Übersetzungen in Deutsch:

  • kolibazillose   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (89)

กรดโคจิคkojisaeure
กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิคdocosahexaensaeure
กรดไทรโอโคเบนโซอิคtrijodbenzoesaeure
กรดนิโคตินิคnicotinsaeure
กรดไอโคซาเตตระอีโนอิคeicosatetraensaeure
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิคeicosapentaensaeure
กระบวนการไกลโคจีโนไลซิสglycogenolyse
กระบวนการไกลโคไลซิสglycolyse
ก๊าซโครมาโทกราฟีgaschromatographie
ก๊าซลิควิดโครมาโทกราฟีgasfluessigchromatographie
การเรียกเมธอดแบบเซมิซิงโครนัสhalbsynchroner Methodenaufruf
การเรียกเมธอดแบบอะซิงโครนัสasynchrone Methode
การสังเคราะห์ไกลโคเจนgluconeogenese; glyconeogenese
เกาะโคโมเรียนของมายอตkomoreninsel mayotte
ไกลโคเปปไทด์glycopeptid
ไกลโคโปรตีนglycoprotein
ไกลโคลิปิดglycolipid
คุมิ โคดะKumi Kōda
โคhausrind; Kuh; rind
โคจิค เฟอร์เมนเตชั่นkojifermentation
โคตัวผู้ตอนochse
โคนิไดโอสปอร์conidiospore
โคเนื้อfleischrind
โคบอลท์kobalt
โค-แบรนดิ้งCobranding
โคเปนเฮเกนKopenhagen; kopenhagen
โครมาตินchromatin
โครมาโทกราฟีchromatographie
โครโมสเฟียร์chromosphäre
โคลิฟอร์มแบคทีเรียkoliforme bakterie
โคเลี้ยงhausrind
โคเอนไซม์coenzym
โคเอล่าkoala
จีซี (ก๊าซโครมาโทกราฟี)gc (gaschromatographie)
เจ้าหญิงเบียทริซแห่งเอดินเบอระ และแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธาBeatrice von Sachsen-Coburg und Gotha
เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเอดินเบอระและแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธาAlexandra von Sachsen-Coburg und Gotha
ไจโรสโคปkreiselinstrument; Kreiselinstrument
ชั้นการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสSchicht für die asynchrone Kommunikation
ชิโครี่chicoree
ซิงโครนัสsynchron
ซีโคโทรปีkoprophagie
ไซโคเดกซ์ทรินcyclodextrin
ไซโพรโคนาโซลcyproconazol
ไซยาโนจินิคไกลโคไซด์cyanogenes glykosid
ไตรโคเทซีนtrichothecene
นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัสNikolaus Kopernikus
เนียร์อินฟราเรดสเปคโตสโคปีnir spektroskopie
เนื้อลูกโคkalbfleisch
บรอกโคลีbroccoli
พรีโคซีนprecocen
โพรพิโคนาโซลpropiconazol
ฟลูออเรสเซนต์อีมิสชั่นสเปคโตรสโคปีfluoreszenzemissionsspektroskopie
ไฟโคคอลลอยด์phykokolloid
ภาษาโครเอเชียKroatisch; kroatische sprache; kroatische Sprache; kroatisch
มลรัฐเซาท์ดาโคตาSouth Dakota
มิวโคโพลีแซคคาไรด์mucopolysaccharid
โมนาโคmonaco
รัฐโคโลราโดcolorado
รัฐเมฆาลัยMeghalaya
รูบิสโค-1, 5-ไดฟอสเฟตออกซีจีเนสribulose-1,5-diphosphat oxygenase
รูปแบบการแสดงอะซิงโครนัสตามเหตุการณ์ereignisbasiertes asynchrones Muster
โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงโคโรนารีkoronare herzkrankheit
โรคคริปโตคอคโคซีสcryptococcose
โรคที่เกิดจากเชื้อมายโคพลาสมาmycoplasmose
โรคบรองโคนิวโมเนียbronchopneumonie
โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบในโคansteckende bovine pleuropneumonie
โรคพยาธิออนโคเซอเซียซิสonchozerkose
โรคมายโคพลาสโมซีสmykoplasmose
โรคลิวโคซีสในโคrinderleukose
โรคลิวโคซีสในสัตว์ปีกaviaere leukose
โรคอิสโคสเฟเวอร์kuestenfieber; theileriose
โรโคโคเวสโซบรุนWessobrunner Schule
ลิวโคซีสleukose
ลิวโคพีเนียleukopenie
ลูกโคkalb
สภาเพื่อความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจร่วมโคมีคอนcomecon
สายโคแอกเชียลKoaxialkabel
สารออนโคจีนิคonkogene substanz
หมู่เกาะนิโคบาร์nikobaren
หอยโคคุยน่าcoquina
อะซิงโครนัสasynchron
อะซีติลโคลีนacetylcholin
อันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์andamanen und nikobaren
อิน แซคโค เอกซ์เพอริเมนเตชั่นin sacco experimentieren
อิเล็กตรอนพาราแมกนีติกสเปคโทรสโคปีparamagnetische resonanzspektrosk
อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปคโทรสโคปีesr spektroskopie; elektronenspinresonanz spektroskop
เอนไออาร์สเปคโตสโคปีnir spektroskopie
เฮกซาโคนาโซลhexaconazol
ไฮเพรสเซอร์ลิควิดโครมาโทกราฟีhigh performance liquid chromatogr

