Übersetzungen in Deutsch:

  • johne krankheit   
  • paratuberkulose   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (84)

กรดคูมาริคcumarsaeure
กรดโพลีกาแลคทูโรนิกpolygalakturonsaeure
กลุ่มดาวนกทูแคนTukan
การทดสอบปฏิกิริยาทูเบอร์คูลินtuberkulinreaktion
การระบายน้ําทางคูระบายน้ําgrabendrainage
การให้น้ําแบบร่องคูfurchenbewaesserung
กูสเบอร์รี่stachelbeere
คอมพิวเตอร์ อตานาซอฟฟ์-เบอร์รีAtanasoff-Berry-Computer
คาเมร่า ออบสคูร่าcamera obscura
คูปราสาทBurggraben
คูมารินcumarin
คูเมืองBurggraben; burggraben
คูระบายน้ําauslassgraben; draengraben
คูระบายน้ําสายซอยsammelgraben
คูระบายน้ําออกauslassgraben
คูเวตซิตีKuwait-Stadt
คูส่งน้ําชลประทานbewaesserungsgraben
แคนเบอร์ราcanberra; Canberra
แครนเบอร์รี่moosbeere
เจ้าหญิงมาเรีย เทเรซ่าแห่งทู ซิชิลีส์Maria Theresa von Neapel-Sizilien
ชนิดข้อมูลทั่วไปแบบระบุพารามิเตอร์konstruierter generischer Typ
ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์Excalibur
ตราพระปรมาภิไธยทูกราTughra
ต่อมพาราธัยรอยด์parathyreoidea
ถุงเบอร์ซาbursa
ท่าอากาศยานนานาชาตินูอาร์ก ลิเบอร์ตีFlughafen Newark
ทูบาTuba; tuba
ทู อินเตอร์เนชัลนัล ไฟแนนซ์ เซ็นเตอร์Two International Finance Centre
ธงชาติเบอร์มิวดาFlagge Bermudas
นกทูแคนtukan
บิทูมินัสsteinkohle
เบอร์กันดีburgund
เบอร์กามอทbergamotte
เบอร์ไซติสbursitis
เบอร์มิงแฮมBirmingham; birmingham
เบอร์มิวดาBermuda-Inseln; bermuda
เบอร์รีbeere; Beere
เบอร์รีซ์โคโบBerryz Koubou
เบอร์รี่ (ผลิตภัณฑ์)beere (produkt)
แบบสอบถามพารามิเตอร์Parameterabfrage
ปลาทูmakrele
ปลาทูน่าthunfisch; Thunfisch; Tunfisch
ปลาทูน่า (bonitos)bonito
ปลาทู (horse mackerel )holzmakrele
ปลาทู (mackerel)makrele
โปรแกรมพาราเมตริกparametrische programmierung
พาราOrt; Gemeinde; Städtchen; Stadt; para
พาราณสีVaranasi
พาราไทออนเมทิลmethylparathion
พาราโบลาParabel; parabel
พารามิเตอร์Parameter
พารามิเตอร์ขาออกAusgabeparameter
พารามิเตอร์ชนิดทั่วไปgenerischer Typparameter
พารามิเตอร์วันที่สิ้นสุดParameter "Enddatum"
พารามีเซียมpantoffeltierchen
พาราแมกเนติกparamagnetismus
มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีนUniversität Aberdeen
มีฮาอิล บาคูนินMichail Alexandrowitsch Bakunin
แม่น้ําไทเบอร์Tiber
ยากระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเธติกparasympathomimetikum
ระ-ทะ-ทู-อี่ พ่อครัวตัวจี๊ด หัวใจคับโลกRatatouille
ระบบประสาทพาราซิมพาเตติกparasympathisches nervensystem
รัสเซีย ทูเดย์Russia Today
รายการพารามิเตอร์ชนิดทั่วไปListe der generischen Typparameter
เรเน ออเบอร์โจนอยส์René Auberjonois
โรคของระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างkrankheit des bewegungsapparates
โรคต่อมพาราธัยรอยด์parathyreoideakrankheit
โรคติดเชื้อในต่อมเบอร์ซาinfektioese bursitis
โรคติดเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิสmycobacterium tuberculosis infektion
โรคบอทูลิซึมbotulismus
โรคพยาธิhelminthose
วัน-ทู-โก แอร์ไลน์One-Two-Go Airlines
วิคูนาvikunja
สตรอเบอร์รี่Eppeeri; Erdbeere
สโมสรฟุตบอลเบอร์มิงแฮมซิตีBirmingham City
สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาBermudadreieck
หมายเลขพารามิเตอร์ที่ลงทะเบียนregistrierte Parameternummer
หมู่เกาะวอลลิสและฟูทูนาwallis und futuna
อนุพันธ์กรดคูมาริคcumarsaeurederivat
อิเล็กตรอนพาราแมกนีติกสเปคโทรสโคปีparamagnetische resonanzspektrosk
อิเล็กโตรอีจาคูเลชั่นelektroejakulation
แอเบอร์ดีนaberdeen
แอสพาราจีนasparagin
แฮมเบอร์เกอร์hamburger

