Aussprache: IPA: /ˈʃpʀɪçvɔɐ̯t/ /ˈʃpʀɪçvɔʁt/

Übersetzungen in Tschechisch:

 • přísloví   
  (Noun  n)
   
  ustálené vyjádření
 • rčení   
  (Noun  )
   
  Ein allgemein bekannter, festgeprägter Satz, der eine Lebensregel oder Weisheit in prägnanter, kurzer Form ausdrückt.
 • pořekadlo   
   
  rčení

Did you mean: sprichwort

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Deutsch Tschechisch. (3)

Buch der Sprichwörter
Kniha přísloví
sprichwort
přísloví; pořekadlo
Sprichworte
přísloví

    Zeige Deklination

Beispielsätze mit "Sprichwort", Translation Memory

add example
de Es gibt ein altes Sprichwort, auf das ich vertraue
cs Já věřím jednomu starému rčení
de im Namen der UEN-Fraktion. - (PL) Frau Präsidentin! Es gibt ein polnisches Sprichwort, das da heißt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
cs jménem skupiny UEN. - (PL) Vážená paní předsedající, v Polsku máme jedno přísloví, které říká, že když se určité věci nenaučíte v dětství, následky budete snášet po zbytek života.
de Das alte Sprichwort, dass man nicht alles auf eine Karte setzen soll, bewahrheitet sich.
cs Staré pořekadlo o házení všech do jednoho pytle je správné.
de Es war Kolakowskis Schicksal – ein Fluch, wenn man dem chinesischen Sprichwort trauen darf – „in interessanten Zeiten zu leben“.
cs Bylo Kołakowského osudem – nebo spíš prokletím, máme-li věřit onomu čínskému přísloví –, že „žil v zajímavém světě“.
de (ET) Frau Präsidentin, in Estland gibt es ein Sprichwort: "Übung macht den Meister".
cs (ET) Paní předsedající, Estonci mají přísloví: "Cvičení dělá mistra".
de Schließlich heißt es in einem griechischen Sprichwort: "Regeln sind für die Menschen geschaffen und nicht die Menschen für Regeln."
cs Jedno řecké přísloví říká, že "pravidla jsou pro člověka, ne člověk pro pravidla".
de (RO) In Rumänien gibt es folgendes Sprichwort: Wer offensichtlich gut erzogen ist, hat "seine ersten sieben Lebensjahre zu Hause" verbracht.
cs (RO) V Rumunsku máme přísloví: Říká se, že dobře vychovaný člověk musí být "prvních sedm let doma".
de Ungeachtet des alten Sprichworts hat die “Wahrheit” allein noch niemanden befreit.
cs Říká se, že „pravda“ vítězí.
de In vielen europäischen Ländern gibt es ein Sprichwort, das besagt: "Das Bessere ist des Guten Feind."
cs Mnohé země Evropy mají přísloví, které zní: "Lepší je často nepřítelem dobrého."
de Offensichtlich gilt hier im Parlament das lateinische Sprichwort Quod licet Iovi, non licet bovi in abgewandelter Form: Was Frau Lulling darf, darf ein gewöhnlicher Abgeordneter noch lange nicht.
cs Zde v Parlamentu podle všeho platí obměna latinského rčení Quod licet Iovi, non licet bovi, co je dovoleno paní Lullingové, není dovoleno normálnímu poslanci Evropského parlamentu.
de Das bis heute oft zitierte Sprichwort lepszy rydz niż nic, das besagt, dass es immer noch besser ist, etwas so Profanes wie den rydz (den Leindotter) zu haben, als mit nichts dazustehen, zeugt von der großen Popularität dieser Pflanze unter der Bevölkerung
cs Dodnes používané rčení lepszy rydz niż nic, znamenající, že je lepší mít něco tak obyčejného jako ryzec (tj. lničku) než nic, svědčí také o velké oblíbenosti rostliny
de Ein altes indianisches Sprichwort sagt
cs Indiánské přísloví říká
de Wir wissen, dass die Kommission hart verhandelt hat, aber wie ein koreanisches Sprichwort sagt: "Auch die Besten machen Fehler‟.
cs Víme, že Komise vyjednávala tvrdě, ale podle korejského přísloví: "i nejlepší dělají chyby".
de Die Kollegin aus Tschechien hat auf ein Sprichwort verwiesen: "Wer schnell hilft, hilft doppelt".
