Übersetzungen in Deutsch:

  • oeffentliche dienstleistung   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (89)

คิวสาธารณะ
öffentliche Warteschlange
งานสาธารณะ
oeffentliche arbeiten
ถนนสาธารณะ
oeffentliche strasse
ที่ติดต่อ Instant Messenger สาธารณะ
Kontakt aus öffentlichem Instant Messaging-System
บริการ
Dienst; dienst; Service; Dienst für Netzwerkadressinformationen
บริการ Protected Environment Authorization
Autorisierungsdienst für geschützte Umgebungen
ภาษีสินค้าและบริการ
Steuern auf Waren und Dienstleistungen
สวนสาธารณะ
park; oeffentlicher park; Park
หนี้สาธารณะ
oeffentliche verschuldung

Beispielsätze mit "การบริการสาธารณะ", Translation Memory

add example
แสดงปูมบันทึกของ X. org ในแท็บปัจจุบัน; X. org คือบริการที่ใช้แสดงผลกราฟิก บนจอภาพ และจัดการอุปกรณ์กราฟิกของคุณ ดูปูมบันทึกนี้ หากต้องการทราบว่า เหตุใดจึงไม่มีส่วนเร่งการแสดงผล ‧ มิติ หรือ เหตุใดอุปกรณ์ป้อนข้อมูลของจึงทํางานไม่ได้
Zeigt das X.org-Protokoll im aktuellen Unterfenster an. X.org ist der Dienst, der die graphische Arbeitsfläche auf dem Bildschirm anzeigt und Ihre Grafikhardware verwaltet. Schauen Sie in dieses Protokoll, wenn Sie wissen möchten, warum Sie keine ‧D-Beschleunigung haben oder warum ein Eingabegerät nicht erkannt wurde
บริการแปลภาษาจาก WordReference. com: แปลภาษาอิตาเลียนเป็นอังกฤษQuery
WordReference.com-Übersetzung: Italienisch/EnglischQuery
แก้ไขบริการ
Systemdienst bearbeiten
ใช้เซิร์ฟเวอร์บอกเวลาสาธารณะ (pool. ntp. org), asia. pool. ntp. org, europe. pool. ntp. org, north-america. pool. ntp. org, oceania. pool. ntp. org
Öffentlicher Zeitserver (pool.ntp.org),asia.pool.ntp.org,europe.pool.ntp.org,north-america.pool.ntp.org,oceania.pool.ntp.org
จะมีการสร้างการเชื่อมต่อกับเครื่อง PPP (คอมพิวเตอร์ ที่คุณเชื่อมต่อไปด้วยโมเด็มของคุณ) ให้ทําตัวเป็นเกตเวย์ คอมพิวเตอร์ของคุณจะส่งทุก ๆ แพกเกจที่ปลายทาง ไม่ใช่เครือข่ายท้องถิ่น ไปยังคอมพิวเตอร์นี้ โดยเครื่องนี้ จะทําการค้นหาเส้นทางให้คุณแทน มักเป็นค่าปริยายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป ดังนั้น คุณควรเปิดใช้งานตัวเลือกนี้
Dies lässt den PPP-Peer-Computer (den Rechner, mit dem Sie verbunden sind) als Gateway agieren. Ihr Rechner wird alle Datenpakete an diesen Rechner schicken, soweit sie nicht für Computer in ihrem lokalen Netz bestimmt sind. Der Gateway-Rechner wird diese dann auf den richtigen Weg bringen. Dies ist die Grundeinstellung für die meisten Service-Provider. Sie sollten die Option daher wahrscheinlich aktiviert lassen
เลือกบริการที่ต้องการเริ่ม
Zu startenden Dienst auswählen
ยังไม่มีการระบุชื่อของบริการ
Kein Name für den Dienst angegeben
เพื่อทําการล็อกอินไปยังผู้ให้บริการของคุณ kppp จะต้องใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับ จากผู้ให้บริการ โดยทําการพิมพ์ในช่องด้านล่างนี้ โปรดระวังการใช้งานตัวพิมพ์เล็กและใหญ่
Um Sie bei Ihrem ISP anzumelden, braucht Kppp den Benutzernamen und das Passwort, das Sie von Ihrem ISP bekommen haben. Geben Sie diese in die untenstehenden Felder ein. Groß-und Kleinschreibung ist hier wichtig
