Aussprache: IPA: /ˈʃpʀɪçvɔɐ̯t/ /ˈʃpʀɪçvɔʁt/

Übersetzungen in Tschechisch:

 • přísloví   
  (Noun  n)
   
  ustálené vyjádření
 • rčení   
  (Noun  )
   
  Ein allgemein bekannter, festgeprägter Satz, der eine Lebensregel oder Weisheit in prägnanter, kurzer Form ausdrückt.
 • pořekadlo   
   
  rčení

Andere Bedeutungen:

 
Sager (österr.)

Did you mean: sprichwort

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Deutsch Tschechisch. (3)

Buch der Sprichwörter
Kniha přísloví
sprichwort
přísloví; pořekadlo
Sprichworte
přísloví

    Zeige Deklination

Beispielsätze mit "Sprichwort", Translation Memory

add example
de Selbstverständlich ist es teuflisch, an Fehlern festzuhalten, doch ich denke, dieses Sprichwort könnte auch auf Frau Lulling selbst angewendet werden.
cs Pochopitelně, že je ďábelské opakovat chyby, ale myslím, že toto úsloví platí i na paní Lullingovou.
de Frei nach dem lateinischen Sprichwort: "Wenn Du Frieden willst, rüste zum Krieg."
cs Latinské přísloví praví, "chceš-li mír, připravuj se na válku".
de (EN) Herr Präsident! Einem ungarischen Sprichwort zufolge lernt ein guter Priester bis zu seinem Tod.
cs Pane předsedající, jedno maďarské přísloví říká: "Dobrý kněz se učí až do smrti."
de Oder wie es ein Sprichwort in meinem Land sagt: "besser allein als in schlechter Gesellschaft!”
cs Jak se říká v mé zemi: "Lepší být sám než ve špatné společnosti!"
de (CS) Frau Präsidentin, diese Maßnahme bestätigt das alte Sprichwort, dass ein Geldgeber den Staat ebenso im Griff hat, wie ein Seil den Erhängten.
cs (CS) Toto opatření potvrzuje starou moudrost, že finančník drží stát asi tak jako provaz oběšence.
de Aber wie sagt schon das alte Sprichwort: Nächstenliebe beginnt zu Hause.
cs Jak však praví staré přísloví: dobročinnost začíná doma.
de Darüber hinaus möchte ich bezüglich der skrupellosen und unethischen Praxis des Exports von als schädlich geltenden Substanzen in die Länder der Dritten Welt ein bekanntes polnisches Sprichwort anführen: "Was du nicht willst, das man dir tu', das füg' auch keinem andern zu."
cs Navíc, v souvislosti s bezohlednými a neetickými praktikami týkajícími se vyvozu látek, o jejichž škodlivosti se ví, do zemí třetího světa, bych chtěla citovat známé polské přísloví:"Nedělej jiným to, co sám nechceš, aby ti dělali.”
de Es müssen jetzt wirklich den vielen schönen Worten Taten folgen, und wir müssen einfach das alte deutsche Sprichwort widerlegen: "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr".
cs Za těmito mnoha hezkými slovy nyní musí následovat skutky a naším úkolem je jednoduše vyvrátit ono staré úsloví "Starého psa novým kouskům nenaučíš."
de Ein russisches Sprichwort sagt
cs Jedno ruské přísloví praví
de Ich meine, Herr Soini sollte sich das alte finnische Sprichwort in Erinnerung rufen, das uns lehrt, dass wir uns unsere eigene Lage vergegenwärtigen und dabei die anderen respektieren.
cs Myslím, že by si pan Soini měl vzpomenout na staré finské přísloví, které nás učí být si vědom své vlastní situace, a přitom respektovat druhé.
de Mit beiden Urteilen wollte man zweifellos „ein paar Hühner töten, um die Affen zu erschrecken“, wie ein chinesisches Sprichwort sagt.
cs Oba verdikty byly nepochybně vykalkulované, v souladu s proslulým čínským příslovím „zabij několik kuřat, abys zaplašil opice“.
