Übersetzungen in Deutsch:

  • leukozyt   
  • weisses blutkoerperchen   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (84)

กระต่ายหางขาวbaumwollschwanzkaninchen
กระบวนการสร้างเซลล์ไข่oogenese
กาเซลล์Gazelle; gazelle; gazellen
การกระตุ้นสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวlymphozytenaktivierung
การเก็บรักษาเซลล์เพศเมียovozytenkonservierung
การเกิดคัพภะจากเซลล์ร่างกายsomatische embryogenese
การแช่แข็งเซลล์เพศเมียovozytengefrieren
การตรวจหาแอนติบอดีที่จับกับเม็ดเลือดแดงantiglobulintest
การทดสอบการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดงhaemagglutinationsreaktion
การนับเซลล์ร่างกายgehalt somatischer zellen
การเปลี่ยนรูปของเซลล์เม็ดเลือดแดงlymphozytentransformation
การเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวlymphozytenproliferation
การฟอกขาวโดยใช้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์schwefelung
การวิเคราะห์ทางเซลล์วิทยาcytologische analyse
การสร้างเซลล์เม็ดเลือดhemopoese
การสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวleukopoese
การสร้างเซลล์สืบพันธุ์gametogenese
การสร้างเม็ดเลือดhaematopoese
การสร้างเม็ดเลือดแดงerythropoese
กุยช่ายขาวchinalauch
ของเหลวภายนอกเซลล์extrazellulaere fluessigkeit
ขาวweiß; weiss
ขาวดําeinfarbig; monochrom
ความแปรปรวนของเซลล์ร่างกายklonale variation; somatische variation
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของเซลล์ต้นพืชsomaklonale variation
ความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดblutbildungsstoerung
ค่อยๆ ปรากฏ จากสีขาวEinblenden, von weiß
โครงสร้างของเซลล์zellstruktur
โครงสร้างเซลล์ขนาดเล็กzellultrastruktur
จอภาพขาวดําSchwarzweißbildschirm
จุดขาวWeißpunkt
ช่องว่างภายในเซลล์Textabstand
เซลล์zelle; cell
เซลล์กัลวานิกgalvanische zelle
เซลล์ไข่แช่แข็งgefrorene eizelle
เซลล์ที่ใช้งานอยู่aktive Zelle
เซลล์นิวเคลียสzellkern
เซลล์เม็ดเลือดblutzelle
เซลล์เม็ดเลือดแดงrotes blutkoerperchen; erythrozyt
เซลล์ร่างกายsomatische zelle
เซลล์วิทยาcytologie
ดาวแคระขาวweißer zwerg
ต้นโอ๊กขาวweisseiche
ทะเลขาวWeißes Meer
ธงขาวparlamentärsflagge
นิวเคลียสเซลล์zellkern
เนยขาวshortening; backfett
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีเซลล์ไขมันfettgewebe
บี-เซลล์b-zelle
ปริมาตรเม็ดเลือดแดงในเลือดhaematokrit
โปรตีนจากจุลินทรีย์เซลล์เดียวeinzellerprotein
ผนังเซลล์zellwand
ผักกาดก้านขาวRaps
ผักกาดก้านขาว (พืช)raps
ผิวขาวweiss; weiß
พริกไทยขาวweisser pfeffer
ภาวะผิวหนังมีสีขาวดําสลับกันmelanose
ภาวะมีเม็ดเลือดขาวต่ําagranulozytose
ภูมิคุ้มกันส่วนเซลล์zellvermittelte immunitaet
มะเร็งเม็ดเลือดขาวleukämie
เม็ดเลือดขาวleukozyt
เม็ดเลือดขาวชนิดที-เซลล์t-lymphozyt
เม็ดเลือดขาวชนิดบี-เซลล์b-lymphozyt
เม็ดเลือดแดงerythrozyt
แมลงหวี่ขาวweisse fliege
ยางไม้สีขาวของต้นกัททาguttapercha
เยื่อหุ้มเซลล์zellmembran
เยื่อหุ้มเซลล์ไข่eimembran
รอยผุสีขาว (ไม้)weissfaeule (holz)
ระยะห่างระหว่างเซลล์Zellenabstand
แร่กลีบหินขาวmuskovit
โรคกล้ามเนื้อขาวweissmuskelkrankheit
โรคขี้ขาวในไก่salmonella pullorum krankheit
โรคด่างขาวVitiligo; Scheckhaut; Weißfleckenkrankheit
เลือนหาย เป็นสีขาวAusblenden, zu weiß
วันไม้เท้าขาวโลกTag des weißen Stockes
สรีรวิทยาของเซลล์zellphysiologie
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ผลิตมีเทนmethanbakterie
สีขาวweiß; Weiss; weiss; Weiß
สุนัขจิ้งจอกขาวpolarfuchs
เสือขาวweißer tiger
หมาป่าเคราขาวMähnenwolf
อวัยวะที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์gonaden
อัตราเซลล์สูงสุดmaximale Zellrate

