Übersetzungen in Deutsch:

  • organisation der afrikan einheit   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (81)

กลุ่มประเทศในแอฟริกาที่พูดภาษาฝรั่งเศสfranzoesischsprachiges afrika
กลุ่มประเทศในแอฟริกาที่พูดภาษาอังกฤษenglischsprachiges afrika
กลุ่มแอนเดียนandengruppe
กอลไจแอปพาราตัสgolgi apparat
เขตแอนตาร์กติกและแอตแลนติกantarktischer atlantik
คราสซูลาเชียน แอซิด เมตาบอลิซึมcam metabolismus
ควายแอฟริกาkaffernbueffel
เจ้าฟ้าชายแอนดรูว์ ดยุคแห่งยอร์คAndrew Mountbatten-Windsor
ช้างแอฟริกาAfrikanischer Elefant; afrikanischer elefant
ดิ แอนิเมทริคซ์Animatrix
ทวีปแอฟริกาafrika; Afrika
ทุ่งหญ้าตอนใต้ของทวีปแอฟริกาveld
ธงชาติแอฟริกาใต้Flagge Südafrikas
บทบาทของแอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์Anwendungsserverrolle
ประเทศแอฟริกาใต้Südafrika; südafrika
ประเทศแอฟริกาที่พูดภาษาโปรตุกีสportugiesischsprachiges afrika
ปลาแอนโชวีsardellen
แปซิฟิกแอนตาร์กติกantarktischer pazifik
มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตตArizona State University
เมตาดาต้าของแอสเซมบลีAssemblymetadaten
รายชื่อแหล่งมรดกโลกในทวีปแอฟริกาListe des UNESCO-Welterbes
วิทยาลัยบูรพศึกษาและอาฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอนSchool of Oriental and African Studies
เว็บแอพลิเคชันwebbasierte Anwendung; Webanwendung
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้südafrika; republik suedafrika
แหล่งน้ําภายในแอฟริกาafrikanische binnengewaesser
องค์การorganisation
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลWWF
องค์การกาแฟระหว่างประเทศinternationale kaffeeorganisation
องค์การการค้าและสถิติของเนเธอร์แลนด์Centraal Bureau voor de Statistiek (NL)
องค์การการค้าโลกWelthandelsorganisation; welthandelsorganisation
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศInternational Civil Aviation Organization
องค์การเกษตรกรorganisation der landwirte
องค์การคอมมิวนิสต์สากลKommunistische Internationale
องค์การค้าโลกwelthandelsorganisation
องค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศinterpol
องค์การทางเศรษฐกิจสังคมsoziooekonomische organisation
องค์การทางอุตสาหกรรมเกษตรagroindustrieller verband
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติkinderhilfswerk der un
องค์การนานารัฐอเมริกันorganisation amerikanischer staaten
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมสหประชาชาติun org f industrielle entwicklung
องค์การพัฒนาเอกชนnichtregierungsorganisation
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาOECD
องค์การระหว่างประเทศinternationale organisation
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานInternationale Organisation für Normung
องค์การแรงงานระหว่างประเทศinternationale arbeitsorganisation
องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้SEATO
องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือNATO
องค์การสาธารณประโยชน์Nichtregierungsorganisation
องค์การสิ่งแวดล้อมโลกUmweltprogramm der Vereinten Nationen
องค์การอนามัยโลกweltgesundheitsorganisation; Weltgesundheitsorganisation; WHO
องค์การอเมริกากลางorganisation zentralamerikanischer
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติWelternährungsorganisation
องค์การอาหารและยาFood and Drug Administration
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกweltorganisation fuer meteorologie
อาฟริกาAfrika
อาร์กิวเมนต์ของแอคชันAktionsargument
เอกภาพWeltall; Universum
แอตทริบิวต์คลาสAttributklasse
แอตทริบิวต์แบบกําหนดเองbenutzerdefiniertes Attribut
แอตแลนติกตะวันออกเฉียงใต้suedostatlantik
แอตแลนติสatlantis; Atlantis
แอนเดียนโซนandengebiet
แอนโดรเจเนซิสandrogenese
แอนโตนอฟ แอน-10Antonow An-10
แอนทราควิโนนanthrachinon
แอนทราซีนanthracen
แอนแทรกซ์milzbrand
แอนโทนี แอ็บบ็อทAntonius der Große
แอปเปิ้ลApfel; apfel
แอพลิเคชันออบเจ็กต์Applikationsobjekt
แอฟริกันไวโอเล็ตusambaraveilchen
แอฟริกาAfrika; afrika
แอฟริกาเขตร้อนtropisches afrika
แอฟริกาตอนใต้suedliches afrika
แอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายสะฮาร่าafrika suedlich der sahara; subsahara afrika
แอฟริกาตะวันตกwestafrika; Westafrika
แอฟริกาตะวันออกostafrika
แอฟริกาใต้Südafrika; suedafrika; Südliches Afrika
แอฟริกาเหนือnordafrika; Nordafrika
แอลบิโนalbino
แอลบูมินในเมล็ดsamenalbumin; albumen von samen

