Übersetzungen in Deutsch:

  • kolibazillose   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (89)

กรดโคจิคkojisaeure
กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิคdocosahexaensaeure
กรดไทรโอโคเบนโซอิคtrijodbenzoesaeure
กรดนิโคตินิคnicotinsaeure
กรดไอโคซาเตตระอีโนอิคeicosatetraensaeure
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิคeicosapentaensaeure
กระบวนการไกลโคจีโนไลซิสglycogenolyse
กระบวนการไกลโคไลซิสglycolyse
ก๊าซโครมาโทกราฟีgaschromatographie
ก๊าซลิควิดโครมาโทกราฟีgasfluessigchromatographie
การเรียกเมธอดแบบเซมิซิงโครนัสhalbsynchroner Methodenaufruf
การเรียกเมธอดแบบอะซิงโครนัสasynchrone Methode
การสังเคราะห์ไกลโคเจนgluconeogenese; glyconeogenese
เกาะโคโมเรียนของมายอตkomoreninsel mayotte
ไกลโคเปปไทด์glycopeptid
ไกลโคโปรตีนglycoprotein
ไกลโคลิปิดglycolipid
คุมิ โคดะKumi Kōda
โคhausrind; Kuh; rind
โคจิค เฟอร์เมนเตชั่นkojifermentation
โคตัวผู้ตอนochse
โคนิไดโอสปอร์conidiospore
โคเนื้อfleischrind
โคบอลท์kobalt
โค-แบรนดิ้งCobranding
โคเปนเฮเกนKopenhagen; kopenhagen
โครมาตินchromatin
โครมาโทกราฟีchromatographie
โครโมสเฟียร์chromosphäre
โคลิฟอร์มแบคทีเรียkoliforme bakterie
โคเลี้ยงhausrind
โคเอนไซม์coenzym
โคเอล่าkoala
จีซี (ก๊าซโครมาโทกราฟี)gc (gaschromatographie)
เจ้าหญิงเบียทริซแห่งเอดินเบอระ และแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธาBeatrice von Sachsen-Coburg und Gotha
เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเอดินเบอระและแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธาAlexandra von Sachsen-Coburg und Gotha
ไจโรสโคปkreiselinstrument; Kreiselinstrument
ชั้นการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสSchicht für die asynchrone Kommunikation
ชิโครี่chicoree
ซิงโครนัสsynchron
ซีโคโทรปีkoprophagie
ไซโคเดกซ์ทรินcyclodextrin
ไซโพรโคนาโซลcyproconazol
ไซยาโนจินิคไกลโคไซด์cyanogenes glykosid
ไตรโคเทซีนtrichothecene
นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัสNikolaus Kopernikus
เนียร์อินฟราเรดสเปคโตสโคปีnir spektroskopie
เนื้อลูกโคkalbfleisch
บรอกโคลีbroccoli
พรีโคซีนprecocen
โพรพิโคนาโซลpropiconazol
ฟลูออเรสเซนต์อีมิสชั่นสเปคโตรสโคปีfluoreszenzemissionsspektroskopie
ไฟโคคอลลอยด์phykokolloid
ภาษาโครเอเชียKroatisch; kroatische sprache; kroatische Sprache; kroatisch
มลรัฐเซาท์ดาโคตาSouth Dakota
มิวโคโพลีแซคคาไรด์mucopolysaccharid
โมนาโคmonaco
รัฐโคโลราโดcolorado
รัฐเมฆาลัยMeghalaya
รูบิสโค-1, 5-ไดฟอสเฟตออกซีจีเนสribulose-1,5-diphosphat oxygenase
รูปแบบการแสดงอะซิงโครนัสตามเหตุการณ์ereignisbasiertes asynchrones Muster
โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงโคโรนารีkoronare herzkrankheit
โรคคริปโตคอคโคซีสcryptococcose
โรคที่เกิดจากเชื้อมายโคพลาสมาmycoplasmose
โรคบรองโคนิวโมเนียbronchopneumonie
โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบในโคansteckende bovine pleuropneumonie
โรคพยาธิออนโคเซอเซียซิสonchozerkose
โรคมายโคพลาสโมซีสmykoplasmose
โรคลิวโคซีสในโคrinderleukose
โรคลิวโคซีสในสัตว์ปีกaviaere leukose
โรคอิสโคสเฟเวอร์kuestenfieber; theileriose
โรโคโคเวสโซบรุนWessobrunner Schule
ลิวโคซีสleukose
ลิวโคพีเนียleukopenie
ลูกโคkalb
สภาเพื่อความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจร่วมโคมีคอนcomecon
สายโคแอกเชียลKoaxialkabel
สารออนโคจีนิคonkogene substanz
หมู่เกาะนิโคบาร์nikobaren
หอยโคคุยน่าcoquina
อะซิงโครนัสasynchron
อะซีติลโคลีนacetylcholin
อันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์andamanen und nikobaren
อิน แซคโค เอกซ์เพอริเมนเตชั่นin sacco experimentieren
อิเล็กตรอนพาราแมกนีติกสเปคโทรสโคปีparamagnetische resonanzspektrosk
อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปคโทรสโคปีesr spektroskopie; elektronenspinresonanz spektroskop
เอนไออาร์สเปคโตสโคปีnir spektroskopie
เฮกซาโคนาโซลhexaconazol
ไฮเพรสเซอร์ลิควิดโครมาโทกราฟีhigh performance liquid chromatogr

