Aussprache: IPA: [ˈleːʊ] /leːo/

Übersetzungen in Deutsch:

  • Leo   
    (Proper noun  )

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Dänisch Deutsch. (4)

Pave Leo 1.
Leo der Große
Pave Leo 13.
Leo XIII.
Pave Leo 3.
Leo III.

Beispielsätze mit "Leo", Translation Memory

add example
da Det administrative ansvar for gennemførelsen af den finansielle planlægning og for modtagelsen af støtteansøgninger hører under Settore Caccia e Pesca, under den midlertidige leder, Dr. Giuseppe Leo, og den ansvarlige for sagsbehandlingen, Dr. Giovanni Ninivaggi
de Zuständig für die Verwaltung der Durchführungsphasen für die Finanzplanung und die Entgegennahme der Beihilfeanträge: Settore Caccia e Pesca, derzeit zuständiger Leiter: Dr. Giuseppe Leo, zuständig für das Verfahren: Dr. Giovanni Ninivaggi
da Jeg er Leo Bloom!
de Denn ich bin Leo BIoom!
da Hr. formand, ærede kolleger, først vil jeg gerne komme nærmere ind på nogle almindelige aspekter, der ikke kun er karakteristiske for Parlamentets budget for 1999, men i mange tilfælde også for de andre institutioners budget, nemlig euroens indførelse, edb-udstyrets omstilling til år 2000, de kommende europæiske valg og den hermed forbundne informationspolitik, følgerne af Amsterdam-traktaten, den fuldstændige overtagelse af ejendomsprogrammet med udnyttelsen af forkøbsretten til LEO-komplekset og ibrugtagningen af IPE IV og endelig den nye personaleforvaltningspolitik.
de Verehrte Kollegen! Ich möchte vor allem einige gemeinsame Elemente herausstellen, die nicht nur den Haushaltsplan des Parlaments für das Jahr 1999 charakterisieren, sondern in vielen Fällen auch den der anderen Institutionen: die Einführung des Euro, die Umstellung der EDV im Hinblick auf das Jahr 2000, die kommenden Europawahlen und die diesbezügliche Informationspolitik, die Folgen des Vertrages von Amsterdam, die vollständige Übernahme des Immobilienprogramms mit der Ausübung der Kaufoption für den Gebäudekomplex LEO und der Bezug des IPE IV-Gebäudes und schließlich die neue Politik der Personalverwaltung.
da Vi stolede pá dig, Leo
de Wir haben dir vertraut
da Bid Leo for mig
de lch will, dass du Leo für mich beißt
da Hvor er Leo henne?
de He, wo ist Leo hin?
da Leo Tindemans gør opmærksom på, at f.eks. Planlægningsenheden for Politiske Anliggender og Hurtig Varsling har afgørende betydning.
de Leo Tindemans weist darauf hin, daß beispielsweise die Strategie- und Planungsgruppe von entscheidender Bedeutung ist.
da Hvor er Leo Blooms andel?
de Wo ist Leo BIooms AnteiI?
da Hvor skal Leo bo?
de Wer nimmt Leo?
da Du er altid velkommen, Leo
de Tu, was du nicht lassen kannst
da Ansvarshavende direktør: Dr. Giuseppe Leo
de Zuständiger Leiter: Dr Giuseppe Leo
da Uden Leo finder Alec mig snart!
de Ohne Leo ist es nur eine Frage der Zeit, bis Alec mich wieder findet
da LEO Pharma A/S Industriparken ‧ DK-‧ Ballerup Danmark
de LEO Pharma A/S Industriparken ‧ DK-‧ Ballerup Dänemark
da Leo skal ga med uldhat i Miami midt om sommeren
de Er trägt Wollmützen in Miami, mitten im Sommer
da Orszagos Borminosito Intezet Budapest II, Frankel, Leo Utca I
de Orszgos Borminosito Intezet Budapest II, Franke ‧, Leo Utca I
da Hr. rådsformand, De har handlet - og jeg vil gerne inkludere hr. udenrigsminister Michel i denne tak - i overensstemmelse med den bedste belgiske tradition, ligesom Deres forgængere altid har gjort det - Leo Tindemans, som fylder 80 om få måneder, Wilfried Martens, formanden for Det Europæiske Folkeparti, og Jean-Luc Dehaene - nemlig europæisk, engageret, overbevisende!
de Herr Ratspräsident, Sie haben gehandelt - und ich möchte Herrn Außenminister Michel in diesen Dank einbeziehen -, wie es bester belgischer Tradition entspricht, wie es Ihre Vorgänger - Leo Tindemans, der in wenigen Monaten 80 Jahre alt wird, Wilfried Martens, dem Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei, und Jean-Luc Dehaene - auch immer getan haben: europäisch, engagiert, überzeugend!
da Sag C-‧/‧: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den ‧. februar ‧- Leo-Libera GmbH mod Finanzamt Buchholz in der Nordheide
de Rechtssache C-‧/‧: Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs (Deutschland) eingereicht am ‧. Februar ‧- Leo-Libera GmbH gegen Finanzamt Buchholz in der Nordheide
da Leo...Jeg har noget mad til dig, hvis du
de Leo, ich hab dir Essen gebracht, falls du
da Formanden for Rådet, Leo Tindemans, og formanden for Kommissionen, Gaston Thorn, kom til Udvalget om Institutionelle Anliggender, som det hed dengang, for at anmode os om ikke at gøre det.
de Der Ratspräsident Leo Tindemans und der Kommissionspräsident Gaston Thorn kamen zum damaligen Ausschuss für institutionelle Fragen, um uns davon abzuhalten.
Zeige Seite 1. Gefunden: 95 zur Phrase Leo passende Sätze.Gefunden in 0,406 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.