Übersetzungen in Deutsch:

  • schaedlingsbekaempfung   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (86)

การป้องกันพืชปลูก
nutzpflanzenschutz; pflanzenschutz
รป้องกัน
Leitung; Schirmherrschaft; Ägide; Obhut
สิ่งป้องกัน
Panzer; Panzerung; Harnisch; Rüstung; Küraß

Beispielsätze mit "การป้องกันกําจัดศัตรูพืช", Translation Memory

add example
th ตัวช่วยการป้องกันสแปม
de Assistent für Spam-Filter
th คุณจะได้รับการช่วยปรับตั้งค่ากฎการกรองจดหมายของ KMail โดยใช้เครื่องมือป้องกันไวรัสได้ที่นี่ ตัวช่วยตั้งค่านี้ จะทําการตรวจสอบหาเครื่องมือบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจะทําการสร้างกฎการกรองเพื่อจําแนกจดหมาย โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อแยกจดหมายที่ไม่ไวรัสอยู่ออกต่างหาก โดยตัวช่วยตั้งค่านี้ จะไม่เอากฎการกรองที่มีอยู่แล้วมาใช้ร่วมในการพิจารณา: นั่นคือ จะมีการสร้างกฎการกรองใหม่เสมอ คําเตือน: โปรแกรม KMail อาจจะดูเหมือนไม่สนองตอบการใช้งานในระหว่างที่มีการตรวจค้นไวรัสในจดหมาย ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาให้คุณในการรอใช้งาน KMail ได้ เนื่องจากการตรวจค้นไวรัสนั้น อาจจะกินเวลามากพอสมควร หากคุณเห็นว่ามันทํางานนานเกินไป คุณอาจจะทําการลบกฎการกรอง ที่ถูกสร้างโดยตัวช่วยตั้งค่านี้ได้ เพื่อให้กลับมาทํางานแบบเดิมได้
de Hier erhalten Sie Hilfestellung beim Aufsetzen der Filternregeln, mit denen Sie die verbreitetsten Anti-Virus-Programme in KMail benutzen können. Der Assistent kann die auf Ihrem Rechner vorhandenen Programme erkennen und die passenden Filterregeln generieren, um mit dem entsprechenden Programm Nachrichten, die Viren enthalten, zu erkennen und auszusortieren. Vorhandene Filterregeln werden dabei vom Assistenten nicht berücksichtigt. Es werden stets neue Regeln erstellt. Warnung: Da die Oberfläche von KMail während der Überprüfung auf Viren blockiert ist, kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Das Erkennen von Viren nimmt in der Regel viel Zeit in Anspruch. Haben Sie Probleme damit, sollten Sie das Löschen der vom Assistenten erstellten Regeln in Erwägung ziehen, um die normalen Reaktionszeiten wiederherzustellen
th ป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานมาใช้งานโดยให้ป้อนรหัสผ่านหากต้องการออกหยุดโปรแกรมรักษาจอภาพ
de Verhinderung von potentiell unautorisiertem Zugriff durch Abfrage eines Passwortes, um den Bildschirmschoner zu beenden
th มาตรการป้องกันสัตว์เลี้ยงจากการได้รับอากาศหนาว
de Massnahmen zum Schutz von Nutzvieh vor dem Winter
th พืชที่หว่านหรือปลูกพร้อมพืชปลูกเพื่อป้องกันวัชพืชในระยะแรกของการเจริญเติบโต
de Pflanzen, die mit einer Kultur gesaet oder gepflanzt werden, um Unkraut zu unterdruecken oder die Kultur in einem fruehen Stadium zu schuetzen
th ตรวจจดหมายโดยใช้เครื่องมือป้องกันไวรัส
de Nachrichten mit Anti-Virus-Programmen prüfen
th KMFolderMaildir:: addMsg: จบการทํางานแบบไม่ปกติ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
de KMFolderMaildir::addMsg: Abbruch zur Vermeidung von Datenverlust
th โครงสร้างของสัตว์ที่ป้องกันอันตรายให้ผิวหนัง เช่น ปลา สัตว์เลื้อยคลาน ฯลฯ
de Ausbildung der aeusseren Haut bestimmter Tieren, wie Fische, Reptilien, etc
th ป้องกันหน้า
de Seitenschutz
th กลไกการป้องกันของสิ่งมีชีวิต
de Von Organismen
th การหว่าน (เมล็ดพันธุ์,ปุ๋ย),สารกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ
de Von Samen, Duenger, Pestiziden, etc
