Übersetzungen in Deutsch:

  • organisation der afrikan einheit   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (81)

กลุ่มประเทศในแอฟริกาที่พูดภาษาฝรั่งเศสfranzoesischsprachiges afrika
กลุ่มประเทศในแอฟริกาที่พูดภาษาอังกฤษenglischsprachiges afrika
กลุ่มแอนเดียนandengruppe
กอลไจแอปพาราตัสgolgi apparat
เขตแอนตาร์กติกและแอตแลนติกantarktischer atlantik
คราสซูลาเชียน แอซิด เมตาบอลิซึมcam metabolismus
ควายแอฟริกาkaffernbueffel
เจ้าฟ้าชายแอนดรูว์ ดยุคแห่งยอร์คAndrew Mountbatten-Windsor
ช้างแอฟริกาAfrikanischer Elefant; afrikanischer elefant
ดิ แอนิเมทริคซ์Animatrix
ทวีปแอฟริกาafrika; Afrika
ทุ่งหญ้าตอนใต้ของทวีปแอฟริกาveld
ธงชาติแอฟริกาใต้Flagge Südafrikas
บทบาทของแอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์Anwendungsserverrolle
ประเทศแอฟริกาใต้Südafrika; südafrika
ประเทศแอฟริกาที่พูดภาษาโปรตุกีสportugiesischsprachiges afrika
ปลาแอนโชวีsardellen
แปซิฟิกแอนตาร์กติกantarktischer pazifik
มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตตArizona State University
เมตาดาต้าของแอสเซมบลีAssemblymetadaten
รายชื่อแหล่งมรดกโลกในทวีปแอฟริกาListe des UNESCO-Welterbes
วิทยาลัยบูรพศึกษาและอาฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอนSchool of Oriental and African Studies
เว็บแอพลิเคชันwebbasierte Anwendung; Webanwendung
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้südafrika; republik suedafrika
แหล่งน้ําภายในแอฟริกาafrikanische binnengewaesser
องค์การorganisation
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลWWF
องค์การกาแฟระหว่างประเทศinternationale kaffeeorganisation
องค์การการค้าและสถิติของเนเธอร์แลนด์Centraal Bureau voor de Statistiek (NL)
องค์การการค้าโลกWelthandelsorganisation; welthandelsorganisation
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศInternational Civil Aviation Organization
องค์การเกษตรกรorganisation der landwirte
องค์การคอมมิวนิสต์สากลKommunistische Internationale
องค์การค้าโลกwelthandelsorganisation
องค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศinterpol
องค์การทางเศรษฐกิจสังคมsoziooekonomische organisation
องค์การทางอุตสาหกรรมเกษตรagroindustrieller verband
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติkinderhilfswerk der un
องค์การนานารัฐอเมริกันorganisation amerikanischer staaten
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมสหประชาชาติun org f industrielle entwicklung
องค์การพัฒนาเอกชนnichtregierungsorganisation
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาOECD
องค์การระหว่างประเทศinternationale organisation
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานInternationale Organisation für Normung
องค์การแรงงานระหว่างประเทศinternationale arbeitsorganisation
องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้SEATO
องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือNATO
องค์การสาธารณประโยชน์Nichtregierungsorganisation
องค์การสิ่งแวดล้อมโลกUmweltprogramm der Vereinten Nationen
องค์การอนามัยโลกweltgesundheitsorganisation; Weltgesundheitsorganisation; WHO
องค์การอเมริกากลางorganisation zentralamerikanischer
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติWelternährungsorganisation
องค์การอาหารและยาFood and Drug Administration
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกweltorganisation fuer meteorologie
อาฟริกาAfrika
อาร์กิวเมนต์ของแอคชันAktionsargument
เอกภาพWeltall; Universum
แอตทริบิวต์คลาสAttributklasse
แอตทริบิวต์แบบกําหนดเองbenutzerdefiniertes Attribut
แอตแลนติกตะวันออกเฉียงใต้suedostatlantik
แอตแลนติสatlantis; Atlantis
แอนเดียนโซนandengebiet
แอนโดรเจเนซิสandrogenese
แอนโตนอฟ แอน-10Antonow An-10
แอนทราควิโนนanthrachinon
แอนทราซีนanthracen
แอนแทรกซ์milzbrand
แอนโทนี แอ็บบ็อทAntonius der Große
แอปเปิ้ลApfel; apfel
แอพลิเคชันออบเจ็กต์Applikationsobjekt
แอฟริกันไวโอเล็ตusambaraveilchen
แอฟริกาAfrika; afrika
แอฟริกาเขตร้อนtropisches afrika
แอฟริกาตอนใต้suedliches afrika
แอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายสะฮาร่าafrika suedlich der sahara; subsahara afrika
แอฟริกาตะวันตกwestafrika; Westafrika
แอฟริกาตะวันออกostafrika
แอฟริกาใต้Südafrika; suedafrika; Südliches Afrika
แอฟริกาเหนือnordafrika; Nordafrika
แอลบิโนalbino
แอลบูมินในเมล็ดsamenalbumin; albumen von samen