Beispielsätze mit "โรคโคลัยบาซิลโลซีส", Translation Memory

add example
อาการเฉียบพลันของโรคVon Krankheiten
อาการเรื้อรังของโรคVon Krankheiten
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองWarndienst fuer Landwirte, der den Ausbruch und die Ausbreitung von landwirtschaftlich bedeutsamen Schaedlingen und Krankheiten meldet und Empfehlungen fuer deren Bekaempfung gibt
JPEG: รูปแบบแฟ้มของ The Joint Photographic Experts Group เหมาะสําหรับใช้กับเวบ แต่จะมีการบีบข้อมูลที่ทําให้ภาพเสียรายละเอียดPNG: รูปแบบแฟ้ม Portable Network Graphics เป็นแฟ้มที่ภาพเสียรายละเอียดน้อยมาก มีขนาดที่เหมาะสม และเหมาะกับการใช้ แฟ้มแบบ PNG นั้นไม่มีปัญหาเรื่องสิทธิบัตรต่างจากแฟ้มแบบ GIF และยังสามารถใช้ทดแทนแฟ้มแบบ TIFF ได้ดีอีกด้วย แฟ้มแบบ PNG ถูกออกแบบมาให้ทํางานได้ดีกับการแสดงผลแบบออนไลน์ เช่น เวบ ดังนั้นมันจึงสามารถเลือกทําการแสดงผลแบบโพรเกรสซีฟในระหว่างการรับสายข้อมูลได้และเช่นกัน แฟ้มแบบ PNG ยังสามารถเก็บค่าแกมม่าและค่าข้อมูลโครม่า สําหรับปรับปรุงใช้งานระบบกับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ง่ายJPEG: Das Joint Photographic Experts Group-Dateiformat ist ein gutes Webdateiformat, das Kompression mit Datenverlust nutzt.PNG: Das Portable Network Graphics-Format ist ein erweiterbares Dateiformat zum verlustfreien, portablen und komprimierten Speichern von Rasterbildern. PNG ermöglicht eine patentfreie Ersetzung des GIF-Formates und kann in vielen Fällen auch das TIFF-Format ersetzen. PNG wurde entworfen, um in Online-Bildbetrachtungsprogrammen, wie z. B. im World Wide Web, eingesetzt zu werden. Es kann optional eine Voransicht von Bildern während des Ladens anzeigen. Weiterhin kann PNG Gamma-und Farbwertdaten für eine verbesserte Bildanzeige in heterogenen Plattformen speichern
โรคของสัตว์เลี้ยงIn Nutzvieh
แกเรียนมหาลัยในประเทศนี้นะ.. ให้ตายเหอะ!Du hast in diesem Land studiert!
สหพันธรัฐมิโครนีเซียFöderierte Staaten von Mikronesien
ภาษาโครเอเชียNameKroatischName
ร้องขอไอโซโครนัส %Isochrone Anfragen %
หมู่เกาะโคคอส (Keeling) NameCocos/Keeling-InselnName
การรับรองเพื่อยืนยันว่าพืชนั้นมีลักษณะตรงตามพันธุ์,ปราศจากโรค ฯลฯZertifikat hinsichtlich Qualitaetsbestimmungen, Sorteneigenschaften, Widerstandskraft gegen Krankheit, Hygienebestimmungen, etc
เปิดการทําส่วนเบี่ยงเบนโครมาติกให้ถูกต้องขยายข้อมูลดิบชั้นสีน้ําเงินและชั้นสีแดงตามองค์ประกอบที่ให้ ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง ‧. ‧ ถึง ‧. ‧ เพื่อปรับส่วนเบี่ยงเบนโครมาติกให้ถูกต้องFarbabweichungskorrektur aktivierenVergrößert die Rot-und Blauebenen der Rohdaten, um einen gegebenen Faktor, üblicherweise zwischen ‧ und ‧, um Farbabweichungen zu korrigieren
กล้องคาไลโดสโคKaleidoskop
การให้โคและแกะเข้าแทะเล็มแปลงหญ้าในระบบเดียวกัน โดยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแปลงเดียวกันและเวลาเดียวกันWeidehaltung von Rindern und Schafen, die entweder gemeinsam oder getrennt grasen
สหพันธรัฐมิโครนีเซียNameMikronesien, Föderation vonName
มาโครที่ใช้แทนค่าต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้Die folgenden Platzhalter werden ersetzt
วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้Lehre vom Futter und seiner Naehrstoffe, ihrer Beziehung zu Gesundheit und Krankheit der Tiere; fuer das Versorgen der Tiere mit Futter <‧> benutzen
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอกVeraenderungen in Organismen durch Krankheit oder aeussere Elemente verursacht
หมู่เกาะโคคอส (KeelingKokosinseln
โรคของผึ้งKrankheit der Bienen
พืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แอบแฝงอยู่ในพืชปลูกPflanzen mit Symptomen von Virusinfektion, die in den Kulturen latent ist
หมายเลขบาร์โคStrichcode-ID
การตายของพืชจากปลายกิ่งหรือแขนงลงล่าง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากโรค การได้รับอากาศหนาวเย็น ฯลฯ, สําหรับป่าไม้ใช้Progressives Absterben, von der Spitze abwaerts, der endstaendigen Zweige oder Aeste, durch Krankheit, Winterschaeden, etc.; fuer Wald <‧> benutzen
Zeige Seite 1. Gefunden: 56 zur Phrase โรคโคลัยบาซิลโลซีส passende Sätze.Gefunden in 0,234 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.