Übersetzungen in Deutsch:

  • Erdölraffination   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Ungarisch Deutsch. (5)

finomításRaffination; raffinieren; Raffinierung
kőolajRohöl; Erdöl; schwarzes Gold; erdöl; petroleum; Steinöl
KőolajErdöl
kőolaj-politikaErdölpolitik
kőolaj-technológiaErdöltechnologie

Beispielsätze mit "kőolaj-finomítás", Translation Memory

add example
A pályázónak idevágó technikai szakértelemmel (ezen belül a fejlesztéssel, a kutatással, a biztonsággal és a környezetvédelemmel kapcsolatos szakértelemmel) kell rendelkeznie, és képesnek kell lennie arra, hogy szakértelmével megfelelő módon, aktívan hozzájáruljon a szóban forgó földrajzi területen található kőolaj költséghatékony felkutatásához és adott esetben kitermeléséhezDie diesbezügliche technische Sachkenntnis des Antragstellers, einschließlich der Sachkenntnis bezüglich der Entwicklungsarbeit, der Forschung, der Sicherheit und des Umweltschutzes, und wie diese Sachkenntnis aktiv zur kostenwirksamen Exploration und gegebenenfalls zur Gewinnung von Erdöl aus dem fraglichen geographischen Gebiet beitragen kann
a Petroplus Holding esetében: nyersolaj és egyéb kőolaj-termékek finomítása, tárolása, értékesítése és nemzetközi kereskedelmePetroplus Holding: Raffinieren, Lagerung, Vermarktung von und internationaler Handel mit Rohöl und anderen Ölerzeugnissen
Jól ismert egy jelentős olajfinomítónak a szaúdi kőolaj miatti jelenléte.Die Existenz einer bedeutenden Raffinerie für saudisches Rohöl ist kein Geheimnis.
Az Ásványkincsek Nemzeti Ügynöksége és a sikeres ajánlattevők közötti kőolaj-koncessziós megállapodások aláírására a tárgyalások kezdetétől számítva várhatóan hat hónapon belül fog sor kerülniDie Konzessionsverträge zwischen der Agenția Națională pentru Resurse Minerale und den erfolgreichen Bietern sollen innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der Verhandlungen unterzeichnet werden
A ‧/‧-es gazdasági évre vonatkozóan fehércukor-egyenértékben összesen ‧ tonna, a ‧ KN-kód alá tartozó, finomításra szánt nyers nádcukor valamely harmadik országból történő behozatala céljából tonnánként ‧ euro vámtételű vámkontingens kerül megnyitásraFür das Wirtschaftsjahr ‧/‧ werden Zollkontingente für insgesamt ‧ Tonnen Weißzuckeräquivalent zur Einfuhr von zur Raffination bestimmtem Rohrrohzucker des KN-Codes ‧ aus allen Drittländern zu einem Zollsatz von ‧ EUR/Tonne eröffnet
Most, hogy a kőolaj ára jóval meghaladja a hordónkénti ‧ dollárt, a megújuló energiákba és a különféle hatékonysági intézkedésekbe történő beruházások üzleti szempontból már sokkal vonzóbbnak tűnnekBei dem derzeitigen Preis von über ‧ USD pro Barrel erscheinen Investitionen in erneuerbare Energieträger und Energieeffizienz-Maßnahmen jedweder Art in wirtschaftlicher Hinsicht bereits um einiges interessanter
A francia állam által az IFP/Axens egységnek a finomítási, a gázfeldolgozási és a petrokémiai technológiák területén folytatott kutatás finanszírozására nyújtott források állami forrásnak minősülnekFrankreich habe IFP/Axens für die Erforschung von Technologien in den Bereichen Raffination, Gasbehandlung und Petrochemie staatliche Mittel gewährt
A jelek kedvezőtlenek: az euro elég erős, ez megnehezíti az exportot; az infláció csökken; a dollár meglehetősen gyenge és a kőolaj továbbra is drága.Die Zeichen stehen nicht gut: Der Euro ist relativ stark, was die Exportsituation erschwert; die Inflation ist rückläufig; der Dollar ist ziemlich schwach und Öl weiter teuer.
ConocoPhillips esetében: kőolaj és földgáz kutatása és kitermelése; kőolaj-finomítás,-értékesítés,-ellátás és-szállítás; kőolajszármazékok és műanyag gyártása, elosztás valamint egyéb kapcsolt szolgáltatásokConocoPhillips: Förderung und Herstellung von Öl und Gas; Raffinierung, Vermarktung, Bereitstellung und Transport von Kraftstoffen; Herstellung und Vertrieb von Petrochemikalien und Kunstoffen sowie Erbringung damit in Verbindung stehender Dienstleistungen
Maradványolajok, (kőolaj) (CAS-számRückstandsöle (Erdöl) (CAS-Nr
A kőolaj kitermelésére vonatkozó engedély iránti kérelmeket a következő címre kell megküldeniDie Anträge zur Gewinnung von Erdöl sind zu richten an
a PD esetében: bányászattal és fémgyártással foglalkozó nemzetközi vállalat, melynek tevékenységi köre elsősorban a réz- és molibdéngyártás, a réz finomítása során keletkező melléktermékek hasznosítása, valamint villamos vezetékek és kábelek gyártásaPD: Internationales Bergbau- und Metallunternehmen, das hauptsächlich Kupfer, Molybdän und Nebenprodukte der Kupferraffination sowie Elektrodrähte und-kabel herstellt
Iparpolitikai elemzésében az Európai Bizottság mindamellett arra a következtetésre jut, hogy jelenleg a bányászaton kívül a deindusztrializáció csak kevés ágazatot (textil- és ruházati ipar, bőripar, hajógyártás, szénnel kapcsolatos iparágak, kőolaj-feldolgozás, hasadóanyagok előállítása) érintDie Europäische Kommission kommt in ihrer industriepolitischen Analyse gleichwohl zu dem Schluss, dass eine Deindustrialisierung zur Zeit außer im Bergbau nur in wenigen Branchen (Textilindustrie, Bekleidungsgewerbe, Ledergewerbe, Schiffbau sowie der Bereich Kokereien, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen) stattfinde