cs Kolegyně z České republiky zde zmínila jedno přísloví: "Kdo rychle dává, dvakrát dává."
de Das Europäische Parlament arbeitet in seiner heutigen Ausprägung effizient oder wie ein chinesisches Sprichwort besagt: Man sollte es gut genug sein lassen.
cs Evropský parlament, tak jak funguje dnes, pracuje efektivně, a jak se říká ve známém přísloví, neměň to, co dostatečně funguje.
de Ich möchte wissen, ob das Sprichwort der alten Griechen philosophische Redekunst ist oder ob wir uns weiterentwickelt haben.
cs Chci zjistit, jestli je starověké řecké rčení filozofická fráze, nebo zda jsme o něco pokročili.
de Was die "New Flame" betrifft, getatten Sie mir das Sprichwort: "unos por otros, la casa sin barrer" - "die Hecke dazwischen erhält die Freundschaft".
cs V případě New Flame jde o - pokud mohu použít tento výraz - "unos por otros, la casa sin barrer" - "plot, který však pomáhá udržet přátelství".
de Herr Präsident! Das alte Sprichwort "Man liebt den Verrat, aber nicht den Verräter" bewahrheitet sich immer wieder.
cs (DE) Pane předsedající, stále znovu a znovu se potvrzuje správnost starého rčení "miluji zradu, ale nenávidím zrádce".
de Es gibt ein Sprichwort, das sagt: Der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken.
cs Existuje jedno úsloví, které říká, že "ryba páchne od hlavy".
de Das französische Sprichwort, wonach große Ströme aus winzigen Bächen hervorgehen, weist auf jene Art von Strategie zur Bekämpfung der globalen Erwärmung hin, die meiner Ansicht nach effektiv sein könnte.
cs Strategii postupu proti globálnímu oteplování prostřednictvím udržitelného rozvoje, u níž jsem přesvědčen, že by mohla být účinná, vystihuje francouzské rčení, že veletoky vznikají z drobných potůčků.
de Und, wenn ich dies zu anderen Kollegen sagen darf, die hin und wieder ihre Ablenkungsmanöver mit anderen Themen versuchen: der Globalisierungsfonds ist, mit all seinen Macken, ein Pluspunkt der Europäischen Union ist, und zwar einer, den wir in seinem Ausbau und Erfolg unterstützen sollten, und, am wichtigsten von allem, der uns zu dem altbekannten Sprichwort zurückbringt: Geben Sie dem Menschen einen Fisch, und er hat genug zu essen für einen ganzen Tag; zeigen Sie dem Menschen, wie man fischt, und er hat genug zu essen für das ganze Leben.
cs A pokud bych mohl sdělit ostatním kolegům, kteří se občas pokoušejí o nemožné, co se týče dalších otázek, že Fond pro přizpůsobení se globalizaci je přes všechny své nedostatky pozitivní z Evropské unie a měli bychom podporovat jeho další rozvoj a prosperitu a především se vrátit ke starému přísloví: Dej člověku rybu a dáš mu jídlo na jeden den. Nauč ho lovit ryby a dáš mu obživu na celý život.
de Es gibt ein ungarisches Sprichwort, das besagt: Ein weiser Mann lernt aus dem Unglück anderer.
cs Existuje jedno maďarské přísloví, které říká, že chytrý muž se učí z neštěstí jiných lidí.
de Eine Möglichkeit das zu tun, ist das niederländische Sprichwort zu zitieren, das Folgendes besagt: "Alle Mönche desselben Ordens sollten die gleiche Kutte tragen müssen."
cs Myslím, že to mohu udělat třeba tak, že ocituji jedno nizozemské přísloví: "Všichni mniši v jednom řádu mají nosit stejný šat".
de Wie ein altes Sprichwort so schön sagt: Wir sind nur so stark, wie unser schwächstes Glied.
cs Jak praví staré úsloví, jsme tak silní, jak silný je náš nejslabší článek.
Zeige Seite 1. Gefunden: 146 zur Phrase Sprichwort passende Sätze.Gefunden in 0,643 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.