Übersetzungen in Deutsch:

  • johne krankheit   
  • paratuberkulose   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (84)

กรดคูมาริคcumarsaeure
กรดโพลีกาแลคทูโรนิกpolygalakturonsaeure
กลุ่มดาวนกทูแคนTukan
การทดสอบปฏิกิริยาทูเบอร์คูลินtuberkulinreaktion
การระบายน้ําทางคูระบายน้ําgrabendrainage
การให้น้ําแบบร่องคูfurchenbewaesserung
กูสเบอร์รี่stachelbeere
คอมพิวเตอร์ อตานาซอฟฟ์-เบอร์รีAtanasoff-Berry-Computer
คาเมร่า ออบสคูร่าcamera obscura
คูปราสาทBurggraben
คูมารินcumarin
คูเมืองBurggraben; burggraben
คูระบายน้ําdraengraben; auslassgraben
คูระบายน้ําสายซอยsammelgraben
คูระบายน้ําออกauslassgraben
คูเวตซิตีKuwait-Stadt
คูส่งน้ําชลประทานbewaesserungsgraben
แคนเบอร์ราcanberra; Canberra
แครนเบอร์รี่moosbeere
เจ้าหญิงมาเรีย เทเรซ่าแห่งทู ซิชิลีส์Maria Theresa von Neapel-Sizilien
ชนิดข้อมูลทั่วไปแบบระบุพารามิเตอร์konstruierter generischer Typ
ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์Excalibur
ตราพระปรมาภิไธยทูกราTughra
ต่อมพาราธัยรอยด์parathyreoidea
ถุงเบอร์ซาbursa
ท่าอากาศยานนานาชาตินูอาร์ก ลิเบอร์ตีFlughafen Newark
ทูบาTuba; tuba
ทู อินเตอร์เนชัลนัล ไฟแนนซ์ เซ็นเตอร์Two International Finance Centre
ธงชาติเบอร์มิวดาFlagge Bermudas
นกทูแคนtukan
บิทูมินัสsteinkohle
เบอร์กันดีburgund
เบอร์กามอทbergamotte
เบอร์ไซติสbursitis
เบอร์มิงแฮมBirmingham; birmingham
เบอร์มิวดาbermuda; Bermuda-Inseln
เบอร์รีbeere; Beere
เบอร์รีซ์โคโบBerryz Koubou
เบอร์รี่ (ผลิตภัณฑ์)beere (produkt)
แบบสอบถามพารามิเตอร์Parameterabfrage
ปลาทูmakrele
ปลาทูน่าTunfisch; thunfisch; Thunfisch
ปลาทูน่า (bonitos)bonito
ปลาทู (horse mackerel )holzmakrele
ปลาทู (mackerel)makrele
โปรแกรมพาราเมตริกparametrische programmierung
พาราStadt; Gemeinde; para; Ort; Städtchen
พาราณสีVaranasi
พาราไทออนเมทิลmethylparathion
พาราโบลาParabel; parabel
พารามิเตอร์Parameter
พารามิเตอร์ขาออกAusgabeparameter
พารามิเตอร์ชนิดทั่วไปgenerischer Typparameter
พารามิเตอร์วันที่สิ้นสุดParameter "Enddatum"
พารามีเซียมpantoffeltierchen
พาราแมกเนติกparamagnetismus
มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีนUniversität Aberdeen
มีฮาอิล บาคูนินMichail Alexandrowitsch Bakunin
แม่น้ําไทเบอร์Tiber
ยากระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเธติกparasympathomimetikum
ระ-ทะ-ทู-อี่ พ่อครัวตัวจี๊ด หัวใจคับโลกRatatouille
ระบบประสาทพาราซิมพาเตติกparasympathisches nervensystem
รัสเซีย ทูเดย์Russia Today
รายการพารามิเตอร์ชนิดทั่วไปListe der generischen Typparameter
เรเน ออเบอร์โจนอยส์René Auberjonois
โรคกล้ามเนื้อเสื่อมmuskeldystrophie
โรคความดันเลือดผิดปกติblutdruckstoerung
โรคต่อมพาราธัยรอยด์parathyreoideakrankheit
โรคติดเชื้อในต่อมเบอร์ซาinfektioese bursitis
โรคติดเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิสmycobacterium tuberculosis infektion
โรคบอทูลิซึมbotulismus
วัน-ทู-โก แอร์ไลน์One-Two-Go Airlines
วิคูนาvikunja
