Übersetzungen in Deutsch:

  • Erdölraffination   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Ungarisch Deutsch. (5)

finomítás
Raffination; raffinieren; Raffinierung
kőolaj
Rohöl; Erdöl; schwarzes Gold; erdöl; petroleum; Steinöl
Kőolaj
Erdöl
kőolaj-politika
Erdölpolitik
kőolaj-technológia
Erdöltechnologie

Beispielsätze mit "kőolaj-finomítás", Translation Memory

add example
hu A pályázónak idevágó technikai szakértelemmel (ezen belül a fejlesztéssel, a kutatással, a biztonsággal és a környezetvédelemmel kapcsolatos szakértelemmel) kell rendelkeznie, és képesnek kell lennie arra, hogy szakértelmével megfelelő módon, aktívan hozzájáruljon a szóban forgó földrajzi területen található kőolaj költséghatékony felkutatásához és adott esetben kitermeléséhez
de Die diesbezügliche technische Sachkenntnis des Antragstellers, einschließlich der Sachkenntnis bezüglich der Entwicklungsarbeit, der Forschung, der Sicherheit und des Umweltschutzes, und wie diese Sachkenntnis aktiv zur kostenwirksamen Exploration und gegebenenfalls zur Gewinnung von Erdöl aus dem fraglichen geographischen Gebiet beitragen kann
hu a Petroplus Holding esetében: nyersolaj és egyéb kőolaj-termékek finomítása, tárolása, értékesítése és nemzetközi kereskedelme
de Petroplus Holding: Raffinieren, Lagerung, Vermarktung von und internationaler Handel mit Rohöl und anderen Ölerzeugnissen
hu Jól ismert egy jelentős olajfinomítónak a szaúdi kőolaj miatti jelenléte.
de Die Existenz einer bedeutenden Raffinerie für saudisches Rohöl ist kein Geheimnis.
hu Az Ásványkincsek Nemzeti Ügynöksége és a sikeres ajánlattevők közötti kőolaj-koncessziós megállapodások aláírására a tárgyalások kezdetétől számítva várhatóan hat hónapon belül fog sor kerülni
de Die Konzessionsverträge zwischen der Agenția Națională pentru Resurse Minerale und den erfolgreichen Bietern sollen innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der Verhandlungen unterzeichnet werden
hu A ‧/‧-es gazdasági évre vonatkozóan fehércukor-egyenértékben összesen ‧ tonna, a ‧ KN-kód alá tartozó, finomításra szánt nyers nádcukor valamely harmadik országból történő behozatala céljából tonnánként ‧ euro vámtételű vámkontingens kerül megnyitásra
de Für das Wirtschaftsjahr ‧/‧ werden Zollkontingente für insgesamt ‧ Tonnen Weißzuckeräquivalent zur Einfuhr von zur Raffination bestimmtem Rohrrohzucker des KN-Codes ‧ aus allen Drittländern zu einem Zollsatz von ‧ EUR/Tonne eröffnet
hu Most, hogy a kőolaj ára jóval meghaladja a hordónkénti ‧ dollárt, a megújuló energiákba és a különféle hatékonysági intézkedésekbe történő beruházások üzleti szempontból már sokkal vonzóbbnak tűnnek
de Bei dem derzeitigen Preis von über ‧ USD pro Barrel erscheinen Investitionen in erneuerbare Energieträger und Energieeffizienz-Maßnahmen jedweder Art in wirtschaftlicher Hinsicht bereits um einiges interessanter
hu A francia állam által az IFP/Axens egységnek a finomítási, a gázfeldolgozási és a petrokémiai technológiák területén folytatott kutatás finanszírozására nyújtott források állami forrásnak minősülnek
de Frankreich habe IFP/Axens für die Erforschung von Technologien in den Bereichen Raffination, Gasbehandlung und Petrochemie staatliche Mittel gewährt
hu A jelek kedvezőtlenek: az euro elég erős, ez megnehezíti az exportot; az infláció csökken; a dollár meglehetősen gyenge és a kőolaj továbbra is drága.
