Übersetzungen in Deutsch:

  • Erdölraffination   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Ungarisch Deutsch. (5)

finomítás
Raffination; raffinieren; Raffinierung; Scheidung; Raffinieren
kőolaj
Rohöl; Erdöl; schwarzes Gold; erdöl; petroleum; Steinöl; Petroleum; Öl; Schwarzes Gold
Kőolaj
Erdöl
kőolaj-politika
Erdölpolitik
kőolaj-technológia
Erdöltechnologie

Beispielsätze mit "kőolaj-finomítás", Translation Memory

add example
hu Az Európai Tanács nyilatkozatával összhangban a tagállamoknak meg kell tiltaniuk az olyan kulcsfontosságú berendezések és technológiák Irán számára történő eladását, szállítását vagy átadását – továbbá az ehhez kötődő technikai és pénzügyi segítségnyújtást –, melyek a kőolaj- és földgázipar kulcsfontosságú ágazataiban kerülhetnének felhasználásra
de Gemäß der Erklärung des Europäischen Rates sollten die Mitgliedstaaten den Verkauf, die Lieferung oder die Weitergabe von Schlüsselausrüstungen und Technologien sowie die damit zusammenhängende technische und finanzielle Hilfe, die in Schlüsselbranchen der Öl- und Erdgasindustrie verwendet werden könnten, an Iran verbieten
hu a készletezési kötelezettség alá tartozó termékeknek a szóban forgó tagállamban a megelőző naptári évben előállított teljes mennyisége és az abban az évben felhasznált kőolaj teljes mennyisége közötti arány alapján, az első és a második kategória (benzin és gázolaj) legfeljebb ‧ %-ig és a harmadik kategória (fűtőolaj) legfeljebb ‧ %-ig
de nach dem Mengenverhältnis der in dem betreffenden Mitgliedstaat im vorhergehenden Kalenderjahr insgesamt hergestellten vorratspflichtigen Erzeugnisse zu dem im gleichen Jahr eingesetzten Rohöl; bei der ersten und zweiten Kategorie (Benzine und Gasöl) gilt dies jedoch nur bis zu ‧ % der Gesamtlagerungspflicht und bei der dritten Kategorie (Heizöle) nur bis zu ‧ %
hu Az érintett tagállamok a finomításra szánt cukorra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmeket a behozatalra alkalmazandó teljes vámtétel csökkentése nélküli kérelmek kivételével minden héten összesítik
de Die betreffenden Mitgliedstaaten verbuchen allwöchentlich die Anträge auf Einfuhrlizenzen für zur Raffination bestimmten Zucker mit Ausnahme der Anträge ohne Verringerung des vollen Einfuhrzollsatzes
hu Norvégia közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, ‧. május ‧-i ‧/‧/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében – Felhívás a Norvégia kontinentális talapzatán található kőolaj kitermelésére vonatkozó engedély iránti kérelmek benyújtására – Előre meghatározott területekre vonatkozó ‧-es engedélyezési program
de Bekanntmachung des Königreichs Norwegen betreffend Richtlinie ‧/‧/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom ‧. Mai ‧ über die Erteilung und Nutzung von Genehmigungen zur Prospektion, Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen- Aufforderung zur Einreichung von Anträgen auf Erteilung von Lizenzen für die Gewinnung von Erdöl auf dem norwegischen Festlandsockel- Vergabeverfahren
hu a Hydro esetében: kőolaj- és földgázkutatás, kitermelés, szállítás, beleértve finomított olajtermékek és földgáz kereskedelmét
de Hydro: Erkundung, Erschließung, Produktion und Transport von Öl und Gas, einschließlich nachgelagerter Tätigkeiten wie Raffinierung von Öl, Einzel- und industrieller Vertrieb von raffinierten Ölprodukten sowie Verkauf von Gas an Endkunden
hu A Bizottság különösen az iránt érdeklődött, hogy az új benzinkutak – vagy egy részük – nagyvállalatok vagy nemzetközi kőolaj-társaságok eladóhálózatához tartozna-e
de Die Kommission forderte insbesondere Auskünfte darüber an, ob alle oder ein Teil der neuen Tankstellen zu einem Verkaufsnetz gehören, dessen Eigentümer große internationale Mineralölunternehmen oder-gesellschaften sind
hu Oldószerrel viaszmentesített derítőfölddel kezelt könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha > ‧ súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak
de Destillate (Erdöl), durch Lösungsmittel entwachste leichte paraffinhaltige, tonbehandelt (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Gehalt an DMSO-Extrakt > ‧ Gew.-% beträgt
hu Az Északi-sarkvidék kérdését illetően egy erőforrásokért folyó verseny alakul-e majd ki, amelyet Oroszországgal, Amerikával és Kanadával vívunk a halállományokért és a világ kőolaj- és földgázkészleteinek egynegyedéért?