สตรอเบอร์รี่Eppeeri; Erdbeere
สโมสรฟุตบอลเบอร์มิงแฮมซิตีBirmingham City
สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาBermudadreieck
หมายเลขพารามิเตอร์ที่ลงทะเบียนregistrierte Parameternummer
หมู่เกาะวอลลิสและฟูทูนาwallis und futuna
อนุพันธ์กรดคูมาริคcumarsaeurederivat
อิเล็กตรอนพาราแมกนีติกสเปคโทรสโคปีparamagnetische resonanzspektrosk
อิเล็กโตรอีจาคูเลชั่นelektroejakulation
แอเบอร์ดีนaberdeen
แอสพาราจีนasparagin
แฮมเบอร์เกอร์hamburger; Hamburger

Beispielsätze mit "โรคพาราทูเบอร์คูโลซีส", Translation Memory

add example
พารามิเตอร์ของตัวกรองส่งออก PNGParameter für Exportfilter
โรคของปลา รวมถึงสัตว์น้ําจําพวกมีเปลือกEinschliesslich Schalentiere
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine reproductive and respiratory syndromePorcine reproductive and respiratory syndrome (Seuchenhafter Spaetabort
โรคของผึ้งKrankheit der Bienen
ฟังก์ชัน SEXDEC () จะคืนค่ากลับมาเป็นเลขฐานสิบ โดยให้พารามิเตอร์เป็นค่าเวลาDie Funktion SEXDEC() gibt den Wert als Dezimalzahl zurück. Sie können auch ein Zeitwert angeben
อเมริกา/คูราซาวAmerika/Curacao
วอลลิสและฟูทูนาNameWallis und FutunaName
พารามิเตอร์ของตัวกรองส่งออก PNGParameter für PNG-Exportfilter
มีครับ ทูน่า ทูน่า ‧ ผมอยู่ห่างจากที่นั่น ‧ เมตรTuna, Tuna ‧, ich bin in ‧ m Entfernung
การวินิจฉัยสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรคBestimmung der Todesursache oder Veraenderungen durch Krankheit
โรคของแมลงที่เป็นประโยชน์Krankheiten von nuetzlichen Insekten
หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ จะมีความต้องการใช้รหัสผ่าน (โดยเติมด้านล่างนี้) หากต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การบูต (เช่น ผู้ใช้สามารถบูต linux ได้ แต่ไม่ให้บูต linux single หรือ linux init=/bin/sh) ซึ่งนี่เป็นการตั้งค่าตัวเลือก restricted ในแฟ้ม lilo. conf นั่นเอง การตั้งค่านี้ จะถูกใช้สําหรับเคอร์เนลลินุกซ์ทุกตัวที่คุณต้องการบูต หากคุณต้องการตั้งค่าแยกเคอร์เนลแต่ละตัว ให้ไปที่แท็บ ระบบปฏิบัติการ และเลือก รายละเอียดDiese Einstellung verhindert, dass ein Benutzer ohne das LILO-Passwort andere als die Standardkonfigurationen booten kann (z. B. kann jeder Benutzer linux starten, nicht jedoch linux single oder linux init=/bin/sh). Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort restricted in die Datei lilo.conf geschrieben. Diese Einstellung wirkt global für alle Linux-Kernel in der Konfiguration. Falls Sie einzelne Kernel unterschiedlich einrichten möchten, können Sie dies auf der Karteikarte Betriebssysteme unter Details durchführen