Beispielsätze mit "องค์การเอกภาพแอฟริกา", Translation Memory

add example
ปรับแต่งแอพเพล็ต TwitterTwitter-Programm einrichten
ผมไม่กินเม็ดแอปเปิ้ลDas Kerngehäuse eines Apfels esse ich nicht.
เพิ่มแอตทริบิวต์Attribut hinzufügen
แอฟริกาตอนกลางNameAfrika, ZentralesName
ผมชอบกินแอปเปิ้ลIch mag Äpfel.
แอฟริกา/ลูบุมบาชีAfrika/Lubumbashi
ตั้งค่าชื่อจังหวัดหรือรัฐเพื่อใช้อ้างอิงถึงเนื้อหาได้ที่นี่ โดยมีความยาวตัวอักษรแอสกีสูงสุดที่ ‧ ตัวอักษรGeben Sie hier die Provinz oder den Staat, von dem der Inhalt stammt, an. Dieses Feld ist auf ‧ ASCII-Zeichen begrenzt
ลบแอตทริบิวต์Attribute entfernen
นี่เป็นภาพตัวอย่างขนาดเล็กของภาพที่จับได้ปัจจุบัน ภาพนี้สามารถลากไปวางบนแอพพลิเคชันหรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อคัดลอกภาพที่จับได้ ขนาดเต็ม ๆ ได้ ลองทดลองกับโปรแกรมจัดการแฟ้มคอนเควอร์เรอร์ดูสิ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกภาพไปยังคลิปบอร์ดได้ ด้วยการกดแป้นพิมพ์ลัด Ctrl+CNAME OF TRANSLATORSDies ist die Vorschau des aktuellen Bildschrimfotos. Das Bild kann in eine andere Anwendung oder ein anderes Dokument gezogen und dort abgelgt werden, um das ganze Bildschirmfoto dorthin zu kopieren. Sie können dies z.B. mit dem Dateimanager Konqueror versuchen. Sie können das Bild auch mit Strg+C in die Zwischenablage kopieren.NAME OF TRANSLATORS
สาธารณรัฐแอฟริกากลางNameZentralafrikanische RepublikName
แอนตาร์กติกา/มอว์ซันAntarktis/Mawson
Name=แอพพลิเคชัน KDECommentGraphische PyKDE‧-AnwendungComment
แอฟริกา/โลเมAfrika/Lome
Name=แอพพลิเคชัน KDENameKDE Repositorium-ZugängeName
Name=แอพพลิเคชัน KDECommentGraphische KDE-‧-AnwendungComment
การปิดหน้าต่างหลักเฉยๆ นั้น ตัวโปรแกรม Juk จะยังคงทํางานอยู่ที่ถาดระบบ ให้ใช้ ออก จากเมนู แฟ้ม เพื่อออกจากแอพพลิเคชันJuK bleibt auch nach dem Schließen in der Kontrollleiste geladen. Zum Beenden verwenden Sie bitte den Eintrag Beenden im Menü Datei
ไม่สามารถตั้งค่าแอตทริบิวต์ของงานSetzen der Auftragsmerkmale nicht möglich
ตั้งค่าชื่อเมืองเพื่อใช้อ้างอิงถึงเนื้อหาได้ที่นี่ โดยมีความยาวตัวอักษรแอสกีสูงสุดที่ ‧ ตัวอักษรGeben Sie hier die Stadt des inhaltlichen Ursprungs an. Dieses Feld ist auf ‧ Zeichen ASCII-begrenzt
ขณะนี้ & dolphin; ยังอยู่ในสถานะเบต้า แต่ก็ได้จัดเตรียมความสามารถส่วนใหญ่ที่จําเป็น ในการทํางานประจําวันไว้แล้ว โปรดรายงานปัญหา หรือการขอเพิ่มความสามารถกับผู้เขียนdolphin; ผ่านทางกล่องรายงานข้อผิดพลาดได้ โดยสามารถเข้าได้จาก เมนู ช่วยเหลือ รายงานข้อผิดพลาด... ของแอพพลิเคชั่นBitte berichten Sie Fehler oder Wünsche an den Autor von & dolphin;. Nutzen Sie dazu den Assistenten unter Hilfe Probleme oder Wünsche berichten
แสดงแอตทริบิวต์& Attribute anzeigen
แอฟริกา/บลันไทร์Afrika/Blantyre
เรียกใช้แอพเพล็ตของพลาสมาไว้ในหน้าต่างของมันเองPlasma-Miniprogramme im eigenen Fenster ausführen
แอฟริกา/คิกาลีAfrika/Kigali
การปรับแต่งกล้อง โมดูลนี้ ให้คุณได้ปรับแต่งการรองรับกล้องดิจิตัลของคุณ คุณควรเลือกรุ่นและพอร์ตของกล้องคุณ ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ (เช่น พอร์ต USB, อนุกรม, ไฟร์ไวร์) หากกล้องของคุณไม่ปรากฏในรายการ กล้องที่รองรับ โปรดไปที่ เวบไซต์ GPhoto เพื่ออัพเดต สําหรับการแสดงภาพจากกล้อง ให้เติมตําแหน่ง camera:/ใน Konqueror และ/หรือ แอพพลิเคชันของ KDE ตัวอื่น ๆDigitalkamera Mit diesem Modul können Sie die Unterstützung für Ihre Digitalkamera einrichten. Dazu müssen Sie das passende Kameramodell und den Anschluss, mit dem die Kamera verbunden ist, auswählen (z. B. USB, seriell, FireWire). Wenn Ihre Kamera nicht in der Liste Unterstützte Kameras erscheint, besuchen Sie am besten die GPhoto-Internetseite und sehen sich nach einer aktualisierten Version um. Zum Anzeigen und Herunterladen von Bildern aus der Digitalkamera geben Sie camera:/in Konqueror und anderen KDE-Anwendungen ein
รายการแอพเพล็ตของพลาสมาPlasma-Miniprogramm-Browser
Zeige Seite 1. Gefunden: 226 zur Phrase องค์การเอกภาพแอฟริกา passende Sätze.Gefunden in 1,186 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.