ชนิดบริการ, เช่น KParts/ReadOnlyPart หรือ KMyApp/Plugin
Ein Diensttyp wie z. B. KParts/ReadOnlyPart oder KMyApp/Plugin
บริการ/แฟ้ม
Dienst/Datei
เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย TCP เลือกตัวเลือกนี้สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเครื่องพิมพ์เครือข่าย โดยสื่อสารทางโปรโตคอล TCP (มักจะเปิดให้บริการด้วยพอร์ตหมายเลข ‧) โดยทั่วไปแล้วจะสามารถใช้ตัวเลือกนี้กับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเครือข่ายในตัวได้เลย
TCP-Netzwerkdrucker Verwenden Sie diese Einstellung für einen netzwerkfähigen Drucker, der mit dem Protokoll TCP (normalerweise auf Port ‧) ansprechbar ist. Das sollte bei den meisten Netzwerkdruckern der Fall sein
เติมพาธของโฟลเดอร์ที่เก็บบริการ
Geben Sie den Pfad zu dem Ordner an, in dem sich die Systemdienste befinden
บริการที่จะโหลดเมื่อต้องการ
Dienste, die nur auf Anforderung gestartet werden
บริการรายงานอากาศName
WetterdienstName
แจ้งให้ทราบถึงบริการบนเครือข่ายท้องถิ่น
Dienst im lokalen Netzwerk veröffentlichen
เริ่มบริการ
Systemdienst starten
แสดงปูมบันทึกการเข้าใช้งาน Apache ในแท็บปัจจุบัน; Apache ถูกใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักในการให้บริการเวบจํานวนมากในโลกปูมบันทึกนี้จะบันทึกการร้องขอทั้งหมดที่เรียกมายังเซิร์ฟเวอร์ Apache
Zeigt das Apache-Zugriffsprotokoll im aktuellen Unterfenster an. Apache ist der am weitesten verbreitete Webserver in der Welt. Dieses Protokoll speichert alle Anfragen, die durch den Apache Webserver angenommen wurden
ไม่สามารถสร้างตัวเลขเรียงลําดับสําหรับตําแหน่งนี้ได้ เนื่องจากไม่มีตัวเลขว่างระหว่างสองบริการที่ติดกัน โปรดปรับแก้การเรียงลําดับหมายเลขด้วยตัวเองผ่านทาง กล่องคุณสมบัติ
Es kann keine gültige Sortiernummer für diese Position erzeugt werden. Das heißt, es existiert keine Nummer zwischen den zwei benachbarten Systemdiensten, und der Systemdienst lässt sich nicht lexikalisch einordnen. Bitte stellen Sie die Sortiernummer im Dialog Eigenschaften manuell ein
บริการ Mamma-มารดาของเครื่องมือค้นหาทั้งปวงQuery
Mamma-Die Mutter aller SuchmaschinenQuery
บริการไดเรกทอรีComment
VerzeichnisdiensteComment
พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายที่ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ LPD เลือกตัวเลือกนี้สําหรับการพิมพ์ผ่านเครือข่าย โดยเครื่องที่ให้บริการเปิดบริการผ่านเซิร์ฟเวอร์งานพิมพ์แบบ LPD
Druckerwarteschlange auf nicht-lokalem LPD-Server Verwenden Sie diese Einstellung für eine Druckerwarteschlange bei Fremdrechnern, auf denen ein LPD-Druckserver läuft
ปรับแต่งลําดับของบริการ
Rangfolge der zugeordneten Dienstprogramme
ยังไม่สนับสนุนบริการที่ร้องขอในตอนนี้
Der angeforderte Dienst ist momentan nicht verfügbar
คุณยังไม่ได้รับอนุญาตในการเรียกใช้บริการนี้
Sie haben keine Berechtigung zum Ausführen dieses Dienstes
ตัวจัดการบริการบน KDE
KDE-Diensteverwaltung
Zeige Seite 1. Gefunden: 191 zur Phrase การบริการสาธารณะ passende Sätze.Gefunden in 0,683 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.