Übersetzungen in Deutsch:

  • organisation der afrikan einheit   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (84)

ช้างแอฟริกา
Afrikanischer Elefant; afrikanischer elefant
องค์การการค้าโลก
Welthandelsorganisation; welthandelsorganisation
องค์การอนามัยโลก
weltgesundheitsorganisation; WHO; Weltgesundheitsorganisation
เอกภาพ
Weltall; Universum
แอฟริกา
afrika; Afrika
แอฟริกาใต้
Südafrika; suedafrika; Südliches Afrika

Beispielsätze mit "องค์การเอกภาพแอฟริกา", Translation Memory

add example
th ปรับแต่งแอพเพล็ต Twitter
de Twitter-Programm einrichten
th ผมไม่กินเม็ดแอปเปิ้ล
de Das Kerngehäuse eines Apfels esse ich nicht.
th เพิ่มแอตทริบิวต์
de Attribut hinzufügen
th แอฟริกาตอนกลางName
de Afrika, ZentralesName
th ผมชอบกินแอปเปิ้ล
de Ich mag Äpfel.
th แอฟริกา/ลูบุมบาชี
de Afrika/Lubumbashi
th ตั้งค่าชื่อจังหวัดหรือรัฐเพื่อใช้อ้างอิงถึงเนื้อหาได้ที่นี่ โดยมีความยาวตัวอักษรแอสกีสูงสุดที่ ‧ ตัวอักษร
de Geben Sie hier die Provinz oder den Staat, von dem der Inhalt stammt, an. Dieses Feld ist auf ‧ ASCII-Zeichen begrenzt
th ลบแอตทริบิวต์
de Attribute entfernen
th นี่เป็นภาพตัวอย่างขนาดเล็กของภาพที่จับได้ปัจจุบัน ภาพนี้สามารถลากไปวางบนแอพพลิเคชันหรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อคัดลอกภาพที่จับได้ ขนาดเต็ม ๆ ได้ ลองทดลองกับโปรแกรมจัดการแฟ้มคอนเควอร์เรอร์ดูสิ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกภาพไปยังคลิปบอร์ดได้ ด้วยการกดแป้นพิมพ์ลัด Ctrl+CNAME OF TRANSLATORS
de Dies ist die Vorschau des aktuellen Bildschrimfotos. Das Bild kann in eine andere Anwendung oder ein anderes Dokument gezogen und dort abgelgt werden, um das ganze Bildschirmfoto dorthin zu kopieren. Sie können dies z.B. mit dem Dateimanager Konqueror versuchen. Sie können das Bild auch mit Strg+C in die Zwischenablage kopieren.NAME OF TRANSLATORS
th สาธารณรัฐแอฟริกากลางName
de Zentralafrikanische RepublikName
th แอนตาร์กติกา/มอว์ซัน
de Antarktis/Mawson
th Name=แอพพลิเคชัน KDEComment
de Graphische PyKDE‧-AnwendungComment
th แอฟริกา/โลเม
de Afrika/Lome
th Name=แอพพลิเคชัน KDEName
de KDE Repositorium-ZugängeName
th Name=แอพพลิเคชัน KDEComment
de Graphische KDE-‧-AnwendungComment
th การปิดหน้าต่างหลักเฉยๆ นั้น ตัวโปรแกรม Juk จะยังคงทํางานอยู่ที่ถาดระบบ ให้ใช้ ออก จากเมนู แฟ้ม เพื่อออกจากแอพพลิเคชัน
de JuK bleibt auch nach dem Schließen in der Kontrollleiste geladen. Zum Beenden verwenden Sie bitte den Eintrag Beenden im Menü Datei
th ไม่สามารถตั้งค่าแอตทริบิวต์ของงาน
de Setzen der Auftragsmerkmale nicht möglich
th ตั้งค่าชื่อเมืองเพื่อใช้อ้างอิงถึงเนื้อหาได้ที่นี่ โดยมีความยาวตัวอักษรแอสกีสูงสุดที่ ‧ ตัวอักษร
de Geben Sie hier die Stadt des inhaltlichen Ursprungs an. Dieses Feld ist auf ‧ Zeichen ASCII-begrenzt
th ขณะนี้ & dolphin; ยังอยู่ในสถานะเบต้า แต่ก็ได้จัดเตรียมความสามารถส่วนใหญ่ที่จําเป็น ในการทํางานประจําวันไว้แล้ว โปรดรายงานปัญหา หรือการขอเพิ่มความสามารถกับผู้เขียนdolphin; ผ่านทางกล่องรายงานข้อผิดพลาดได้ โดยสามารถเข้าได้จาก เมนู ช่วยเหลือ รายงานข้อผิดพลาด... ของแอพพลิเคชั่น
de Bitte berichten Sie Fehler oder Wünsche an den Autor von & dolphin;. Nutzen Sie dazu den Assistenten unter Hilfe Probleme oder Wünsche berichten
th แสดงแอตทริบิวต์
de & Attribute anzeigen
th แอฟริกา/บลันไทร์
de Afrika/Blantyre
th เรียกใช้แอพเพล็ตของพลาสมาไว้ในหน้าต่างของมันเอง
de Plasma-Miniprogramme im eigenen Fenster ausführen
th แอฟริกา/คิกาลี
de Afrika/Kigali
th การปรับแต่งกล้อง โมดูลนี้ ให้คุณได้ปรับแต่งการรองรับกล้องดิจิตัลของคุณ คุณควรเลือกรุ่นและพอร์ตของกล้องคุณ ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ (เช่น พอร์ต USB, อนุกรม, ไฟร์ไวร์) หากกล้องของคุณไม่ปรากฏในรายการ กล้องที่รองรับ โปรดไปที่ เวบไซต์ GPhoto เพื่ออัพเดต สําหรับการแสดงภาพจากกล้อง ให้เติมตําแหน่ง camera:/ใน Konqueror และ/หรือ แอพพลิเคชันของ KDE ตัวอื่น ๆ
de Digitalkamera Mit diesem Modul können Sie die Unterstützung für Ihre Digitalkamera einrichten. Dazu müssen Sie das passende Kameramodell und den Anschluss, mit dem die Kamera verbunden ist, auswählen (z. B. USB, seriell, FireWire). Wenn Ihre Kamera nicht in der Liste Unterstützte Kameras erscheint, besuchen Sie am besten die GPhoto-Internetseite und sehen sich nach einer aktualisierten Version um. Zum Anzeigen und Herunterladen von Bildern aus der Digitalkamera geben Sie camera:/in Konqueror und anderen KDE-Anwendungen ein
th รายการแอพเพล็ตของพลาสมา
de Plasma-Miniprogramm-Browser
Zeige Seite 1. Gefunden: 226 zur Phrase องค์การเอกภาพแอฟริกา passende Sätze.Gefunden in 0,952 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.