de Was das Arktis-Problem anbelangt - wird dies zu einem Rennen um Ressourcen gegen Russland, Amerika, Kanada um Fischbestände und ein Viertel der weltweiten Öl- und Gasvorkommen?
hu Kénhidrogén-mentesített, könnyű nafténpárlatból álló oldószeres kivonatok, (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha ezek > ‧ súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak
de Extrakte (Erdöl), leichte naphthenhaltige Destillatlösungsmittel, hydrodesulfuriert (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Gehalt an DMSO-Extrakt > ‧ Gew.-% beträgt
hu LDRM esetében: kőolaj és egyéb nyersanyagok beszerzése a wilhelmshaveni kőolajfinomító részére valamint a finomított termékek értékesítése
de LDRM: Einkauf von Rohöl und Rohstoffen für die Ölraffinerie Wilhemshaven sowie Vermarktung raffinierter Produkte
hu Indokolt egyrészről az Európai Közösség, valamint a jegyzőkönyvben említett államok, másrészről az Indiai Köztársaság között levélváltás formájában létrejött, a finomításra szánt nyers nádcukor szállításáról szóló megállapodások jóváhagyása
de Die Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den im Protokoll genannten Staaten einerseits sowie der Republik Indien andererseits über die Versorgung mit zur Raffination bestimmtem Rohrrohzucker sollten genehmigt werden
hu kiegészítő cukor: a ‧/‧/EK rendelet ‧. cikkének bekezdésében említett kiegészítő mennyiség, amelynek vonatkozásában az ‧ KN-kód alá tartozó, finomításra szánt és a fenti rendelet VI. mellékletében említett államokból származó nádcukorra vonatkozó behozatali vámok alkalmazását fel kell függeszteni
de zusätzlicher Zucker: die ergänzende Menge gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧, bei der die Erhebung von Einfuhrzöllen auf zur Raffination bestimmten Rohrzucker des KN-Codes ‧ mit Ursprung in den Staaten gemäß Anhang ‧ der genannten Verordnung ausgesetzt ist
hu nehezményezi az értékesítési támogatások beszüntetését a cukorágazatban; kéri e mechanizmus visszaállítását és a jövedelemkiesés teljes kárpótlását a legkülső régiókra jellemző hátrányok figyelembevétele érdekében; ezenfelül alapvető fontosságúnak véli, hogy az Azori-szigeteken folytatott cukortermelés és-finomítás számára – a Kanári-szigetek számára biztosított módon – biztosítsák az Európai Unióba való felvételt megelőzően érvényben lévő nemzeti piacra jutási feltételeket, anélkül, hogy veszélyeztetnék a tevékenység folytatását a régióban
de bedauert die Streichung der Absatzbeihilfe für den Zuckersektor; fordert die Wiederherstellung dieses Mechanismus und den völligen Ausgleich der Einnahmenverluste, um den spezifischen Benachteiligungen der Regionen in äußerster Randlage tatsächlich Rechnung zu tragen; vertritt überdies die Auffassung, dass es im Hinblick auf die Azoren von grundlegender Bedeutung ist, für die Erzeugung und Raffination von Zucker nach dem Vorbild der für die Kanarischen Inseln getroffenen Regelung gleichwertige Bedingungen für den Zugang zum innerstaatlichen Markt zu sichern, wie sie vor ihrer Integration in die Europäische Union bestanden, weil ansonsten die Fortsetzung dieser Tätigkeit in jenem Gebiet in äußerster Randlage unwirtschaftlich wird
hu Üledékolaj (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha > ‧ súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak
de Klauenöl (Erdöl) (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Gehalt an DMSO-Extrakt > ‧ Gew.-% beträgt
hu a biotechnológián alapuló gyógyszerkutatás állatkísérleti eljárásainak finomítására, visszaszorítására és kiváltására alkalmas fejlett módszerek kidolgozása és jóváhagyása, hogy a vegyi anyagok toxicitását in vitro sejtkultúrákkal, nagy áteresztőképességű technikákkal és génállományon alapuló toxikológiai módszerekkel állapítsák meg
de Entwicklung und Validierung fortgeschrittener Methoden zur Verfeinerung, Verringerung und Ersetzung von Tierversuchen für biotechnologische Pharmazeutika, für die Vorhersage der Toxizität von Chemikalien durch In-vitro-Zellkulturen, Hochdurchsatztechniken und Toxikogenomik
hu az ásványi jogokkal, valamint az ásványok, a kőolaj, a földgáz és a hasonló, nem újratermelődő természeti erőforrások kutatásával és kitermelésével
de Abbaurechte sowie die Suche nach und Gewinnung von Mineralien, Öl und Erdgas und ähnlichen nicht-regenerativen Ressourcen
