Übersetzungen in Deutsch:

  • organisation der afrikan einheit   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (81)

กลุ่มประเทศในแอฟริกาที่พูดภาษาฝรั่งเศสfranzoesischsprachiges afrika
กลุ่มประเทศในแอฟริกาที่พูดภาษาอังกฤษenglischsprachiges afrika
กลุ่มแอนเดียนandengruppe
กอลไจแอปพาราตัสgolgi apparat
เขตแอนตาร์กติกและแอตแลนติกantarktischer atlantik
คราสซูลาเชียน แอซิด เมตาบอลิซึมcam metabolismus
ควายแอฟริกาkaffernbueffel
เจ้าฟ้าชายแอนดรูว์ ดยุคแห่งยอร์คAndrew Mountbatten-Windsor
ช้างแอฟริกาAfrikanischer Elefant; afrikanischer elefant
ดิ แอนิเมทริคซ์Animatrix
ทวีปแอฟริกาafrika; Afrika
ทุ่งหญ้าตอนใต้ของทวีปแอฟริกาveld
ธงชาติแอฟริกาใต้Flagge Südafrikas
บทบาทของแอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์Anwendungsserverrolle
ประเทศแอฟริกาใต้Südafrika; südafrika
ประเทศแอฟริกาที่พูดภาษาโปรตุกีสportugiesischsprachiges afrika
ปลาแอนโชวีsardellen
แปซิฟิกแอนตาร์กติกantarktischer pazifik
มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตตArizona State University
เมตาดาต้าของแอสเซมบลีAssemblymetadaten
รายชื่อแหล่งมรดกโลกในทวีปแอฟริกาListe des UNESCO-Welterbes
วิทยาลัยบูรพศึกษาและอาฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอนSchool of Oriental and African Studies
เว็บแอพลิเคชันwebbasierte Anwendung; Webanwendung
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้südafrika; republik suedafrika
แหล่งน้ําภายในแอฟริกาafrikanische binnengewaesser
องค์การorganisation
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลWWF
องค์การกาแฟระหว่างประเทศinternationale kaffeeorganisation
องค์การการค้าและสถิติของเนเธอร์แลนด์Centraal Bureau voor de Statistiek (NL)
องค์การการค้าโลกWelthandelsorganisation; welthandelsorganisation
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศInternational Civil Aviation Organization
องค์การเกษตรกรorganisation der landwirte
องค์การคอมมิวนิสต์สากลKommunistische Internationale
องค์การค้าโลกwelthandelsorganisation
องค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศinterpol
องค์การทางเศรษฐกิจสังคมsoziooekonomische organisation
องค์การทางอุตสาหกรรมเกษตรagroindustrieller verband
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติkinderhilfswerk der un
องค์การนานารัฐอเมริกันorganisation amerikanischer staaten
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมสหประชาชาติun org f industrielle entwicklung
องค์การพัฒนาเอกชนnichtregierungsorganisation
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาOECD
องค์การระหว่างประเทศinternationale organisation
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานInternationale Organisation für Normung
องค์การแรงงานระหว่างประเทศinternationale arbeitsorganisation
องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้SEATO
องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือNATO
องค์การสาธารณประโยชน์Nichtregierungsorganisation
องค์การสิ่งแวดล้อมโลกUmweltprogramm der Vereinten Nationen
องค์การอนามัยโลกweltgesundheitsorganisation; Weltgesundheitsorganisation; WHO
องค์การอเมริกากลางorganisation zentralamerikanischer
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติWelternährungsorganisation
องค์การอาหารและยาFood and Drug Administration
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกweltorganisation fuer meteorologie
อาฟริกาAfrika
อาร์กิวเมนต์ของแอคชันAktionsargument
เอกภาพWeltall; Universum
แอตทริบิวต์คลาสAttributklasse
แอตทริบิวต์แบบกําหนดเองbenutzerdefiniertes Attribut
แอตแลนติกตะวันออกเฉียงใต้suedostatlantik
แอตแลนติสatlantis; Atlantis
แอนเดียนโซนandengebiet
แอนโดรเจเนซิสandrogenese
แอนโตนอฟ แอน-10Antonow An-10
แอนทราควิโนนanthrachinon
แอนทราซีนanthracen
แอนแทรกซ์milzbrand
แอนโทนี แอ็บบ็อทAntonius der Große
แอปเปิ้ลApfel; apfel
แอพลิเคชันออบเจ็กต์Applikationsobjekt
แอฟริกันไวโอเล็ตusambaraveilchen
แอฟริกาAfrika; afrika
แอฟริกาเขตร้อนtropisches afrika
แอฟริกาตอนใต้suedliches afrika
แอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายสะฮาร่าafrika suedlich der sahara; subsahara afrika
แอฟริกาตะวันตกwestafrika; Westafrika
แอฟริกาตะวันออกostafrika
แอฟริกาใต้Südafrika; suedafrika; Südliches Afrika
แอฟริกาเหนือnordafrika; Nordafrika
แอลบิโนalbino
แอลบูมินในเมล็ดsamenalbumin; albumen von samen

