Übersetzungen in Deutsch:

  • johne krankheit   
  • paratuberkulose   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (84)

กรดคูมาริคcumarsaeure
กรดโพลีกาแลคทูโรนิกpolygalakturonsaeure
กลุ่มดาวนกทูแคนTukan
การทดสอบปฏิกิริยาทูเบอร์คูลินtuberkulinreaktion
การระบายน้ําทางคูระบายน้ําgrabendrainage
การให้น้ําแบบร่องคูfurchenbewaesserung
กูสเบอร์รี่stachelbeere
คอมพิวเตอร์ อตานาซอฟฟ์-เบอร์รีAtanasoff-Berry-Computer
คาเมร่า ออบสคูร่าcamera obscura
คูปราสาทBurggraben
คูมารินcumarin
คูเมืองBurggraben; burggraben
คูระบายน้ําauslassgraben; draengraben
คูระบายน้ําสายซอยsammelgraben
คูระบายน้ําออกauslassgraben
คูเวตซิตีKuwait-Stadt
คูส่งน้ําชลประทานbewaesserungsgraben
แคนเบอร์ราcanberra; Canberra
แครนเบอร์รี่moosbeere
เจ้าหญิงมาเรีย เทเรซ่าแห่งทู ซิชิลีส์Maria Theresa von Neapel-Sizilien
ชนิดข้อมูลทั่วไปแบบระบุพารามิเตอร์konstruierter generischer Typ
ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์Excalibur
ตราพระปรมาภิไธยทูกราTughra
ต่อมพาราธัยรอยด์parathyreoidea
ถุงเบอร์ซาbursa
ท่าอากาศยานนานาชาตินูอาร์ก ลิเบอร์ตีFlughafen Newark
ทูบาTuba; tuba
ทู อินเตอร์เนชัลนัล ไฟแนนซ์ เซ็นเตอร์Two International Finance Centre
ธงชาติเบอร์มิวดาFlagge Bermudas
นกทูแคนtukan
บิทูมินัสsteinkohle
เบอร์กันดีburgund
เบอร์กามอทbergamotte
เบอร์ไซติสbursitis
เบอร์มิงแฮมBirmingham; birmingham
เบอร์มิวดาBermuda-Inseln; bermuda
เบอร์รีbeere; Beere
เบอร์รีซ์โคโบBerryz Koubou
เบอร์รี่ (ผลิตภัณฑ์)beere (produkt)
แบบสอบถามพารามิเตอร์Parameterabfrage
ปลาทูmakrele
ปลาทูน่าthunfisch; Thunfisch; Tunfisch
ปลาทูน่า (bonitos)bonito
ปลาทู (horse mackerel )holzmakrele
ปลาทู (mackerel)makrele
โปรแกรมพาราเมตริกparametrische programmierung
พาราOrt; Gemeinde; Städtchen; Stadt; para
พาราณสีVaranasi
พาราไทออนเมทิลmethylparathion
พาราโบลาParabel; parabel
พารามิเตอร์Parameter
พารามิเตอร์ขาออกAusgabeparameter
พารามิเตอร์ชนิดทั่วไปgenerischer Typparameter
พารามิเตอร์วันที่สิ้นสุดParameter "Enddatum"
พารามีเซียมpantoffeltierchen
พาราแมกเนติกparamagnetismus
มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีนUniversität Aberdeen
มีฮาอิล บาคูนินMichail Alexandrowitsch Bakunin
แม่น้ําไทเบอร์Tiber
ยากระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเธติกparasympathomimetikum
ระ-ทะ-ทู-อี่ พ่อครัวตัวจี๊ด หัวใจคับโลกRatatouille
ระบบประสาทพาราซิมพาเตติกparasympathisches nervensystem
รัสเซีย ทูเดย์Russia Today
รายการพารามิเตอร์ชนิดทั่วไปListe der generischen Typparameter
เรเน ออเบอร์โจนอยส์René Auberjonois
โรคของระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างkrankheit des bewegungsapparates
โรคต่อมพาราธัยรอยด์parathyreoideakrankheit
โรคติดเชื้อในต่อมเบอร์ซาinfektioese bursitis
โรคติดเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิสmycobacterium tuberculosis infektion
โรคบอทูลิซึมbotulismus
โรคพยาธิhelminthose
วัน-ทู-โก แอร์ไลน์One-Two-Go Airlines
วิคูนาvikunja
สตรอเบอร์รี่Eppeeri; Erdbeere
สโมสรฟุตบอลเบอร์มิงแฮมซิตีBirmingham City
สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาBermudadreieck
หมายเลขพารามิเตอร์ที่ลงทะเบียนregistrierte Parameternummer
หมู่เกาะวอลลิสและฟูทูนาwallis und futuna
อนุพันธ์กรดคูมาริคcumarsaeurederivat
อิเล็กตรอนพาราแมกนีติกสเปคโทรสโคปีparamagnetische resonanzspektrosk
อิเล็กโตรอีจาคูเลชั่นelektroejakulation
แอเบอร์ดีนaberdeen
แอสพาราจีนasparagin
แฮมเบอร์เกอร์hamburger