Katalizátorral krakkolt fejtermékek gázai (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha ezek > ‧,‧ súlyszázalék butadiént tartalmaznakGase (Erdöl), katalytisch gekrackte Kopfprodukte (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Butadiengehalt > ‧,‧ Gew.-% beträgt
két helyszínen történő termelés során, valamint a burkolóanyagok gyártásában (előállítás és ipari felhasználás), a textiliparban (előállítás és feldolgozás), a papír-, cellulóz- és kartoniparban (előállítás és feldolgozás), a fémek öntésében, finomításában és feldolgozásában (feldolgozás), a más iparágaknál az előkészítésben és a feldolgozásban, valamint a személyes és háztartási céllal (előállítás) történő felhasználás során megvalósuló helyi expozíció következtében az üledéklakó élőlényeket érő káros hatásokkal kapcsolatos aggályokBedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf Sedimentlebewesen infolge der lokalen Exposition aufgrund der Herstellung in zwei Betriebsstätten und der lokalen Exposition aufgrund der Verwendung in der Beschichtungsindustrie (Formulierung und gewerbliche Verwendung), in der Textilindustrie (Formulierung und Verarbeitung), in der Papier-, Zellstoff- und Pappindustrie (Formulierung und Verarbeitung), in der Metallgewinnungs-,-veredelungs- und-verarbeitungsindustrie (Verarbeitung), bei der Formulierung und Verarbeitung in anderen Industriezweigen sowie bei dem persönlichen und Hausgebrauch (Formulierung
A hátrányos helyzetű térségek területmeghatározásának konkrét szempontjai (kritériumok, finomítás stbKonkrete Aspekte der Abgrenzung benachteiligter Gebiete (Kriterien, Feinabstimmung usw
Statoil vállalat esetében: olaj és természetes gáz termelő, energia szállító és kőolaj feldolgozóStatoil: Produktion von Öl und Erdgas, Energiebelieferung und Rohölverarbeitung
Az Assomineraria (Olasz Kőolaj- és Bányaipari Társulás) által az ágazatban működő ajánlatkérők nevében benyújtott kérelem kőolaj és földgáz Olaszország területén történő feltárására és kitermelésére vonatkozikDer von Assomineraria, dem italienischen Verband der Erdöl- und Bergbauindustrie, im Namen der öffentlichen Auftraggeber des Sektors gestellte Antrag betrifft das Aufsuchen und die Förderung von Erdöl sowie das Aufsuchen und die Gewinnung von Erdgas in Italien
ha a pályázó rendelkezik vagy korábban rendelkezett a kőolajról szóló ‧. évi törvény alapján kiadott vagy technikailag a kőolajról szóló ‧. évi törvény alapján kiadottnak minősülő engedéllyel, és az ez alapján végzett tevékenysége során nem tanúsított kellő hatékonyságot vagy kellően felelős magatartást, akkor ez a tényetwaiger Mängel bezüglich Effizienz und Verantwortlichkeit bei Tätigkeiten des Antragstellers im Rahmen einer Lizenz, falls der Antragsteller Inhaber einer Lizenz nach dem Petroleum Act ‧ oder einer gleichgestellten Lizenz ist oder war
Katalitikus krakkolóüzem refrakcionáló lepárlást végző abszorpciós kolonnájából kapott véggáz (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha ez > ‧,‧ súlyszázalék butadiént tartalmazEndgas (Erdöl), katalytischer Kracker Refraktionierung Absorber (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Butadiengehalt > ‧,‧ Gew.-% beträgt
Gőzzel krakkolt nehézpárlatok (kőolaj) (CAS-számDestillate (Erdöl), schwere dampfgekrackte (CAS-Nr
Az alap a francia állam által biztosított előlegben részesült azzal a céllal, hogy egyrészt a kőolaj árának ingadozásait a kőolaj határidős piacára vonatkozó vételi opciók vásárlásával és eladásával enyhítse, másrészt, hogy az alappal tagsági viszonyt létesített halászati vállalkozások számára részben kompenzálja a hajók megemelkedett üzemanyagköltségeit abban az esetben, ha az üzemanyag ára egy bizonyos szintet meghaladEr hat Vorschüsse des französischen Staates erhalten, um erstens gegen die Ölpreisschwankungen vorzugehen, indem Optionen auf den Ölterminmärkten erworben und wiederverkauft werden, und zweitens die hohen Treibstoffkosten von Schiffen der diesem Fonds angeschlossenen Fischereiunternehmen teilweise ausgleichen zu können, wenn der Treibstoffpreis eine bestimmte Schwelle überschreitet
A ‧/‧/EK rendelet ‧. cikkének bekezdése bírságról rendelkezik abban az esetben, ha a nem finomításra szánt importált cukrot mégis finomítjákArtikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ sieht Strafen für den Fall vor, dass eingeführter Zucker, der nicht zur Raffination bestimmt ist, raffiniert wird
Phelps Dodge esetében: réz és molibdén bányászata, feldogozása és finomítása, továbbá elektromos vezetékek és kábalak gyártása és eladásaPhelps Dodge: Gewinnung und Verhüttung von Kupfer und Molybden, sowie Herstellung und Verkauf von elektrischen Kabeln
Zeige Seite 1. Gefunden: 1314 zur Phrase kőolaj-finomítás passende Sätze.Gefunden in 0,847 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.