatásával, feltárásával vagy kitermelésével összefüggő tevékenységet végző szervezetek, köztük egyebek mellett a következőkPrawo geologiczne i górnicze nachgehen, u. a
Az Európai Tanács nyilatkozatával összhangban a tagállamoknak meg kell tiltaniuk az olyan kulcsfontosságú berendezések és technológiák Irán számára történő eladását, szállítását vagy átadását – továbbá az ehhez kötődő technikai és pénzügyi segítségnyújtást –, melyek a kőolaj- és földgázipar kulcsfontosságú ágazataiban kerülhetnének felhasználásraGemäß der Erklärung des Europäischen Rates sollten die Mitgliedstaaten den Verkauf, die Lieferung oder die Weitergabe von Schlüsselausrüstungen und Technologien sowie die damit zusammenhängende technische und finanzielle Hilfe, die in Schlüsselbranchen der Öl- und Erdgasindustrie verwendet werden könnten, an Iran verbieten
Hidrogénezett könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha > ‧ súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznakDestillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Gehalt an DMSO-Extrakt > ‧ Gew.-% beträgt
Ebből kifolyólag fel szeretném hívni a figyelmüket Oroszország viselkedésére, amelyet nem a halászat, a turizmus vagy az ásványércek indokolnak, hanem a világ utolsó érintetlen kőolaj- és földgázkészletei.Aus diesem Grund möchte ich Ihre Aufmerksamkeit gern auf das Verhalten von Russland lenken, wobei es weder um Fischerei, Tourismus noch um Erze geht - sondern um die letzten unberührten Gas- und Ölvorkommen der Welt.
Komplex technikával viaszmentesített nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha > ‧ súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznakDestillate (Erdöl), komplexe entwachste schwere paraffinhaltige (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Gehalt an DMSO-Extrakt > ‧ Gew.-% beträgt
Ezen összefüggésben, a légifuvarozói ágazatban jelenleg észlelhető, többek között a ‧ első félévében bekövetkezett kőolaj áremelkedéshez köthető nagyon nehéz konjunkturális helyzet sem magyarázza az Alitalia több év óta tartó, különösen megrendült anyagi helyzetétDiesbezüglich kann die besonders schwierige finanzielle Lage, in der sich Alitalia seit vielen Jahren befindet, auch nicht mit der äußerst schwierigen konjunkturellen Lage des Luftverkehrssektors, die insbesondere im Zusammenhang mit dem Anstieg des Erdölpreises im ersten Halbjahr ‧ steht, erklärt werden
Ezért helyénvaló előírni, hogy a gazdasági szereplőnek a behozatali engedély iránti kérelemben meg kell jelölnie, hogy a behozatalra kerülő cukrot finomításra szánja-eAntragsteller sollten daher bereits auf dem Einfuhrlizenzantrag angeben, ob der eingeführte Zucker zur Raffination bestimmt ist oder nicht
A belföldi fogyasztás kőolaj-egyenértékének kiszámításához ‧,‧-es szorzót kell alkalmazniDas Rohöläquivalent des inländischen Verbrauchs ergibt sich durch Multiplikation dieser Summe mit dem Faktor
ENI esetében: nyersolaj, földgáz, petróleum termékek és petrokemikáliák kitermelése, előállítása, finomítása, kereskedeleme és szállítása, villamosenergia-termelés és mérnöki tevékenység, erőművek és infrastruktúra építéseENI: Erschließung, Produktion, Raffinierung, Marketing und Transport von Rohöl, Erdgas, Rohölprodukte und Petrochemische Produkte, Energieerzeugung, Entwurf und Konstruktion von Energieerzeugungsanlagen und diesbezüglicher Infrastruktur
Depropanizáló üzem fejtermékeinek gázai (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha ezek > ‧,‧ súlyszázalék butadiént tartalmaznakGase (Erdöl), Depropanisierer Kopf (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Butadiengehalt > ‧,‧ Gew.-% beträgt
A ‧ ‧ vámsor esetében az EK finomításra szánt nyers nádcukor vámkontingensén belüli mennyiség ‧ tonnával (erga omnes) bővül a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó jelenlegi vámtarifa, azaz ‧ EUR/t megtartásávalBezüglich der Zolltarifposition ‧ ‧ Aufstockung um ‧ Tonnen (erga omnes) im Rahmen des EG-Zollkontingents für rohen Rohrzucker, zur Raffination bestimmtunter Beibehaltung des derzeitigen Kontingentzollsatzes von ‧ EUR/t
A cukortermelési kvótával rendelkező vállalkozások és az ‧/EK rendelet ‧. cikkének bekezdése alá tartozó finomítók minden hónap ‧.-áig értesítik a termelés, illetve finomítás helye szerinti tagállam illetékes hatóságát az e rendelet ‧. cikke bekezdése a), b), c) és d) pontjában megadott, fehércukorban kifejezett teljes cukor-és szirupmennyiségrőlJedes Unternehmen, dem eine Produktionsquote für Zucker zugeteilt worden ist, und jede Raffinerie im Sinne von Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧ teilt der zuständigen Stelle des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Erzeugung bzw. Raffinierung stattfindet, jeweils bis zum ‧. jedes Monats mit, welche in Weißzucker ausgedrückten Gesamtmengen Zucker und Sirupe gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstaben a) bis d) dieser Verordnung
a MOH esetében: különféle tevékenységek a kőolaj-finomítás és a kőolajtermékek értékesítése terén (gépjármű-üzemanyagok, sugárhajtómű-üzemanyag, gázolaj, kenőanyagok stb. kis- és nagykereskedelmi értékesítéseMOH: Tätigkeiten im Raffineriesektor und Verkauf von Erdölerzeugnissen (Groß- und Einzelhandel mit Kraftfahrzeugkraftstoffen, Flugkraftstoff, Heizöl, Schmierstoffen usw
Szénnel kezelt könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), kivéve ha a teljes vizsgálatok alátámasztják, hogy a kiindulási anyag nem karcinogénDestillate (Erdöl), mit Kohlenstoff behandelte leichte paraffinhaltige (CAS-Nr. ‧-‧-‧), außer der Raffinationshergang ist vollständig bekannt und es ist nachweisbar, dass der Ausgangsstoff nicht karzinogen ist
Úgy vélem, hogy ez Norvégiában kicsiben látható: például halásznak, kőolaj és földgáz után kutatnak, betartják a legszigorúbb környezetvédelmi normákat a szárazföldön és a tengeren, és a legészakibb régióikat az ott élő emberek számára fejlesztik.Im Kleinen kann man das aus meiner Sicht z.B. in Norwegen sehen: sie fangen Fisch, sie bohren nach Öl und Gas, sie praktizieren höchste Umweltstandards an Land und im Meer und sie entwickeln ihre nördlichsten Regionen für die dort lebenden Menschen.
Ezenfelül a hagyományos és az alternatív energiahordozók árainak alakulása és a jelenlegi tendencia is egyértelműen azt mutatják, hogy a jövőben az energia már nem lesz olyan kedvező áron elérhető, mint ahogyan eddig a fosszilis energiahordozók, a kőolaj, a szén és a földgáz elégetése esetében voltZudem zeigen der gegenwärtige Trend und die Kostenentwicklung sowohl konventioneller Energieträger als auch alternativer Energieformen deutlich, dass Energie in Zukunft kaum mehr so kostengünstig verfügbar sein wird, wie dies bisher mit der Verbrennung fossiler Energieträger wie Erdöl, Kohle und Erdgas der Fall war
Zeige Seite 1. Gefunden: 1314 zur Phrase kőolaj-finomítás passende Sätze.Gefunden in 2,35 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.