Beispielsätze mit "โรคโคลัยบาซิลโลซีส", Translation Memory

add example
เปิดการทําส่วนเบี่ยงเบนโครมาติกให้ถูกต้องขยายข้อมูลดิบชั้นสีน้ําเงินและชั้นสีแดงตามองค์ประกอบที่ให้ ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง ‧. ‧ ถึง ‧. ‧ เพื่อปรับส่วนเบี่ยงเบนโครมาติกให้ถูกต้องFarbabweichungskorrektur aktivierenVergrößert die Rot-und Blauebenen der Rohdaten, um einen gegebenen Faktor, üblicherweise zwischen ‧ und ‧, um Farbabweichungen zu korrigieren
การสร้างไกลโคเจนจากโปรตีนหรือไขมันBildung von Glycogen aus Protein oder Fett
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองWarndienst fuer Landwirte, der den Ausbruch und die Ausbreitung von landwirtschaftlich bedeutsamen Schaedlingen und Krankheiten meldet und Empfehlungen fuer deren Bekaempfung gibt
แนวโน้มการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคMeist angeborene erhoehte Bereitschaft fuer bestimmte Krankheiten
โรคของสัตว์เลี้ยงIn Nutzvieh
ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคDas Studium der Krankheitsursachen
รหัสแทนยูนิโคดส่วนล่างKCharselect unicode block nameNiedrige SurrogateKCharselect unicode block name
การวินิจฉัยสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรคBestimmung der Todesursache oder Veraenderungen durch Krankheit
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของไกลโคเจนเป็นกลูโคสHydrolyse von Glycogen zu Glucose
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอกVeraenderungen in Organismen durch Krankheit oder aeussere Elemente verursacht
สหพันธรัฐมิโครนีเซียNameMikronesien, Föderation vonName
ภาษาโครเอเชียNameKroatischName
โรคแคงเกอร์ของพืชVon Pflanzen
โรคของแมลงที่เป็นประโยชน์Krankheiten von nuetzlichen Insekten
ยุโรป/โคเปนเฮเกนEuropa/Kopenhagen
โรคของปลา รวมถึงสัตว์น้ําจําพวกมีเปลือกEinschliesslich Schalentiere
อาการเฉียบพลันของโรคVon Krankheiten
อาการเรื้อรังของโรคVon Krankheiten
การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืชPathologische Verkalkung
การให้โคและแกะเข้าแทะเล็มแปลงหญ้าในระบบเดียวกัน โดยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแปลงเดียวกันและเวลาเดียวกันWeidehaltung von Rindern und Schafen, die entweder gemeinsam oder getrennt grasen
หมายเลขบาร์โคStrichcode-ID
การรับรองเพื่อยืนยันว่าพืชนั้นมีลักษณะตรงตามพันธุ์,ปราศจากโรค ฯลฯZertifikat hinsichtlich Qualitaetsbestimmungen, Sorteneigenschaften, Widerstandskraft gegen Krankheit, Hygienebestimmungen, etc
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine reproductive and respiratory syndromePorcine reproductive and respiratory syndrome (Seuchenhafter Spaetabort
วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้Lehre vom Futter und seiner Naehrstoffe, ihrer Beziehung zu Gesundheit und Krankheit der Tiere; fuer das Versorgen der Tiere mit Futter <‧> benutzen
Zeige Seite 1. Gefunden: 56 zur Phrase โรคโคลัยบาซิลโลซีส passende Sätze.Gefunden in 1,515 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.