de „Jage nicht den Kaninchen hinterher“, so besagt ein altes Sprichwort, „denn wenn du das machst, töten dich die Elefanten.“ Somalia, Haiti, Bosnien, der Kosovo, Afghanistan und sogar der Irak qualifizieren hierbei als Kaninchen – als Ablenkungen von den Dingen, die eigentlich im Mittelpunkt der US-Außenpolitik stehen sollten.
cs „Nehoň králíky,“ říká staré úsloví, „protože když chytáš králíky, zabije tě slon.“ Somálsko, Haiti, Bosna, Kosovo, Afghánistán, a dokonce i Irák představují králíky – podněty odvádějící pozornost od toho, na co by se zahraniční politika USA měla zaměřovat.
de Es gibt ein deutsches Sprichwort: "Steter Tropfen höhlt den Stein".
cs Máme v němčině přísloví: Steter Tropfen höhlt den Stein (Nikoli silou, nýbrž vytrvalostí proděraví voda kámen).
de Ich entschuldige mich bei denjenigen, denen dazu zu so später Stunde noch eine Interpretation dazu einfallen muss, aber obwohl es in den Niederlanden heutzutage fast keine Mönche mehr gibt, benutzen wir dieses Sprichwort immer noch, wenn wir der Meinung sind, dass für gleiche Situationen auch dieselben Maßstäbe gelten müssen.
cs Omlouvám se všem, že ho musíte luštit v takto pozdní hodinu, ale i když v Nizozemsku už skoro žádní mniši nejsou, toto přísloví stále používáme, když chceme říci, že musíte uplatňovat stejné normy v odpovídajících situacích.
de Bruno, es gibt ein altes Sprichwort
cs Existuje jedno staré prísloví
de Es gibt ein altes Sprichwort, Miss Sallie
cs Je staré přísloví, slečno Sallie
de Als Reaktion auf einen Vorredner möchte ich ein altes römisches Sprichwort zitieren, das da lautet: "Si vis pacem, para bellum" (Willst Du den Frieden, so rüste zum Krieg).
cs Abych ale reagoval na předchozí projev, chtěl bych citovat klasické římské přísloví: "chcete-li mír, připravujte na válku".
de Wir haben ein Sprichwort auf Tschechisch, das besagt "wer rasch gibt, gibt doppelt".
cs V českém jazyce se používá rčení "Kdo rychle dává, dvakrát dává".
de Für die Niederländer ist das Sprichwort "Pass auf die Cents auf und die Euros werden auf sich selbst aufpassen" immer noch sehr interessant!
cs Pro Nizozemce je úsloví "starej se o centy a eura se o sebe postarají sama" stále velmi zajímavé!
de „Wenn Du sie nicht schlagen kannst, dann verbünde Dich mit ihnen,“ so das altbekannte Sprichwort, und unser Schicksal ist auf Gedeih und Verderb mit den Mikroben verbunden, die unseren Körper mit uns teilen.
cs Kdo nemůže být proti nim, ať je s nimi, říká jedno přísloví. Ať se nám to líbí nebo ne, je nás osud navždy spojen s mikroby, kteří s námi sdílí naše tělo,.
de Ohne mich in die Politik Spaniens einmischen zu wollen, gibt es in Großbritannien ein Sprichwort, welches besagt, dass man zuerst vor der eigenen Tür kehren sollte.
cs Aniž bychom se chtěli vměšovat do politiky Španělska, chceme v této souvislosti připomenout britské úsloví, které lze parafrázovat jako "zameťte si nejprve před vlastním prahem".
de (PL) Es gibt ein amerikanisches Sprichwort, dass besagt, dass es keine kostenlosen Mittagessen gibt.
cs (PL) Jedno americké pořekadlo říká, že nic není zdarma.
de Während meiner Tätigkeit als Rechtsreferendar hat mich ein äußerst löbliches Sprichwort stark beeindruckt Diesem Sprichwort zufolge stehen wir, wenn wir jemandem einen Gefallen tun, in dessen Schuld.
cs Existuje jedno velmi důležité rčení, které jsem často slýchal jako začínající právník a které říká, že pokud někomu prokážeme laskavost, stáváme se jeho dlužníky.
Zeige Seite 1. Gefunden: 146 zur Phrase Sprichwort passende Sätze.Gefunden in 0,284 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.