hu A reformáló hidrogénezőüzem gázai (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha ezek > ‧,‧ súlyszázalék butadiént tartalmaznak
de Gase (Erdöl), Reforming Wasserstoffbehandler (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Butadiengehalt > ‧,‧ Gew.-% beträgt
hu az OAO NK Russneft (Russneft, Oroszország) esetében: nyersolaj-kitermelés,-finomítás és-értékesítés
de OAO NK Russneft: Rohölförderung und-raffination und Vertrieb über den Einzelhandel
hu A kitermelési engedélyben való részesedési érdekeltség odaítélésének feltétele, hogy az engedélyesek kőolaj-tevékenységi megállapodást kössenek, amelynek része egy közös operatív megállapodás és egy elszámolási megállapodás
de Die Vergabe einer Beteiligung an einer Produktionslizenz hängt ab vom Abschluss einer Vereinbarung über Erdölaktivitäten, einschließlich einer gemeinsamen Betriebsvereinbarung und einer Rechnungslegungsvereinbarung
hu Az Assomineraria (Olasz Kőolaj- és Bányaipari Társulás) által az ágazatban működő ajánlatkérők nevében benyújtott kérelem kőolaj és földgáz Olaszország területén történő feltárására és kitermelésére vonatkozik
de Der von Assomineraria, dem italienischen Verband der Erdöl- und Bergbauindustrie, im Namen der öffentlichen Auftraggeber des Sektors gestellte Antrag betrifft das Aufsuchen und die Förderung von Erdöl sowie das Aufsuchen und die Gewinnung von Erdgas in Italien
hu Összefoglalásképpen azt szeretném mondani - és úgy vélem, hogy a jelentés is tükrözi ezt a véleményt -, hogy a jelenlegi bizottsági közlemény még mindig további finomítást tesz szükségessé, mégpedig a végrehajtása előtt; körültekintően meg kell azt vizsgálni, mert messzemenő következményei lesznek az érintett mezőgazdasági termelőkre.
de Ich möchte zusammenfassen - und ich glaube, im Bericht ist diese Meinung auch mitgetragen worden -, dass die derzeitige Mitteilung der Kommission noch deutlich zu verfeinern ist und dass sie, bevor sie umgesetzt wird, genauestens überdacht werden muss, weil sie doch zu weitreichenden Konsequenzen für die betroffenen Landwirte führen wird.
hu Katalitikus reformáló frakcionáló-kolonna maradékának közepes hőfokon forró párlatai (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén
de Destillate (Erdöl), katalytischer Reformer Fraktionator Rückstand, intermediär siedend (CAS-Nr. ‧-‧-‧), außer der Raffinationshergang ist vollständig bekannt und es ist nachweisbar, dass der Ausgangsstoff nicht karzinogen ist
hu A lov om petroleumsvirksomhet (LOV ‧-‧-‧ ‧) (Kőolaj-törvény) és a Kőolaj-törvény szerinti rendeletek, illetve a lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV ‧-‧-‧ ‧) hatálya alá tartozó ajánlatkérők
de Auftraggeber nach dem Lov om petroleumsvirksomhet (LOV ‧-‧-‧ ‧) (Mineralölgesetz) und nach hierauf beruhenden Verordnungen bzw. nach dem Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV
hu Rendkívüli dolognak tartom, hogy erről az állásfoglalásról tegnap tárgyaltunk és hogy - épp ellenkezőleg - az a pillanat, amikor azt előterjesztjük és a kőolaj-erőforrások kiaknázása tekintetében 50 éves moratóriumra szólítunk fel, az a pillanat, amikor egy kötelező erejű chartára szólítunk fel, és amikor tudjuk, hogy az országoknak áprilisig kell az ENSZ-hez menniük, hogy a tengerfenék feletti szuverenitásukat kiköveteljék, és ezért valójában a katonai bevetéssel kísért szuverenitás ezen elgondolásának, mindennek attól kell függenie, amit épp most teszünk.
de Ich finde es seltsam, dass wir gestern diese Entschließung beraten haben und dass, im Gegenteil, sobald wir sie einbringen und ein Moratorium von 50 Jahren bei der Nutzung von Ölressourcen fordern, sobald wir eine verbindliche Charta fordern, und in dem Wissen, dass die Länder bis Ende April Zeit haben, bei der UNO Hoheitsrechte über den Meeresboden zu beanspruchen und damit tatsächlich diese Vorstellung von Souveränität, verbunden mit militärischem Einsatz, dann müsste alles davon abhängen, was wir jetzt tun.
hu További információk a Kőolaj- és Energiaügyi Minisztériumtól a következő telefonszámon szerezhetők be: tel
de Weitere Auskünfte erteilt das Erdöl- und Energieministerium unter der Tel
Zeige Seite 1. Gefunden: 1314 zur Phrase kőolaj-finomítás passende Sätze.Gefunden in 0,664 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.