Beispielsätze mit "เซลล์เม็ดเลือดขาว", Translation Memory

add example
สมดุลสีขาวWeißabgleich
แฟ้มตั้งค่าภาพขาว-ดําที่จะโหลดZu ladende Monochrom-Einstellungsdatei
เรียงลําดับกลุ่มเซลล์แบบน้อยไปหามาก (จากตัวแรกไปตัวสุดท้ายEine Gruppe von Zellen in aufsteigender Reihenfolge sortieren
มีข้อผิดพลาดในเซลล์ %Fehler in Zelle %
พิมพ์รูปภาพในแบบภาพขาวดํา& Schwarzweiß-Druck
ลบเนื้อหาออกจากเซลล์ปัจจุบันEntfernt den Inhalt der aktuellen Zelle
จัดเรียงเนื้อหาเซลล์ชิดด้านซ้ายของเซลล์Zelleninhalte linksbündig ausrichten
แฟ้ม " % ‧ " ไม่ใช่แฟ้มตั้งค่าภาพขาว-ดํา%‧ ist keine Monochrom-Einstellungsdatei
อัลกอริธึมปรับแก้ความถูกต้องของสมดุลสีขาวWeißabgleich-Algorithmus
ลบเนื้อหาและรูปแบบทั้งหมดออกจากเซลล์ปัจจุบันDen Inhalt und die Formatierung der aktuellen Zelle löschen
ตั้งค่าเซลล์Zelle festlegen
แปลงเป็นภาพขาว-ดําZu Schwarz/Weiß-Bild konvertieren
ย้ายวัตถุเซลล์ไปยังคลิปบอร์ดAusgewählte Tabelle ganz nach oben verschieben
ไม่สามารถบันทึกการตั้งค่าไปยังแฟ้มการตั้งค่าสมดุลสีขาวได้Die Weißabgleich-Einstellungen lassen sich nicht speichern
รูปแบบเงื่อนไขของเซลล์Bedingte Stile
ขาวบนพื้นดํา& Weiß auf Schwarz
สมุดลสีขาวปรับแต่งค่าสมดุลสีขาวของข้อมูลดิบ: สมดุลสีขาวปริยายของ D‧: ใช้ค่าสมดุลสีขาวจากแสงกลางวันมาตรฐานของ D‧ (ค่าปริยายของ dcraw) สมดุลสีขาวของกล้อง: ใช้สมดุลสีขาวที่กําหนดโดยกล้อง หากไม่พบ ให้กลับไปใช้ค่าสมดุลสีขาวปริยายสมดุลสีขาวอัตโนมัติ: คํานวณหาสมดุลสีขาวอัตโนมัติจากการเฉลี่ยทั่วทั้งภาพสมดุลสีขาวกําหนดเอง: ตั้งค่าอุณหภูมิสีและระดับสีเขียวด้วยตนเองWeißabgleichKonfiguration des Roh-Weißabgleichs:Standard-D‧-Weißabgleich: Benutzt einen Standardtageslichtweißabgleich D‧ (dcraw Standard).Kamera-Weißabgleich: Benutzt den Weißabgleich der von der Kamera vorgegeben wurde. Wenn dieser nicht verfügbar ist, wird der Standard, der neutrale Weißabgleich benutzt.Automatischer Weißabgleich: Berechnet einen automatischen Weißabgleich, der das gesamte Bild mittelt.Manueller Weißabgleich: Setzt benutzerdefinierte Temperatur und Grünwerte
ปลั๊กอินปรับแก้สมดุลสีขาวสําหรับ digiKamDescriptiondigiKam-Modul zur Durchführung eines WeißabgleichsDescription
ลบตัวทดสอบความถูกต้องบนเซลล์นี้Die Gültigkeitstests von dieser Zelle entfernen
ย้ายวัตถุเซลล์ไปยังคลิปบอร์ดAusgewählte Tabelle ganz nach unten verschieben
ปรับตั้งค่าสมดุลสีขาวตามอุณหภูมิสีได้ที่นี่ โดยมีหน่วยเป็นองศาเคลวินLegen Sie hier Farbtemperatur des Weißabgleichs in Kelvin fest
เครื่องมือเซลล์Zellenwerkzeug
ไปยังเซลล์Gehe zu Zelle
การอ้างอิงถึงเซลล์ไม่ถูกต้อง!Der Zellenverweis ist ungültig
Zeige Seite 1. Gefunden: 146 zur Phrase เซลล์เม็ดเลือดขาว passende Sätze.Gefunden in 0,419 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.