Übersetzungen in Deutsch:

  • ordner   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Rumänisch Deutsch. (3)

divizor dosare
Trennstreifen
dosar personal
Personalakte

    Zeige Deklination

Beispielsätze mit "dosar", Translation Memory

add example
ro Fără a aduce atingere articolului ‧ alineatul din Directiva ‧/‧/CEE, dosarele privind substanțele active prevăzute în anexa la prezenta decizie, care au fost transmise Comisiei și statelor membre în vederea înscrierii acestor substanțe în anexa I la directiva menționată anterior, îndeplinesc, în principiu, cerințele în ceea ce privește datele și informațiile prevăzute în anexa ‧ la directiva menționată anterior
de Unbeschadet des Artikels ‧ Absatz ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG erfüllen die Unterlagen für die im Anhang dieser Entscheidung genannten Wirkstoffe, die bei der Kommission und den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Aufnahme dieser Stoffe in Anhang I der genannten Richtlinie eingereicht wurden, grundsätzlich die Anforderungen an die Angaben und Informationen gemäß Anhang ‧ der genannten Richtlinie
ro Se anexează cuprinsul dosarului cu informații depus la autoritatea competentă, care pot fi obținute la cerere
de Das Inhaltsverzeichnis der bei der Genehmigungsbehörde hinterlegten Informationsdokumente, die auf Anforderung erhältlich sind, ist beigefügt
ro A doua etapă constă în analizarea ofertei pe baza compensației financiare solicitate și a criteriilor de evaluare prevăzute în dosarul de licitație
de Im zweiten Schritt wird das Gebot ausgehend von der beantragten Ausgleichszahlung und den in den Ausschreibungsunterlagen präzisierten Bewertungskriterien bewertet
ro Acestea prezintă detalii privind rezultatele testelor și ale studiilor incluse la dosar, precum și trimiteri bibliografice precise
de Die Ergebnisse der vorgelegten Prüfungen und Versuche sind detailliert aufzuführen und es sind genaue Quellenangaben zu machen
ro întrucât procedura comunitară nu ar trebui să împiedice un stat membru să autorizeze, pe teritoriul său și pe o durată limitată, produse de uz fitosanitar care conțin o substanță activă care nu a fost înscrisă încă pe lista comunitară, în măsura în care se asigură că solicitantul a prezentat un dosar care îndeplinește cerințele comunitare și că statul membru în cauză a evaluat că există posibilitatea ca substanța activă și produsele de uz fitosanitar să fie conforme cu cerințele comunitare în materie
de Das Gemeinschaftsverfahren sollte einen Mitgliedstaat nicht daran hindern, für einen begrenzten Zeitraum Pflanzenschutzmittel in seinem Gebiet zuzulassen, die einen noch nicht in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Wirkstoff enthalten, sofern sichergestellt ist, daß der Bewerber den gemeinschaftlichen Auflagen entsprechende Unterlagen vorgelegt und der betreffende Mitgliedstaat zu dem Schluß gelangt ist, daß der Wirkstoff und die Pflanzenschutzmittel den von der Gemeinschaft festgesetzten Anforderungen entsprechen dürften
ro Dosarul de licitație
de Ausschreibungsunterlagen
ro I- am vazut dosaruI Iui Tino Zapatti
de Ich habe das Bewährungsgutachten von Tino Zapatti gesehen
ro în cazul unei acțiuni de dezvoltare și cercetare științifică, persoanele implicate elaborează și țin evidențe scrise cu detalii asupra identității produsului biodestructiv sau substanței active, datelor cu privire la etichetare, cantităților furnizate și numelor și adreselor persoanelor care au primit produsul sau substanța și compun un dosar care să conțină toate datele disponibile asupra efectelor posibile asupra sănătății umane sau animale sau referitoare la impactul asupra mediului