Beispielsätze mit "องค์การเอกภาพแอฟริกา", Translation Memory

add example
พวกลูกแอพริคอท แล้วก็ของกินอื่นๆที่คุณชอบไงAprikosen und so, die magst du doch
แอฟริกา/จิบูตีAfrika/Dschibuti
เปิดใช้ตัวเลือกนี้ เพื่อให้มีการแสดงแถบหัวเรื่อง ซึ่งควรใช้สําหรับ การแสดงผลแบบแอพเพล็ต ซึ่งแถบนี้ จะเห็นได้เมื่อช่องการแสดงผลใหญ่พอAktivieren Sie diese Einstellung, um die Titelbalken-Anzeige einzuschalten. Das ist im Regelfall nur sinnvoll bei Anzeigen über Miniprogramme (Applets). Der Balken wird nur dann sichtbar, wenn die Anzeige groß genug ist
เลือกตัวเลือกนี้ หากต้องการให้แอพพลิเคชันทํางานด้วยหมายเลขของผู้ใช้อื่น ซึ่งทุกโปรเซสจะมีหมายเลขของผู้ใช้กํากับไว้ โดยหมายเลขนี้จะถูกนําไปใช้ในการพิจารณาถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้ และต้องการรหัสผ่านของผู้ใช้นี้ สําหรับตัวเลือกนี้Wenn diese Einstellung aktiv ist, können Sie das Programm unter einer anderen Benutzerkennung ausführen. Jedem Prozess im System ist eine solche Benutzerkennung (user ID) zugeordnet, welche die Zugriffsrechte bestimmt. Für die Ausführung ist das Passwort des jeweiligen Benutzers erforderlich
แอนตาร์กติกา/มอว์ซันAntarktis/Mawson
ชื่อแอตทริบิวต์Attributname
แอฟริกา/คิกาลีAfrika/Kigali
ปรับเป็นค่าปริยายไปยังเครื่องพิมพ์ที่แอพพลิเคชันใช้ล่าสุดZuletzt vom & Programm benutzten Drucker verwenden
แอฟริกา/แอสมาร่าAfrika/Asmara
Name=แอพพลิเคชัน KDECommentGraphische PyKDE‧-AnwendungComment
แอนตาร์กติกา/รอทเธอราAntarktis/Rothera
แอฟริกา/ลูบุมบาชีAfrika/Lubumbashi
แอฟริกา/กาโบโรเนAfrika/Gaborone
แอฟริกา/บลันไทร์Afrika/Blantyre
คุณจะยอมรับจาวาแอพเพล็ตที่มีใบรับรองเหล่านี้หรือไม่Java-Miniprogramm mit Zertifikaten zulassen
ตัวแสดงแอพเพล็ตของพลาสมาPlasma-Miniprogramm-Anzeige
Comment=แอพเพล็ตดูเวลาทั่วโลกของ KDENameMiniprogramm zur Anzeige der Mondphasen in KDEName
ผมไม่กินเม็ดแอปเปิ้ลDas Kerngehäuse eines Apfels esse ich nicht.
ฟังก์ชัน ASCIITOCHAR () จะคืนค่ากลับมาเป็นอักขระจากรหัสแอสกี้ที่กําหนดDie Funktion ASCIITOCHAR() gibt für jeden gegebenen ASCII-Code das entsprechende Zeichen zurück
Name=แอพพลิเคชัน KDEGenericNameKDE-‧-Ruby-AnwendungGenericName
แอพพลิเคชันส่งคําร้องขอที่ไม่ถูกต้องDas Programm sendet eine ungültige Anforderung
แอพพลิเคชันที่ใช้สร้างErstellende Anwendung
แอฟริกา/มาเซรูAfrika/Maseru
แอฟริกา/อักกราAfrika/Accra
ขณะนี้ & dolphin; ยังอยู่ในสถานะเบต้า แต่ก็ได้จัดเตรียมความสามารถส่วนใหญ่ที่จําเป็น ในการทํางานประจําวันไว้แล้ว โปรดรายงานปัญหา หรือการขอเพิ่มความสามารถกับผู้เขียนdolphin; ผ่านทางกล่องรายงานข้อผิดพลาดได้ โดยสามารถเข้าได้จาก เมนู ช่วยเหลือ รายงานข้อผิดพลาด... ของแอพพลิเคชั่นBitte berichten Sie Fehler oder Wünsche an den Autor von & dolphin;. Nutzen Sie dazu den Assistenten unter Hilfe Probleme oder Wünsche berichten
Zeige Seite 1. Gefunden: 226 zur Phrase องค์การเอกภาพแอฟริกา passende Sätze.Gefunden in 1,442 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.