Beispielsätze mit "องค์การเอกภาพแอฟริกา", Translation Memory

add example
การปิดหน้าต่างหลักเฉยๆ นั้น ตัวโปรแกรม Juk จะยังคงทํางานอยู่ที่ถาดระบบ ให้ใช้ ออก จากเมนู แฟ้ม เพื่อออกจากแอพพลิเคชันJuK bleibt auch nach dem Schließen in der Kontrollleiste geladen. Zum Beenden verwenden Sie bitte den Eintrag Beenden im Menü Datei
แอพพลิเคชันตกแต่งน่ารักๆ ของ KDEVerschönerungen für KDE
ไม่มีเอกสารที่แอคทีฟอยู่Kein geladenes Dokument aktiv
เปิดภาพที่จับได้ปัจจุบันโดยเลือกใช้แอพพลิเคชันอื่น ๆDas Bildschirmfoto in einer anderen Anwendung öffnen
แอฟริกา/บันจูลAfrika/Banjul
แอฟริกา/ลูซากาAfrika/Lusaka
แอตแลนติก/แจนมาเยนAtlantik/Jan_Mayen
ผู้พัฒนา (รองรับจาวาแอพเพล็ตและวัตถุฝังตัวชนิดอื่นๆEntwickler (Java-Miniprogramme und sonstige eingebettete Objekte
แอฟริกา/ลูบุมบาชีAfrika/Lubumbashi
แอนตาร์กติกา/เซียววะAntarktis/Syowa
นี่เป็นภาพตัวอย่างขนาดเล็กของภาพที่จับได้ปัจจุบัน ภาพนี้สามารถลากไปวางบนแอพพลิเคชันหรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อคัดลอกภาพที่จับได้ ขนาดเต็ม ๆ ได้ ลองทดลองกับโปรแกรมจัดการแฟ้มคอนเควอร์เรอร์ดูสิ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกภาพไปยังคลิปบอร์ดได้ ด้วยการกดแป้นพิมพ์ลัด Ctrl+CNAME OF TRANSLATORSDies ist die Vorschau des aktuellen Bildschrimfotos. Das Bild kann in eine andere Anwendung oder ein anderes Dokument gezogen und dort abgelgt werden, um das ganze Bildschirmfoto dorthin zu kopieren. Sie können dies z.B. mit dem Dateimanager Konqueror versuchen. Sie können das Bild auch mit Strg+C in die Zwischenablage kopieren.NAME OF TRANSLATORS
เลือกตัวเลือกนี้ หากต้องการให้แอพพลิเคชันทํางานด้วยระดับความสําคัญอื่น ระดับความสําคัญที่สูง จะทําให้ระบบปฏิบัติการให้เวลาในการประมวลผลกับแอพพลิเคชันของคุณมากกว่าWenn diese Einstellung aktiv ist, wird das Programm mit einer anderen Priorität ausgeführt. Eine höhere Priorität bedeutet, dass dem Programm vom System mehr Rechenzeit zugeteilt wird
เพิ่มแอพเพล็ตMiniprogramm hinzufügen
แถบเมนูของแอพพลเคชันปัจจุบัน (รูปแบบ Mac OSMenüleiste für & aktuelles Programm (im Stil von Mac OS
แอฟริกา/มาปูโตAfrika/Maputo
การปรับแต่งกล้อง โมดูลนี้ ให้คุณได้ปรับแต่งการรองรับกล้องดิจิตัลของคุณ คุณควรเลือกรุ่นและพอร์ตของกล้องคุณ ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ (เช่น พอร์ต USB, อนุกรม, ไฟร์ไวร์) หากกล้องของคุณไม่ปรากฏในรายการ กล้องที่รองรับ โปรดไปที่ เวบไซต์ GPhoto เพื่ออัพเดต สําหรับการแสดงภาพจากกล้อง ให้เติมตําแหน่ง camera:/ใน Konqueror และ/หรือ แอพพลิเคชันของ KDE ตัวอื่น ๆDigitalkamera Mit diesem Modul können Sie die Unterstützung für Ihre Digitalkamera einrichten. Dazu müssen Sie das passende Kameramodell und den Anschluss, mit dem die Kamera verbunden ist, auswählen (z. B. USB, seriell, FireWire). Wenn Ihre Kamera nicht in der Liste Unterstützte Kameras erscheint, besuchen Sie am besten die GPhoto-Internetseite und sehen sich nach einer aktualisierten Version um. Zum Anzeigen und Herunterladen von Bildern aus der Digitalkamera geben Sie camera:/in Konqueror und anderen KDE-Anwendungen ein
แอฟริกา/นูอักชอตAfrika/Nouakchott
ตั้งค่าแอพเพล็ตการป้องกันระบบEinstellungen für KDE Systemüberwachung
เรียกใช้แอพเพล็ตของพลาสมาไว้ในหน้าต่างของมันเองPlasma-Miniprogramme im eigenen Fenster ausführen
สาธารณรัฐแอฟริกากลางZentralafrikanische Republik
แอฟริกา/อัมบาบาเนAfrika/Mbabane
แอตแลนติก/จอร์เจียใต้Atlantik/Südgeorgien
แอนตาร์กติกา/มอว์ซันAntarktis/Mawson
แอตแลนติก/เรคยาวิกAtlantik/Reykjavik
แอฟริกา/แอลเจียร์Afrika/Algier
Zeige Seite 1. Gefunden: 226 zur Phrase องค์การเอกภาพแอฟริกา passende Sätze.Gefunden in 0,286 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.