Übersetzungen in Deutsch:

  • leukozyt   
  • weisses blutkoerperchen   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (84)

กระต่ายหางขาวbaumwollschwanzkaninchen
กระบวนการสร้างเซลล์ไข่oogenese
กลไกการป้องกันระดับเซลล์zellulaerer abwehrmechanismus
การกระตุ้นสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวlymphozytenaktivierung
การเกิดคัพภะจากเซลล์ร่างกายsomatische embryogenese
การแช่แข็งเซลล์เพศเมียovozytengefrieren
การตรวจหาแอนติบอดีที่จับกับเม็ดเลือดแดงantiglobulintest
การทดสอบการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดงhaemagglutinationsreaktion
การนับเซลล์ร่างกายgehalt somatischer zellen
การแบ่งเซลล์zellteilung
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสmitose
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสreduktionsteilung; meiose
การเปลี่ยนรูปของเซลล์เม็ดเลือดแดงlymphozytentransformation
การเปลี่ยนสภาพของเซลล์zelldifferenzierung
การเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวlymphozytenproliferation
การฟอกขาวโดยใช้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์schwefelung
การสร้างเซลล์เม็ดเลือดhemopoese
การสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวleukopoese
การสร้างเม็ดเลือดhaematopoese
การสร้างเม็ดเลือดแดงerythropoese
การอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์absoluter Zellbezug
กุยช่ายขาวchinalauch
ขาวweiß; weiss
ขาวดําmonochrom; einfarbig
ความเป็นพิษต่อเซลล์cytotoxizitaet
ความแปรปรวนของเซลล์ร่างกายklonale variation; somatische variation
ความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดblutbildungsstoerung
ค่อยๆ ปรากฏ จากสีขาวEinblenden, von weiß
เคมีเซลล์ภูมิคุ้มกันimmuncytochemie
โครงสร้างของเซลล์zellstruktur
จอภาพขาวดําSchwarzweißbildschirm
จุดขาวWeißpunkt
เซลล์cell; zelle
เซลล์กัลวานิกgalvanische zelle
เซลล์ไข่ovum
เซลล์ไข่แช่แข็งgefrorene eizelle
เซลล์เชื้อเพลิงbrennstoffzelle; Brennstoffzelle
เซลล์ที่ใช้งานอยู่aktive Zelle
เซลล์นิวเคลียสzellkern
เซลล์ประสาทnervenzelle
เซลล์เม็ดเลือดblutzelle
เซลล์เม็ดเลือดแดงerythrozyt; rotes blutkoerperchen
เซลล์ร่างกายsomatische zelle
เซลล์เลือดblutzelle; haemozyt
เซลล์แอลิวโรนaleuronzelle
ดาวแคระขาวweißer zwerg
ต้นโอ๊กขาวweisseiche
ทะเลขาวWeißes Meer
ที-เซลล์t-zelle
ธงขาวparlamentärsflagge
นักเซลล์วิทยาcytologe
นิวเคลียสเซลล์zellkern
เนยขาวshortening; backfett
ปริมาตรเม็ดเลือดแดงในเลือดhaematokrit
ผักกาดก้านขาวRaps
ผักกาดก้านขาว (พืช)raps
ผิวขาวweiß; weiss
พริกไทยขาวweisser pfeffer
ภาวะผิวหนังมีสีขาวดําสลับกันmelanose
ภาวะมีเม็ดเลือดขาวต่ําagranulozytose
ภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นจากเซลล์เดี่ยวmonoklonaler antikoerper
มะเร็งเม็ดเลือดขาวleukämie
เม็ดเลือดขาวleukozyt
เม็ดเลือดขาวชนิดที-เซลล์t-lymphozyt
เม็ดเลือดขาวชนิดบี-เซลล์b-lymphozyt
เม็ดเลือดแดงerythrozyt
แมลงหวี่ขาวweisse fliege
ยางไม้สีขาวของต้นกัททาguttapercha
เยื่อหุ้มเซลล์zellmembran
เยื่อหุ้มเซลล์ไข่eimembran
รอยผุสีขาว (ไม้)weissfaeule (holz)
แร่กลีบหินขาวmuskovit
โรคกล้ามเนื้อขาวweissmuskelkrankheit
โรคขี้ขาวในไก่salmonella pullorum krankheit
โรคด่างขาวVitiligo; Weißfleckenkrankheit
ลิโพโซม (อวัยวะเซลล์)liposom (organelle)
เลือนหาย เป็นสีขาวAusblenden, zu weiß
วันไม้เท้าขาวโลกTag des weißen Stockes
สารช่วยละลายเซลล์ในเลือดkomplement (blut)
สีขาวweiß; Weiss; Weiß; weiss
สุนัขจิ้งจอกขาวpolarfuchs
เสือขาวweißer tiger
หมาป่าเคราขาวMähnenwolf
อนุกรมวิธานระดับเซลล์cytotaxonomie