de Die Zeichen stehen nicht gut: Der Euro ist relativ stark, was die Exportsituation erschwert; die Inflation ist rückläufig; der Dollar ist ziemlich schwach und Öl weiter teuer.
hu ConocoPhillips esetében: kőolaj és földgáz kutatása és kitermelése; kőolaj-finomítás,-értékesítés,-ellátás és-szállítás; kőolajszármazékok és műanyag gyártása, elosztás valamint egyéb kapcsolt szolgáltatások
de ConocoPhillips: Förderung und Herstellung von Öl und Gas; Raffinierung, Vermarktung, Bereitstellung und Transport von Kraftstoffen; Herstellung und Vertrieb von Petrochemikalien und Kunstoffen sowie Erbringung damit in Verbindung stehender Dienstleistungen
hu Maradványolajok, (kőolaj) (CAS-szám
de Rückstandsöle (Erdöl) (CAS-Nr
hu A kőolaj kitermelésére vonatkozó engedély iránti kérelmeket a következő címre kell megküldeni
de Die Anträge zur Gewinnung von Erdöl sind zu richten an
hu a PD esetében: bányászattal és fémgyártással foglalkozó nemzetközi vállalat, melynek tevékenységi köre elsősorban a réz- és molibdéngyártás, a réz finomítása során keletkező melléktermékek hasznosítása, valamint villamos vezetékek és kábelek gyártása
de PD: Internationales Bergbau- und Metallunternehmen, das hauptsächlich Kupfer, Molybdän und Nebenprodukte der Kupferraffination sowie Elektrodrähte und-kabel herstellt
hu Iparpolitikai elemzésében az Európai Bizottság mindamellett arra a következtetésre jut, hogy jelenleg a bányászaton kívül a deindusztrializáció csak kevés ágazatot (textil- és ruházati ipar, bőripar, hajógyártás, szénnel kapcsolatos iparágak, kőolaj-feldolgozás, hasadóanyagok előállítása) érint
de Die Europäische Kommission kommt in ihrer industriepolitischen Analyse gleichwohl zu dem Schluss, dass eine Deindustrialisierung zur Zeit außer im Bergbau nur in wenigen Branchen (Textilindustrie, Bekleidungsgewerbe, Ledergewerbe, Schiffbau sowie der Bereich Kokereien, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen) stattfinde
hu Katalizátorral krakkolt fejtermékek gázai (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha ezek > ‧,‧ súlyszázalék butadiént tartalmaznak
de Gase (Erdöl), katalytisch gekrackte Kopfprodukte (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Butadiengehalt > ‧,‧ Gew.-% beträgt
hu két helyszínen történő termelés során, valamint a burkolóanyagok gyártásában (előállítás és ipari felhasználás), a textiliparban (előállítás és feldolgozás), a papír-, cellulóz- és kartoniparban (előállítás és feldolgozás), a fémek öntésében, finomításában és feldolgozásában (feldolgozás), a más iparágaknál az előkészítésben és a feldolgozásban, valamint a személyes és háztartási céllal (előállítás) történő felhasználás során megvalósuló helyi expozíció következtében az üledéklakó élőlényeket érő káros hatásokkal kapcsolatos aggályok
de Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf Sedimentlebewesen infolge der lokalen Exposition aufgrund der Herstellung in zwei Betriebsstätten und der lokalen Exposition aufgrund der Verwendung in der Beschichtungsindustrie (Formulierung und gewerbliche Verwendung), in der Textilindustrie (Formulierung und Verarbeitung), in der Papier-, Zellstoff- und Pappindustrie (Formulierung und Verarbeitung), in der Metallgewinnungs-,-veredelungs- und-verarbeitungsindustrie (Verarbeitung), bei der Formulierung und Verarbeitung in anderen Industriezweigen sowie bei dem persönlichen und Hausgebrauch (Formulierung
