Übersetzungen in Deutsch:

  • oeffentliche dienstleistung   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (89)

กรอบเวลาการบริการServicezeitfenster
การจัดการและให้บริการ Deployment ImageAbbildverwaltung für die Bereitstellung
การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจายverteilter Denial-of-Service-Angriff
การเชื่อมต่อบริการการเรียกข้อมูลVerbindung für Datenempfangsdienste
การบริการของสหกรณ์dienstleistungskooperation
การบริการชุมชนgemeinschaftsdienst
การบริการด้านอาหารversorgung mit mahlzeiten
การมีส่วนร่วมของสาธารณะoeffentliche partizipation
การวิจัยสาธารณะoeffentliche forschung
การให้บริการkundendienst
การให้บริการโฆษณาAd-Serving
การให้บริการแบบออฟไลน์Offlinewartung
คอมพิวเตอร์ช่างผู้ให้บริการReferenzcomputer
คิวสาธารณะöffentliche Warteschlange
คุณภาพของบริการServicequalität
เครือข่ายสาธารณะöffentliches Netzwerk
เครื่องหมายบริการDienstzeichen
โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัลISDN
งานสาธารณะoeffentliche arbeiten
เงินกู้สาธารณะoeffentliche anleihe
จุดเข้าถึงการบริการDienstzugriffspunkt
เจ้าหน้าที่บริการด้านเทคนิคTechnical Account Manager
ตัวจัดการบริการDienst-Manager
ตัวจัดการบริการอินเทอร์เน็ตInternetdienste-Manager
ตัวให้บริการการเข้ารหัสลับKryptografiedienstanbieter
ตัวให้บริการข้อมูลDatenanbieter
ตัวให้บริการโพรไฟล์Profilanbieter
ตัวให้บริการรับส่งข้อมูลTransportanbieter
ตัวให้บริการอินสแตนซ์Instanzenanbieter
ถนนสาธารณะoeffentliche strasse
ที่ติดต่อ Instant Messenger สาธารณะKontakt aus öffentlichem Instant Messaging-System
ทุกคน (สาธารณะ)Alle (öffentlich)
โทรศัพท์โดยบริการการประชุมAnruf über den Konferenzdienst ausführen
บรรทัดใบสั่งบริการServiceauftragsposition
บริการDienst; dienst; Service; Dienst für Netzwerkadressinformationen
บริการการเข้าใช้งานเว็บรวมของ Active DirectoryActive Directory-Verbunddienste
บริการการใช้งานร่วมกันบน Office OnlineOffice Online-Freigabedienst
บริการการติดต่อสื่อสารKommunikationsdienst
บริการการติดตั้งระยะไกลRemoteinstallationsdienste
บริการกําหนดเวลาในปฏิทินKalender-Concierge
บริการเก็บข้อมูลประจําตัวAnmeldeinformationstresor
บริการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ของ WindowsWindows-Problembehandlungs-Onlinedienst
บริการของโปรแกรมประยุกต์Anwendungsdienst
บริการของโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์Clientanwendungsdienst
บริการค้นหาอัตโนมัติAutoErmittlungsdienst
บริการควบคุมการโทรออกภายนอกexterne Anrufsteuerung
บริการแคชแบบอักษรDienst für den Schriftartencache
บริการจัดการฉุกเฉินNotverwaltungsdienste
บริการชีวมาตรของ WindowsWindows-Biometriedienst
บริการเดสก์ท็อประยะไกลRemotedesktopdienste
บริการตนเองSelf-Service
บริการเตือนภัยด้านเกษตรwarndienst
บริการทั้งหมดAlle Dienste
บริการทางธุรกิจUnternehmensdienste
บริการที่จัดไว้ให้freie Dienstleistung
บริการนโยบายวินิจฉัยDiagnoserichtliniendienst
บริการป้อนข้อความTextdienst
บริการลงนามสําหรับ OfficeSignaturdienste für Office
บริการเว็บ ExchangeExchange-Webdienste
บริการสารสนเทศinformationsdienst
บริการให้คําปรึกษาberatungsdienst
บริการออกใบรับรอง Active DirectoryActive Directory-Zertifikatdienste
บริการ Net LogonNetzwerkanmeldungsdienst
บริการ Protected Environment AuthorizationAutorisierungsdienst für geschützte Umgebungen
