Übersetzungen in Deutsch:

  • kolibazillose   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (89)

กรดโคจิคkojisaeure
กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิคdocosahexaensaeure
กรดไทรโอโคเบนโซอิคtrijodbenzoesaeure
กรดนิโคตินิคnicotinsaeure
กรดไอโคซาเตตระอีโนอิคeicosatetraensaeure
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิคeicosapentaensaeure
กระบวนการไกลโคจีโนไลซิสglycogenolyse
กระบวนการไกลโคไลซิสglycolyse
ก๊าซโครมาโทกราฟีgaschromatographie
ก๊าซลิควิดโครมาโทกราฟีgasfluessigchromatographie
การเรียกเมธอดแบบเซมิซิงโครนัสhalbsynchroner Methodenaufruf
การเรียกเมธอดแบบอะซิงโครนัสasynchrone Methode
การสังเคราะห์ไกลโคเจนgluconeogenese; glyconeogenese
เกาะโคโมเรียนของมายอตkomoreninsel mayotte
ไกลโคเปปไทด์glycopeptid
ไกลโคโปรตีนglycoprotein
ไกลโคลิปิดglycolipid
คุมิ โคดะKumi Kōda
โคhausrind; Kuh; rind
โคจิค เฟอร์เมนเตชั่นkojifermentation
โคตัวผู้ตอนochse
โคนิไดโอสปอร์conidiospore
โคเนื้อfleischrind
โคบอลท์kobalt
โค-แบรนดิ้งCobranding
โคเปนเฮเกนKopenhagen; kopenhagen
โครมาตินchromatin
โครมาโทกราฟีchromatographie
โครโมสเฟียร์chromosphäre
โคลิฟอร์มแบคทีเรียkoliforme bakterie
โคเลี้ยงhausrind
โคเอนไซม์coenzym
โคเอล่าkoala
จีซี (ก๊าซโครมาโทกราฟี)gc (gaschromatographie)
เจ้าหญิงเบียทริซแห่งเอดินเบอระ และแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธาBeatrice von Sachsen-Coburg und Gotha
เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเอดินเบอระและแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธาAlexandra von Sachsen-Coburg und Gotha
ไจโรสโคปkreiselinstrument; Kreiselinstrument
ชั้นการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสSchicht für die asynchrone Kommunikation
ชิโครี่chicoree
ซิงโครนัสsynchron
ซีโคโทรปีkoprophagie
ไซโคเดกซ์ทรินcyclodextrin
ไซโพรโคนาโซลcyproconazol
ไซยาโนจินิคไกลโคไซด์cyanogenes glykosid
ไตรโคเทซีนtrichothecene
นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัสNikolaus Kopernikus
เนียร์อินฟราเรดสเปคโตสโคปีnir spektroskopie
เนื้อลูกโคkalbfleisch
บรอกโคลีbroccoli
พรีโคซีนprecocen
โพรพิโคนาโซลpropiconazol
ฟลูออเรสเซนต์อีมิสชั่นสเปคโตรสโคปีfluoreszenzemissionsspektroskopie
ไฟโคคอลลอยด์phykokolloid
ภาษาโครเอเชียKroatisch; kroatische sprache; kroatische Sprache; kroatisch
มลรัฐเซาท์ดาโคตาSouth Dakota
มิวโคโพลีแซคคาไรด์mucopolysaccharid
โมนาโคmonaco
รัฐโคโลราโดcolorado
รัฐเมฆาลัยMeghalaya
รูบิสโค-1, 5-ไดฟอสเฟตออกซีจีเนสribulose-1,5-diphosphat oxygenase
รูปแบบการแสดงอะซิงโครนัสตามเหตุการณ์ereignisbasiertes asynchrones Muster
โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงโคโรนารีkoronare herzkrankheit
โรคคริปโตคอคโคซีสcryptococcose
โรคที่เกิดจากเชื้อมายโคพลาสมาmycoplasmose
โรคบรองโคนิวโมเนียbronchopneumonie
โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบในโคansteckende bovine pleuropneumonie
โรคพยาธิออนโคเซอเซียซิสonchozerkose
โรคมายโคพลาสโมซีสmykoplasmose
โรคลิวโคซีสในโคrinderleukose
โรคลิวโคซีสในสัตว์ปีกaviaere leukose
โรคอิสโคสเฟเวอร์kuestenfieber; theileriose
โรโคโคเวสโซบรุนWessobrunner Schule
ลิวโคซีสleukose
ลิวโคพีเนียleukopenie
ลูกโคkalb
สภาเพื่อความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจร่วมโคมีคอนcomecon
สายโคแอกเชียลKoaxialkabel
สารออนโคจีนิคonkogene substanz
หมู่เกาะนิโคบาร์nikobaren
หอยโคคุยน่าcoquina
อะซิงโครนัสasynchron
อะซีติลโคลีนacetylcholin
อันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์andamanen und nikobaren
อิน แซคโค เอกซ์เพอริเมนเตชั่นin sacco experimentieren
อิเล็กตรอนพาราแมกนีติกสเปคโทรสโคปีparamagnetische resonanzspektrosk
อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปคโทรสโคปีesr spektroskopie; elektronenspinresonanz spektroskop
เอนไออาร์สเปคโตสโคปีnir spektroskopie
เฮกซาโคนาโซลhexaconazol
ไฮเพรสเซอร์ลิควิดโครมาโทกราฟีhigh performance liquid chromatogr