Beispielsätze mit "โรคพาราทูเบอร์คูโลซีส", Translation Memory

add example
เติมพารามิเตอร์อื่นๆ ที่ต้องการผ่านไปให้เคอร์เนลที่นี่ ซึ่งปกติจะเป็นช่องว่าง ซึ่งนี่ เป็นการตั้งค่าตัวเลือก append ในแฟ้ม lilo. conf นั่นเองHier können Sie weitere Parameter angeben, die dem Kernel beim Start übergeben werden. Üblicherweise kann dieses Feld leer bleiben. Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort append samt der Parameter in die Datei lilo.conf geschrieben
พารามิเตอร์ของลูกเล่นEffekt-Einstellungen
วอลลิสและฟูทูนาWallis und Futuna
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองWarndienst fuer Landwirte, der den Ausbruch und die Ausbreitung von landwirtschaftlich bedeutsamen Schaedlingen und Krankheiten meldet und Empfehlungen fuer deren Bekaempfung gibt
แนวโน้มการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคMeist angeborene erhoehte Bereitschaft fuer bestimmte Krankheiten
โรคของสัตว์เลี้ยงIn Nutzvieh
ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคDas Studium der Krankheitsursachen
การวินิจฉัยสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรคBestimmung der Todesursache oder Veraenderungen durch Krankheit
พารามิเตอร์ตัวกรองFilter-Parameter
ฟังก์ชันนี้ไม่มีพารามิเตอร์Diese Funktion besitzt keine Parameter
ฟังก์ชัน " x-decrypt " ไม่ยอมรับพารามิเตอร์ตามที่คาดหวัง โปรดรายงานข้อผิดพลาดนี้Die Funktion x-decrypt benötigt andere Parameter als erwartet. Bitte melden Sie diesen Fehler
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอกVeraenderungen in Organismen durch Krankheit oder aeussere Elemente verursacht
จะแสดงไดอะล็อกซ์บ็อกซ์ เพื่อให้คุณแก้ไขพารามิเตอร์ของทาสก์ที่เลือกไว้Hierüber wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie die Einstellungen für die ausgewählte Aufgabe bearbeiten können
ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโพรไฟล์นําเข้าค่าสีทั้งหมดได้ที่นี่Legen Sie hier alle relevanten Parameter für das Eingabefarbprofil fest
ปุ่มนี้จะทําการปรับค่าทุก ๆ พารามิเตอร์ให้เป็นเหมือนเมื่อเริ่มโปรแกรมใหม่ ๆDieser Knopf setzt alle Parameter auf den Zustand des Programmstarts zurück
โรคแคงเกอร์ของพืชVon Pflanzen
พารามิเตอร์ผิดUngültiger Parameter
เบอร์มิวดาNameBermudasName
โรคของแมลงที่เป็นประโยชน์Krankheiten von nuetzlichen Insekten
พารามิเตอร์ของตัวกรองส่งออก PNGParameter für PNG-Exportfilter
โรคของปลา รวมถึงสัตว์น้ําจําพวกมีเปลือกEinschliesslich Schalentiere
พารามิเตอร์ผิดFalscher Parameter
ระบบจัดการหน้าต่างของที่ดูคล้าย วินโดวส์ ‧-โอเอสทู-โมทิฟNameFenstermanager im Stil von Windows ‧, OS/‧ und MotifName
อาการเฉียบพลันของโรคVon Krankheiten
อาการเรื้อรังของโรคVon Krankheiten
Zeige Seite 1. Gefunden: 75 zur Phrase โรคพาราทูเบอร์คูโลซีส passende Sätze.Gefunden in 6,056 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.