hu A hátrányos helyzetű térségek területmeghatározásának konkrét szempontjai (kritériumok, finomítás stb
de Konkrete Aspekte der Abgrenzung benachteiligter Gebiete (Kriterien, Feinabstimmung usw
hu Statoil vállalat esetében: olaj és természetes gáz termelő, energia szállító és kőolaj feldolgozó
de Statoil: Produktion von Öl und Erdgas, Energiebelieferung und Rohölverarbeitung
hu Az Assomineraria (Olasz Kőolaj- és Bányaipari Társulás) által az ágazatban működő ajánlatkérők nevében benyújtott kérelem kőolaj és földgáz Olaszország területén történő feltárására és kitermelésére vonatkozik
de Der von Assomineraria, dem italienischen Verband der Erdöl- und Bergbauindustrie, im Namen der öffentlichen Auftraggeber des Sektors gestellte Antrag betrifft das Aufsuchen und die Förderung von Erdöl sowie das Aufsuchen und die Gewinnung von Erdgas in Italien
hu ha a pályázó rendelkezik vagy korábban rendelkezett a kőolajról szóló ‧. évi törvény alapján kiadott vagy technikailag a kőolajról szóló ‧. évi törvény alapján kiadottnak minősülő engedéllyel, és az ez alapján végzett tevékenysége során nem tanúsított kellő hatékonyságot vagy kellően felelős magatartást, akkor ez a tény
de etwaiger Mängel bezüglich Effizienz und Verantwortlichkeit bei Tätigkeiten des Antragstellers im Rahmen einer Lizenz, falls der Antragsteller Inhaber einer Lizenz nach dem Petroleum Act ‧ oder einer gleichgestellten Lizenz ist oder war
hu Katalitikus krakkolóüzem refrakcionáló lepárlást végző abszorpciós kolonnájából kapott véggáz (kőolaj) (CAS-szám ‧-‧-‧), ha ez > ‧,‧ súlyszázalék butadiént tartalmaz
de Endgas (Erdöl), katalytischer Kracker Refraktionierung Absorber (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Butadiengehalt > ‧,‧ Gew.-% beträgt
hu Gőzzel krakkolt nehézpárlatok (kőolaj) (CAS-szám
de Destillate (Erdöl), schwere dampfgekrackte (CAS-Nr
hu Az alap a francia állam által biztosított előlegben részesült azzal a céllal, hogy egyrészt a kőolaj árának ingadozásait a kőolaj határidős piacára vonatkozó vételi opciók vásárlásával és eladásával enyhítse, másrészt, hogy az alappal tagsági viszonyt létesített halászati vállalkozások számára részben kompenzálja a hajók megemelkedett üzemanyagköltségeit abban az esetben, ha az üzemanyag ára egy bizonyos szintet meghalad
de Er hat Vorschüsse des französischen Staates erhalten, um erstens gegen die Ölpreisschwankungen vorzugehen, indem Optionen auf den Ölterminmärkten erworben und wiederverkauft werden, und zweitens die hohen Treibstoffkosten von Schiffen der diesem Fonds angeschlossenen Fischereiunternehmen teilweise ausgleichen zu können, wenn der Treibstoffpreis eine bestimmte Schwelle überschreitet
hu A ‧/‧/EK rendelet ‧. cikkének bekezdése bírságról rendelkezik abban az esetben, ha a nem finomításra szánt importált cukrot mégis finomítják
de Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ sieht Strafen für den Fall vor, dass eingeführter Zucker, der nicht zur Raffination bestimmt ist, raffiniert wird
hu Phelps Dodge esetében: réz és molibdén bányászata, feldogozása és finomítása, továbbá elektromos vezetékek és kábalak gyártása és eladása
de Phelps Dodge: Gewinnung und Verhüttung von Kupfer und Molybden, sowie Herstellung und Verkauf von elektrischen Kabeln
Zeige Seite 1. Gefunden: 1314 zur Phrase kőolaj-finomítás passende Sätze.Gefunden in 0,955 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.