บัญชีการบริการแบบไม่ต้องเฝ้าดูunbeaufsichtigtes Dienstkonto
บัตรผ่านของการบริการDienstticket
ปฏิทินบริการServicekalender
ผู้ให้บริการที่ใช้ร่วมกันAnbieter für gemeinsame Dienste
ผู้ให้บริการเนื้อหาอินเทอร์เน็ตInternetinhaltsanbieter
ผู้ให้บริการปลายทางZielanbieter
ผู้ให้บริการออกใบรับรองหน่วยงานUnternehmenszertifizierungsstelle
ผู้ให้บริการออนไลน์Onlinedienstanbieter
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตDienstanbieter; Internetdienstanbieter
ผู้ให้บริการแอพลิเคชันApplication Service Provider
แผนการบริการDiensteeinstellungen
พื้นที่สาธารณะgemeindeland
ภาษีสินค้าและบริการSteuern auf Waren und Dienstleistungen
แม่แบบแผนการบริการVorlage für Diensteeinstellungen
ระดับการบริการServicelevel
รายจ่ายสาธารณะoeffentliche ausgaben
รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาVertragszeile
วัตถุที่ให้บริการServiceobjekt
ศูนย์บริการช่วยเหลือSupportcenter
สวนสาธารณะpark; oeffentlicher park; Park
สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนูGPL
สาธารณะÖffentlich
หนี้สาธารณะoeffentliche verschuldung
อุตสาหกรรมการบริการdienstleistungsgewerbe
อุตสาหกรรมบริการอาหารcatering industrie

Beispielsätze mit "การบริการสาธารณะ", Translation Memory

add example
แสดงปูมบันทึกของ X. org ในแท็บปัจจุบัน; X. org คือบริการที่ใช้แสดงผลกราฟิก บนจอภาพ และจัดการอุปกรณ์กราฟิกของคุณ ดูปูมบันทึกนี้ หากต้องการทราบว่า เหตุใดจึงไม่มีส่วนเร่งการแสดงผล ‧ มิติ หรือ เหตุใดอุปกรณ์ป้อนข้อมูลของจึงทํางานไม่ได้Zeigt das X.org-Protokoll im aktuellen Unterfenster an. X.org ist der Dienst, der die graphische Arbeitsfläche auf dem Bildschirm anzeigt und Ihre Grafikhardware verwaltet. Schauen Sie in dieses Protokoll, wenn Sie wissen möchten, warum Sie keine ‧D-Beschleunigung haben oder warum ein Eingabegerät nicht erkannt wurde
บริการแปลภาษาจาก WordReference. com: แปลภาษาอิตาเลียนเป็นอังกฤษQueryWordReference.com-Übersetzung: Italienisch/EnglischQuery
แก้ไขบริการSystemdienst bearbeiten
ใช้เซิร์ฟเวอร์บอกเวลาสาธารณะ (pool. ntp. org), asia. pool. ntp. org, europe. pool. ntp. org, north-america. pool. ntp. org, oceania. pool. ntp. orgÖffentlicher Zeitserver (pool.ntp.org),asia.pool.ntp.org,europe.pool.ntp.org,north-america.pool.ntp.org,oceania.pool.ntp.org
จะมีการสร้างการเชื่อมต่อกับเครื่อง PPP (คอมพิวเตอร์ ที่คุณเชื่อมต่อไปด้วยโมเด็มของคุณ) ให้ทําตัวเป็นเกตเวย์ คอมพิวเตอร์ของคุณจะส่งทุก ๆ แพกเกจที่ปลายทาง ไม่ใช่เครือข่ายท้องถิ่น ไปยังคอมพิวเตอร์นี้ โดยเครื่องนี้ จะทําการค้นหาเส้นทางให้คุณแทน มักเป็นค่าปริยายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป ดังนั้น คุณควรเปิดใช้งานตัวเลือกนี้Dies lässt den PPP-Peer-Computer (den Rechner, mit dem Sie verbunden sind) als Gateway agieren. Ihr Rechner wird alle Datenpakete an diesen Rechner schicken, soweit sie nicht für Computer in ihrem lokalen Netz bestimmt sind. Der Gateway-Rechner wird diese dann auf den richtigen Weg bringen. Dies ist die Grundeinstellung für die meisten Service-Provider. Sie sollten die Option daher wahrscheinlich aktiviert lassen
เลือกบริการที่ต้องการเริ่มZu startenden Dienst auswählen
ยังไม่มีการระบุชื่อของบริการKein Name für den Dienst angegeben