คุณได้รับเชิญเข้าใช้งานเซสชัน VNC หากคุณมีการติดตั้งการใช้งานพื้นที่ทํางานระยะไกลของ KDE ไว้แล้ว ก็เพียงแค่คลิ้กบนการเชื่อมโยงด้านล่างนี้ % ‧ หรือคุณอาจจะใช้ไคลเอนต์ VNC อื่น ๆ โดยใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้: โฮสต์: % ‧: % ‧ รหัสผ่าน: % ‧ และเพื่อความปลอดภัย การเชื้อเชิญนี้จะหมดอายุเมื่อ %Sie wurden zu einer VNC-Verbindung eingeladen. Falls Sie das Programm zur Freigabe der KDE-Arbeitsfläche installiert haben, müssen Sie lediglich auf die Verknüpfung unten klicken. %‧ Ansonsten können Sie jedes VNC-Programm mit folgenden Einstellungen verwenden: Rechner: %‧:%‧ Passwort: %‧ Aus Sicherheitsgründen verfällt diese Einladung um %
เติมพารามิเตอร์อื่นๆ ที่ต้องการผ่านไปให้เคอร์เนลที่นี่ ซึ่งปกติจะเป็นช่องว่าง ซึ่งนี่ เป็นการตั้งค่าตัวเลือก append ในแฟ้ม lilo. conf นั่นเองHier können Sie weitere Parameter angeben, die dem Kernel beim Start übergeben werden. Üblicherweise kann dieses Feld leer bleiben. Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort append samt der Parameter in die Datei lilo.conf geschrieben
ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโพรไฟล์นําเข้าค่าสีทั้งหมดได้ที่นี่Legen Sie hier alle relevanten Parameter für das Eingabefarbprofil fest
พืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แอบแฝงอยู่ในพืชปลูกPflanzen mit Symptomen von Virusinfektion, die in den Kulturen latent ist
แสดงพารามิเตอร์การสแกนScan-Parameter anzeigen
การเชื่อมต่อร่อง คู ท่อระบายน้ํา ฯลฯ เพื่อเตรียมการระบายน้ําในพื้นที่หนึ่งๆKuenstliches Netzwerk von Furchen, Graeben, Roehren, etc., die an einem bestimmten Ort fuer Entwaesserung sorgen
พารามิเตอร์ที่จะส่งไปให้รูปแบบสไตล์ชีตParameter, die an die Stilvorlage übergeben werden
บันทึกค่าพารามิเตอร์การสแกนScan-Parameter speichern
ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโพรไฟล์การตรวจปรู๊ฟได้ที่นี่Legen Sie hier alle Parameter für die Druckprobe mit den Farbprofilen fest
วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้Lehre vom Futter und seiner Naehrstoffe, ihrer Beziehung zu Gesundheit und Krankheit der Tiere; fuer das Versorgen der Tiere mit Futter <‧> benutzen
ทําเสียงให้เป็นปกติโดยเพิ่มระดับเสียงสูงสุดโดยไม่ทําให้เสียงมีการบิดเบือน พารามิเตอร์: วิธี: ‧: ใช้ตัวอย่างเดี่ยวในการทําให้ความแปรผันในเสียงเรียบขึ้นผ่านค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ได้น้ําหนักมาจากตัวอย่างเสียงก่อนๆ (ค่าปริยาย); ‧: ใช้ตัวอย่างเสียงหลายๆ ตัวอย่างเพื่อทําให้การแปรผันเรียบขึ้นผ่านค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ที่ได้นําหนักมาจากตัวอย่างเสียงก่อน ๆNormalisiert den Klang durch Maximieren der Lautstärke ohne den Klang zu deformieren. Parameter: Methode: ‧: Ein einzelnes Sample verwenden, um die Variationen durch das gewichtete Mittel über die vergangenen Samples anzugleichen (Standard); ‧: Mehrere Samples verwenden, um die Variationen durch das gewichtete Mittel über die vergangenen Samples anzugleichen
เบอร์มิวดาNameBermudasName
Zeige Seite 1. Gefunden: 75 zur Phrase โรคพาราทูเบอร์คูโลซีส passende Sätze.Gefunden in 0,781 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.