de im Fall wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung die betreffenden Personen schriftliche Aufzeichnungen führen und fortführen, in denen die Identität und Herkunft des Biozid-Produkts oder Wirkstoffs, deren Angaben zur Kennzeichnung, die gelieferten Mengen sowie Namen und Anschriften der Personen, die das Biozid-Produkt oder den Wirkstoff erhalten haben, festgehalten werden, und ferner Unterlagen zusammenstellen, in denen alle verfügbaren Angaben über mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier oder Auswirkungen auf die Umwelt enthalten sind
ro Dosarul de candidatură respectă termenul stabilit în apel la secțiunea „Depunerea dosarelor de candidatură și data-limită”?
de Wurde die in der Aufforderung unter „Einreichung von Bewerbungen und Annahmefrist“ angegebene Bewerbungsfrist eingehalten?
ro Am auzit că ai făcut rost de dosarul fiicei
de Ich habe gehört, du hast die Akte der Tochter bekommen
ro Accesul la dosar
de Akteneinsicht
ro Mai mult decât atât, odată cu utilizarea tot mai largă a dosarelor medicale electronice, aceste sisteme au fost urmărite, la rândul lor, de scandaluri care au scos la iveală numeroase cazuri de piraterie asupra dosarelor medicale electronice
de Mit dem zunehmenden Einsatz elektronischer Gesundheitsakten, sind zudem die Systeme selbst Gegenstand von Skandalen geworden, und es wurden bereits viele Fälle bekannt, in denen elektronische Gesundheitsakten gehackt wurden
ro Transportatorul aerian trebuie să se angajeze să pună la dispoziția ENAC personal, documentație tehnică și contabilă, instrumente și orice altceva se dovedește necesar pentru derularea activității de supervizare și monitorizare a îndeplinirii corespunzătoare, a aplicării și execuției dispozițiilor din anunțul Comisiei, din decretul privind impunerea obligației, din prezenta invitație la licitație, din contract și din dosarul de licitație
de Das Luftfahrtunternehmen verpflichtet sich, dem ENAC das Personal, die technischen und buchhalterischen Unterlagen, das Instrumentarium und alles Sonstige zur Verfügung zu stellen, was für die Überwachung und Kontrolle der ordnungsgemäßen Erfüllung, Anwendung und Durchführung der in der Mitteilung der Kommission, im Verpflichtungsdekret, in dieser Ausschreibung, in der Vereinbarung und in den Ausschreibungsunterlagen enthaltenen Bestimmungen notwendig ist
ro Cred că Parlamentul, ca în cazul multor dosare din trecut, a arătat că poate să găsească un compromis.
de Ich denke, das Parlament hat wie bei so vielen Akten der Vergangenheit gezeigt, dass es in der Lage ist, einen Kompromiss auszuhandeln.
ro În cazul în care o notificare privind un produs ce include și utilizarea ca furaj, prezentată în temeiul articolului ‧ din Directiva ‧/CE, este transformată într-o cerere introdusă în temeiul Regulamentului (CE) nr. ‧, în conformitate cu articolul ‧ alineatul din respectivul regulament, autoritatea națională competentă, în sensul Directivei ‧/CE, a statului membru în care a fost depusă notificarea îi cere fără întârziere autorului notificării să depună un dosar complet în conformitate cu articolul ‧ din Regulamentul (CE) nr
de Wird eine Meldung über ein Erzeugnis, die seine Verwendung als Futtermittel einschließt und gemäß Artikel ‧ der Richtlinie ‧/EG gemacht wurde, in einen Antrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. ‧ in Übereinstimmung mit Artikel ‧ Absatz ‧ der genannten Verordnung umgewandelt, fordert die nationale zuständige Behörde im Sinne der Richtlinie ‧/EG des Mitgliedstaates, in dem die Meldung gemacht wurde, den Anmelder unverzüglich auf, ein vollständiges Dossier gemäß Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧ vorzulegen
ro Confirmarea caracterului complet al dosarelor este necesară pentru a permite examinarea detaliată a substanțelor active menționate și pentru a permite statelor membre acordarea de autorizații provizorii cu o durată maximă de trei ani pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanțele active în cauză, cu respectarea condițiilor stabilite la articolul ‧ alineatul din Directiva ‧/‧/CEE și, în special, a celei referitoare la evaluarea detaliată a substanței active și a produsului de protecție a plantelor, ținând seama de cerințele stabilite de directiva în cauză
de Die Bestätigung der Vollständigkeit der Unterlagen war notwendig, um die eingehende Prüfung dieser Wirkstoffe zu erlauben und den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, für Pflanzenschutzmittel mit den betreffenden Wirkstoffen auf höchstens drei Jahre befristete vorläufige Zulassungen zu erteilen, sofern die Voraussetzungen von Artikel ‧ Absatz ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG erfüllt sind, insbesondere die Voraussetzung, anhand der Bestimmungen der Richtlinie eine eingehende Beurteilung des Wirkstoffs und des Pflanzenschutzmittels vorzunehmen
ro Nu le arăţi dosarul din biroul lui Franklin
de Du gibst ihm nicht die Akte aus Franklins Büro
ro Solicitarea accesului la dosar de către o terță parte
de Antrag einer dritten Partei auf Zugang zu Akten
ro Ar trebui să existe dosare individuale care să conţină informaţii detaliate despre fiecare animal
de Es sollten Einzelaufzeichnungen mit ausführlichen Informationen über jedes Tier geführt werden
ro În urma avizelor emise de CSPC, Comisia împreună cu statele membre și părțile interesate au convenit asupra unei strategii generale de reglementare a substanțelor utilizate în produsele pentru colorarea părului, conform căreia industria a fost invitată să prezinte dosare conținând date științifice privind substanțele pentru colorarea părului, spre a fi evaluate de CSPC
de Aufgrund der Stellungnahmen des SCCP vereinbarte die Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten und Interessenträgern eine Gesamtstrategie zur Regelung der in Haarfärbemitteln verwendeten Stoffe, der zufolge die Industrie ihre wissenschaftlichen Daten über diese Inhaltsstoffe zur Bewertung durch den SCCP vorlegen muss
ro Dosarele privind substanțele active tiacloprid, forclorfenuron și tiametoxam au fost transmise Comitetului permanent fitosanitar la ‧ iulie
de Die Unterlagen für Thiacloprid, Forchlorfenuron und Thiamethoxam wurden am ‧. Juli ‧ an den Ständigen Ausschuß für Pflanzenschutz weitergeleitet
ro Nu numai că producătorii de deșeuri biologice trebuie să fie informați și încurajați, ci, în egală măsură, trebuie să se și acționeze pe lângă administrațiile care au în sarcină aceste dosare
de Es ist nicht nur nötig, die Erzeuger von Bioabfällen zu informieren und zu gewinnen, sondern man muss auch bei den zuständigen Verwaltungsbehörden ansetzen
ro Hanna, trebuie să pui mâna pe dosarul ăla
de Hanna, du musst die Akte besorgen
ro De asemenea, diversele articole de presă și rapoarte de la dosar demonstrează clar faptul că GRC nu ar permite falimentul Hynix; acest argument este susținut de faptul că una dintre băncile controlate în totalitate de GRC a răscumpărat datoria Hynix de la alți creditori pentru a reduce sarcina financiară care revine băncilor responsabile de salvarea Hynix
de Darüber hinaus belegen die vorliegenden Zeitungsartikel und Berichte eindeutig, dass die koreanische Regierung eine Schließung von Hynix nicht zugelassen hätte; das wird auch durch die Tatsache untermauert, dass eine der Banken, die vollständig im staatlichen Besitz sind, Hynix-Schulden von den anderen Gläubigern aufkaufte, um die Banken, die beauftragt worden waren, Hynix zu retten, finanziell zu entlasten
Zeige Seite 1. Gefunden: 5011 zur Phrase dosar passende Sätze.Gefunden in 2,216 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.