เพื่อทําการล็อกอินไปยังผู้ให้บริการของคุณ kppp จะต้องใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับ จากผู้ให้บริการ โดยทําการพิมพ์ในช่องด้านล่างนี้ โปรดระวังการใช้งานตัวพิมพ์เล็กและใหญ่Um Sie bei Ihrem ISP anzumelden, braucht Kppp den Benutzernamen und das Passwort, das Sie von Ihrem ISP bekommen haben. Geben Sie diese in die untenstehenden Felder ein. Groß-und Kleinschreibung ist hier wichtig
ชนิดบริการ, เช่น KParts/ReadOnlyPart หรือ KMyApp/PluginEin Diensttyp wie z. B. KParts/ReadOnlyPart oder KMyApp/Plugin
บริการ/แฟ้มDienst/Datei
เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย TCP เลือกตัวเลือกนี้สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเครื่องพิมพ์เครือข่าย โดยสื่อสารทางโปรโตคอล TCP (มักจะเปิดให้บริการด้วยพอร์ตหมายเลข ‧) โดยทั่วไปแล้วจะสามารถใช้ตัวเลือกนี้กับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเครือข่ายในตัวได้เลยTCP-Netzwerkdrucker Verwenden Sie diese Einstellung für einen netzwerkfähigen Drucker, der mit dem Protokoll TCP (normalerweise auf Port ‧) ansprechbar ist. Das sollte bei den meisten Netzwerkdruckern der Fall sein
เติมพาธของโฟลเดอร์ที่เก็บบริการGeben Sie den Pfad zu dem Ordner an, in dem sich die Systemdienste befinden
บริการที่จะโหลดเมื่อต้องการDienste, die nur auf Anforderung gestartet werden
บริการรายงานอากาศNameWetterdienstName
แจ้งให้ทราบถึงบริการบนเครือข่ายท้องถิ่นDienst im lokalen Netzwerk veröffentlichen
เริ่มบริการSystemdienst starten
แสดงปูมบันทึกการเข้าใช้งาน Apache ในแท็บปัจจุบัน; Apache ถูกใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักในการให้บริการเวบจํานวนมากในโลกปูมบันทึกนี้จะบันทึกการร้องขอทั้งหมดที่เรียกมายังเซิร์ฟเวอร์ ApacheZeigt das Apache-Zugriffsprotokoll im aktuellen Unterfenster an. Apache ist der am weitesten verbreitete Webserver in der Welt. Dieses Protokoll speichert alle Anfragen, die durch den Apache Webserver angenommen wurden
ไม่สามารถสร้างตัวเลขเรียงลําดับสําหรับตําแหน่งนี้ได้ เนื่องจากไม่มีตัวเลขว่างระหว่างสองบริการที่ติดกัน โปรดปรับแก้การเรียงลําดับหมายเลขด้วยตัวเองผ่านทาง กล่องคุณสมบัติEs kann keine gültige Sortiernummer für diese Position erzeugt werden. Das heißt, es existiert keine Nummer zwischen den zwei benachbarten Systemdiensten, und der Systemdienst lässt sich nicht lexikalisch einordnen. Bitte stellen Sie die Sortiernummer im Dialog Eigenschaften manuell ein
บริการ Mamma-มารดาของเครื่องมือค้นหาทั้งปวงQueryMamma-Die Mutter aller SuchmaschinenQuery
บริการไดเรกทอรีCommentVerzeichnisdiensteComment
พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายที่ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ LPD เลือกตัวเลือกนี้สําหรับการพิมพ์ผ่านเครือข่าย โดยเครื่องที่ให้บริการเปิดบริการผ่านเซิร์ฟเวอร์งานพิมพ์แบบ LPDDruckerwarteschlange auf nicht-lokalem LPD-Server Verwenden Sie diese Einstellung für eine Druckerwarteschlange bei Fremdrechnern, auf denen ein LPD-Druckserver läuft
ปรับแต่งลําดับของบริการRangfolge der zugeordneten Dienstprogramme
ยังไม่สนับสนุนบริการที่ร้องขอในตอนนี้Der angeforderte Dienst ist momentan nicht verfügbar
คุณยังไม่ได้รับอนุญาตในการเรียกใช้บริการนี้Sie haben keine Berechtigung zum Ausführen dieses Dienstes
ตัวจัดการบริการบน KDEKDE-Diensteverwaltung
Zeige Seite 1. Gefunden: 191 zur Phrase การบริการสาธารณะ passende Sätze.Gefunden in 0,324 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.