Beispielsätze mit "เซลล์เม็ดเลือดขาว", Translation Memory

add example
ไม่สามารถโหลดค่าจากแฟ้มตั้งค่าภาพขาว-ดําได้Die Monochrom-Einstellungsdatei lässt sich nicht laden
แปลงภาพเป็นภาพขาว-ดําBilder zu schwarz/weiß konvertieren
หลอดฟลูออเรสเซนต์แสงขาวนวล (W ‧KKühles fluoreszierendes weiß (W ‧K
ลบเนื้อหาออกจากเซลล์ปัจจุบันEntfernt den Inhalt der aktuellen Zelle
หมายเหตุของเซลล์Zellenkommentar
ไปยังเซลล์Gehe zu Zelle
แฟ้มการตั้งค่าสมดุลสีขาวที่จะทําการบันทึกWeißabgleich-Einstellungen speichern
แปลงเป็นภาพขาว-ดําZu Monochrombild konvertieren
แสดงรูปแบบเซลล์ในการแสดงรูปแบบเงินตราให้เป็นแบบท้องถิ่นZellenformat an Landeswährung anpassen
ปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดทั้งหมดAnteil des Volumens an Erythrozyten im Vollblut
สมดุลสีขาวWeißabgleich
ย้ายวัตถุเซลล์ไปยังคลิปบอร์ดAusgewählte Tabelle ganz nach unten verschieben
แฟ้ม " % ‧ " ไม่ใช่แฟ้มการตั้งค่าสมดุลสีขาว%‧ ist keine Weißabgleich-Einstellungsdatei
แสดงการตั้งค่าสมดุลสีขาวของกล้องWeißabgleich-Einstellung der Kamera anzeigen
รวมขอบเขตที่เลือกไว้ให้เป็นเซลล์ขนาดใหญ่เซลล์เดียวDen ausgewählten Bereich waagerecht zu einer Zelle verbinden
แก้ไขเซลล์Zelle bearbeiten
ปลั๊กอินปรับแก้สมดุลสีขาวสําหรับ digiKamDescriptiondigiKam-Modul zur Durchführung eines WeißabgleichsDescription
จัดเรียงเนื้อหาเซลล์ชิดด้านซ้ายของเซลล์Zelleninhalte linksbündig ausrichten
คัดลอกวัตถุเซลล์ไปยังคลิปบอร์ดZellobjekt in die Zwischenablage kopieren
ขยายเนื้อหาของเซลล์เป็นหลาย ๆ สดมภ์Den Inhalt der Zellen auf mehrere Spalten aufteilen
ตั้งค่าการทดสอบเพื่อยืนยันว่าข้อมูลของเซลล์มีความถูกต้องTests festlegen, um die Gültigkeit der Zelldaten sicherzustellen
รวมขอบเขตที่เลือกไว้ให้เป็นเซลล์ขนาดใหญ่เซลล์เดียวDen ausgewählten Bereich wieder in einzelne Zellen auftrennen
สมุดลสีขาวปรับแต่งค่าสมดุลสีขาวของข้อมูลดิบ: สมดุลสีขาวปริยายของ D‧: ใช้ค่าสมดุลสีขาวจากแสงกลางวันมาตรฐานของ D‧ (ค่าปริยายของ dcraw) สมดุลสีขาวของกล้อง: ใช้สมดุลสีขาวที่กําหนดโดยกล้อง หากไม่พบ ให้กลับไปใช้ค่าสมดุลสีขาวปริยายสมดุลสีขาวอัตโนมัติ: คํานวณหาสมดุลสีขาวอัตโนมัติจากการเฉลี่ยทั่วทั้งภาพสมดุลสีขาวกําหนดเอง: ตั้งค่าอุณหภูมิสีและระดับสีเขียวด้วยตนเองWeißabgleichKonfiguration des Roh-Weißabgleichs:Standard-D‧-Weißabgleich: Benutzt einen Standardtageslichtweißabgleich D‧ (dcraw Standard).Kamera-Weißabgleich: Benutzt den Weißabgleich der von der Kamera vorgegeben wurde. Wenn dieser nicht verfügbar ist, wird der Standard, der neutrale Weißabgleich benutzt.Automatischer Weißabgleich: Berechnet einen automatischen Weißabgleich, der das gesamte Bild mittelt.Manueller Weißabgleich: Setzt benutzerdefinierte Temperatur und Grünwerte
พิมพ์รูปภาพในแบบภาพขาวดํา& Schwarzweiß-Druck
Zeige Seite 1. Gefunden: 146 zur Phrase เซลล์เม็ดเลือดขาว passende Sätze.Gefunden in 0,785 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.