Beispielsätze mit "โรคพาราทูเบอร์คูโลซีส", Translation Memory

add example
อาการเฉียบพลันของโรคVon Krankheiten
พารามิเตอร์ของลูกเล่นEffekt-Einstellungen
พารามิเตอร์ตัวกรองFilter-Parameter
บันทึกค่าพารามิเตอร์การสแกนScan-Parameter speichern
เติมพารามิเตอร์อื่นๆ ที่ต้องการผ่านไปให้เคอร์เนลที่นี่ ซึ่งปกติจะเป็นช่องว่าง ซึ่งนี่ เป็นการตั้งค่าตัวเลือก append ในแฟ้ม lilo. conf นั่นเองHier können Sie weitere Parameter angeben, die dem Kernel beim Start übergeben werden. Üblicherweise kann dieses Feld leer bleiben. Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort append samt der Parameter in die Datei lilo.conf geschrieben
ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโพรไฟล์นําเข้าค่าสีทั้งหมดได้ที่นี่Legen Sie hier alle relevanten Parameter für das Eingabefarbprofil fest
ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคDas Studium der Krankheitsursachen
อุบัติเหตุ โรค ความผิดปกติ หรืออันตรายที่เกิดกับสุขภาพอื่นๆ อันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หรือจากสิ่งแวดล้อมในการทํางานUnfaelle, Krankheiten und jegliche Gesundheitsstoerung, die mit einer bestimmten Berufsaktivitaet oder Arbeitsumgebung zusammenhaengen
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, สําหรับในสัตว์และคนใช้Beschraenkt auf Pflanzen; fuer Tiere und Mensch <‧> benutzen
ห้ามการใช้พารามิเตอร์& Einschränkung der Boot-Parameter
โรคของผึ้งKrankheit der Bienen
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองWarndienst fuer Landwirte, der den Ausbruch und die Ausbreitung von landwirtschaftlich bedeutsamen Schaedlingen und Krankheiten meldet und Empfehlungen fuer deren Bekaempfung gibt
หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ จะมีความต้องการใช้รหัสผ่าน (โดยเติมด้านล่างนี้) หากต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การบูต (เช่น ผู้ใช้สามารถบูต linux ได้ แต่ไม่ให้บูต linux single หรือ linux init=/bin/sh) ซึ่งนี่เป็นการตั้งค่าตัวเลือก restricted ในแฟ้ม lilo. conf นั่นเอง การตั้งค่านี้ จะถูกใช้สําหรับเคอร์เนลลินุกซ์ทุกตัวที่คุณต้องการบูต หากคุณต้องการตั้งค่าแยกเคอร์เนลแต่ละตัว ให้ไปที่แท็บ ระบบปฏิบัติการ และเลือก รายละเอียดDiese Einstellung verhindert, dass ein Benutzer ohne das LILO-Passwort andere als die Standardkonfigurationen booten kann (z. B. kann jeder Benutzer linux starten, nicht jedoch linux single oder linux init=/bin/sh). Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort restricted in die Datei lilo.conf geschrieben. Diese Einstellung wirkt global für alle Linux-Kernel in der Konfiguration. Falls Sie einzelne Kernel unterschiedlich einrichten möchten, können Sie dies auf der Karteikarte Betriebssysteme unter Details durchführen
เบอร์มิวดาNameBermudasName
พารามิเตอร์ของตัวกรองนําเข้าลาเท็กซ์Parameter für LaTeX-Importfilter
ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ จะต้องใช้รหัสผ่าน (ด้านล่างนี้) หากมีการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ในการบูต (เช่น ผู้ใช้บูต linux แต่ไม่ใช่แบบ linux single หรือ linux init=/bin/sh เป็นต้น) เป็นการตั้งค่าตัวเลือก restricted ในแฟ้ม lilo. conf นั่นเองDiese Einstellung verhindert, dass ein Benutzer ohne das LILO-Passwort andere als die Standardkonfigurationen booten kann (z. B. kann jeder Benutzer linux starten, nicht jedoch linux single oder linux init=/bin/sh). Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort restricted in die Datei lilo.conf geschrieben
ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโพรไฟล์การตรวจปรู๊ฟได้ที่นี่Legen Sie hier alle Parameter für die Druckprobe mit den Farbprofilen fest
พารามิเตอร์ของแอพเพล็ตMiniprogramm-Parameter
พารามิเตอร์พิเศษ& Weitere Parameter
มีครับ ทูน่า ทูน่า ‧ ผมอยู่ห่างจากที่นั่น ‧ เมตรTuna, Tuna ‧, ich bin in ‧ m Entfernung
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine reproductive and respiratory syndromePorcine reproductive and respiratory syndrome (Seuchenhafter Spaetabort
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอกVeraenderungen in Organismen durch Krankheit oder aeussere Elemente verursacht
การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืชPathologische Verkalkung
ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับค่าโพรไฟล์ขอบเขตสีได้ที่นี่Legen Sie hier alle Parameter fest, die das Farbprofil Arbeitsbereich betreffen
พารามิเตอร์ของตัวกรองส่งออก PNGParameter für PNG-Exportfilter
Zeige Seite 1. Gefunden: 75 zur Phrase โรคพาราทูเบอร์คูโลซีส passende Sätze.Gefunden in 0,502 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.