th จดหมายบางฉบับจะมีโฆษณาซึ่งมาในรูปแบบ HTML และจะมีส่วนอ้างอิงบางอย่างไปบนอินเทอร์เน็ต เช่น รูปภาพที่ถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านโฆษณาแล้ว (quot; web bugsquot;) ทั้งที่จริงแล้ว มันไม่มีความจําเป็นใด ๆ เลยที่จะต้องเรียกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้ส่งสามารถรวมมันเข้าไปในเนื้อหาจดหมายได้โดยตรงอยู่แล้ว เพื่อป้องกันการแสดงผลส่วนข้อความแบบ HTML ที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยในระบบ ให้เลือกใช้ตัวเลือกใน KMail ต่อไปนี้ คือ ปิดการใช้งาน โดยปริยาย อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการ เช่น แสดงภาพในจดหมายแบบ HTML ที่ไม่ได้ถูกรวมเข้ากับจดหมาย คุณก็สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ แต่คุณอาจจะได้รับคําเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
de Manche E-Mail-Werbung wird als HTML-Text versendet und enthält Referenzen (z. B. auf Bilddateien), die der Absender dazu benutzt, um herauszufinden, ob die Nachricht gelesen wurde (quot;Web-Bugsquot;). Es gibt keinen vernünftigen Grund, Bilder auf diese Art aus dem Internet zu laden, da der Absender die Bilder per Anhang direkt mit der E-Mail versenden kann. Um Sie vor diesem Missbrauch der HTML-Ansicht von KMail zu schützen, ist diese Einstellung standardmäßig nicht aktiviert. Wenn Bilder, die über Referenzen in HTML-Nachrichten eingebunden sind, trotzdem angezeigt werden sollen, können Sie diese Einstellung aktivieren. Sie sollten sich allerdings der möglichen Probleme bewusst sein
th เว็บไซต์นี้พยายามจะแนบแฟ้มที่อยู่ภายในเครื่องของคุณไปกับการส่งแบบฟอร์ม ซึ่งแฟ้มที่แนบจะถูกเอาออกเนื่องจากการตั้งการป้องกันของคุณ
de Der Server hat versucht, eine Datei von Ihrem Rechner in die Übermittlung der Formulardaten einzubeziehen. Das wurde zu Ihrer Sicherheit unterbunden
th ป้องกันแผ่นงานจากการถูกแก้ไข
de Die Tabelle vor Veränderungen schützen
th เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโมเด็มจากโปรแกรมอื่น ขณะที่มีการเชื่อมต่ออยู่ ควรจะมีการสร้างแฟ้มชั่วคราว เพื่อแสดงว่ามีการใช้งานโมเดมอยู่แล้วขึ้นมา โดยบนระบบลินุกซ์นั้น แฟ้มนี้มักจะเป็น/var/lock/LCK.. ttyS‧ ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะให้มีการสร้างแฟ้มล็อคหรือไม่ ได้ที่นี่ ค่าปริยาย: เปิดใช้
de Um andere Programme am Zugriff auf das Modem zu hindern während eine Verbindung besteht, wird eine Datei erstellt, die anzeigt, dass das Modem benutzt wird. Unter Linux wäre eine Beispieldatei/var/lock/LCK..ttyS‧ Hier können Sie bestimmen, ob diese Datei erzeugt wird. Voreinstellung: Ein
th เวลาป้องกัน (วินาที
de Guard-Dauer (s
th ไม่ป้องกันFocus Stealing Prevention Level
de KeineFocus Stealing Prevention Level
th ป้องกันการขโมยโฟกัสการทํางาน
de Vorbeugung gegen Übernahme der Aktivierung
th ป้องกันแผ่นงาน
de Tabelle schützen
th อุปกรณ์ % ‧ ถูกถอดออกก่อนที่จะมีการตัดการเชื่อมต่อ เพื่อป้องกัน การสูญเสียข้อมูลของคุณ กรุณากดที่ปุ่ม " ตัดการเชื่อมต่อ " ก่อนที่จะถอดอุปกรณ์ออก
de Der Media-Player %‧ wurde ohne vorheriges Trennen der Verbindung entfernt. Um Datenverluste zu vermeiden sollten Sie auf Trennen klicken, bevor Sie den Player entfernen
th ตัวช่วยตั้งค่าการป้องกันไวรัส
de Anti-Virus Assistent
th ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยปรับการป้องกันสแปมของ KMail
de Willkommen beim KMail-Assistenten für Spam-Filter
th เลิกป้องกันเอกสาร
de Dokumentschutz aufheben
th การตรวจค้นของเครื่องมือป้องกันไวรัสเสร็จสิ้นแล้ว
de Suche nach Anti-Virus-Programmen abgeschlossen
th เทปในไดรฟ์ป้องกันการเขียนไว้ โปรดยกเลิกการป้องกันการเขียนแล้วลองใหม่อีกครั้ง
de Das Band im Laufwerk ist schreibgeschützt. Bitte entfernen Sie den Schreibschutz und versuchen Sie es erneut
Zeige Seite 1. Gefunden: 64 zur Phrase การป้องกันกําจัดศัตรูพืช passende Sätze.Gefunden in 0,325 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.