Beispielsätze mit "โรคโคลัยบาซิลโลซีส", Translation Memory

add example
การสร้างไกลโคเจนจากโปรตีนหรือไขมันBildung von Glycogen aus Protein oder Fett
โรคของปลา รวมถึงสัตว์น้ําจําพวกมีเปลือกEinschliesslich Schalentiere
หมายเลขบาร์โคStrichcode-ID
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine reproductive and respiratory syndromePorcine reproductive and respiratory syndrome (Seuchenhafter Spaetabort
โครเอเธีย (hrKroatisch (hr
โรคของผึ้งKrankheit der Bienen
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของไกลโคเจนเป็นกลูโคสHydrolyse von Glycogen zu Glucose
สหพันธรัฐมิโครนีเซียFöderierte Staaten von Mikronesien
การวินิจฉัยสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรคBestimmung der Todesursache oder Veraenderungen durch Krankheit
โรคของแมลงที่เป็นประโยชน์Krankheiten von nuetzlichen Insekten
หมู่เกาะโคคอสKokosinseln
พืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แอบแฝงอยู่ในพืชปลูกPflanzen mit Symptomen von Virusinfektion, die in den Kulturen latent ist
รหัสแทนยูนิโคดส่วนล่างKCharselect unicode block nameNiedrige SurrogateKCharselect unicode block name
JPEG: รูปแบบแฟ้มของ The Joint Photographic Experts Group เหมาะสําหรับใช้กับเวบ แต่จะมีการบีบข้อมูลที่ทําให้ภาพเสียรายละเอียดPNG: รูปแบบแฟ้ม Portable Network Graphics เป็นแฟ้มที่ภาพเสียรายละเอียดน้อยมาก มีขนาดที่เหมาะสม และเหมาะกับการใช้ แฟ้มแบบ PNG นั้นไม่มีปัญหาเรื่องสิทธิบัตรต่างจากแฟ้มแบบ GIF และยังสามารถใช้ทดแทนแฟ้มแบบ TIFF ได้ดีอีกด้วย แฟ้มแบบ PNG ถูกออกแบบมาให้ทํางานได้ดีกับการแสดงผลแบบออนไลน์ เช่น เวบ ดังนั้นมันจึงสามารถเลือกทําการแสดงผลแบบโพรเกรสซีฟในระหว่างการรับสายข้อมูลได้และเช่นกัน แฟ้มแบบ PNG ยังสามารถเก็บค่าแกมม่าและค่าข้อมูลโครม่า สําหรับปรับปรุงใช้งานระบบกับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ง่ายJPEG: Das Joint Photographic Experts Group-Dateiformat ist ein gutes Webdateiformat, das Kompression mit Datenverlust nutzt.PNG: Das Portable Network Graphics-Format ist ein erweiterbares Dateiformat zum verlustfreien, portablen und komprimierten Speichern von Rasterbildern. PNG ermöglicht eine patentfreie Ersetzung des GIF-Formates und kann in vielen Fällen auch das TIFF-Format ersetzen. PNG wurde entworfen, um in Online-Bildbetrachtungsprogrammen, wie z. B. im World Wide Web, eingesetzt zu werden. Es kann optional eine Voransicht von Bildern während des Ladens anzeigen. Weiterhin kann PNG Gamma-und Farbwertdaten für eine verbesserte Bildanzeige in heterogenen Plattformen speichern
วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้Lehre vom Futter und seiner Naehrstoffe, ihrer Beziehung zu Gesundheit und Krankheit der Tiere; fuer das Versorgen der Tiere mit Futter <‧> benutzen
อินเดียน/โคโคIndischer_Ozean/Kokosinseln
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองWarndienst fuer Landwirte, der den Ausbruch und die Ausbreitung von landwirtschaftlich bedeutsamen Schaedlingen und Krankheiten meldet und Empfehlungen fuer deren Bekaempfung gibt
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, สําหรับในสัตว์และคนใช้Beschraenkt auf Pflanzen; fuer Tiere und Mensch <‧> benutzen
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอกVeraenderungen in Organismen durch Krankheit oder aeussere Elemente verursacht
วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืชLehre von den Pflanzennaehrstoffen und ihr Verhaeltnis zu Gesundheit und Krankheit der Pflanzen
อุบัติเหตุ โรค ความผิดปกติ หรืออันตรายที่เกิดกับสุขภาพอื่นๆ อันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หรือจากสิ่งแวดล้อมในการทํางานUnfaelle, Krankheiten und jegliche Gesundheitsstoerung, die mit einer bestimmten Berufsaktivitaet oder Arbeitsumgebung zusammenhaengen
รหัสแทนยูนิโคดส่วนบนKCharselect unicode block nameHohe SurrogateKCharselect unicode block name
การตายของพืชจากปลายกิ่งหรือแขนงลงล่าง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากโรค การได้รับอากาศหนาวเย็น ฯลฯ, สําหรับป่าไม้ใช้Progressives Absterben, von der Spitze abwaerts, der endstaendigen Zweige oder Aeste, durch Krankheit, Winterschaeden, etc.; fuer Wald <‧> benutzen
Zeige Seite 1. Gefunden: 56 zur Phrase โรคโคลัยบาซิลโลซีส passende Sätze.Gefunden in 0,299 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.