Übersetzungen in Deutsch:

  • kolibazillose   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (89)

กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิคdocosahexaensaeure
กรดนิโคตินิคnicotinsaeure
กรดไอโคซาเตตระอีโนอิคeicosatetraensaeure
กระบวนการไกลโคจีโนไลซิสglycogenolyse
กลุ่มโคอิมบราCoimbra-Gruppe
การติดเชื้อมายโคพลาสมาmycoplasma infektion
การเรียกเมธอดแบบอะซิงโครนัสasynchrone Methode
เกาะโคโมเรียนของมายอตkomoreninsel mayotte
ไกลโคเจนglykogen
ไกลโคซิเดสglycosidase
ไกลโคซิลทรานสเฟอเรสglycosyltransferase
ไกลโคเปปไทด์glycopeptid
ไกลโคลิปิดglycolipid
คุมิ โคดะKumi Kōda
แคทีโคลามีนcatecholamin
โคจิค เฟอร์เมนเตชั่นkojifermentation
โคโซโวKosovo
โคดันฉะKōdansha
โคดีอีนcodein
โคนิเดียconidie
โคนิไดโอสปอร์conidiospore
โคในอินเดียzebu
โค-แบรนดิ้งCobranding
โครมาตินchromatin
โครโมพลาสต์chromoplast
โครเอเชียKroatien; kroatien; kroatisch; republik kroatien
โคโรนาkorona
โคลานัทkolanuss
โคลิซินcolicin
โคอาลาkoala; Koala
โคเอนไซม์coenzym
จังหวัดโคจิPräfektur Kōchi
จีซี (ก๊าซโครมาโทกราฟี)gc (gaschromatographie)
เจ้าหญิงซิบิลลาแห่งแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธาSibylla von Sachsen-Coburg und Gotha
เจ้าหญิงเบียทริซแห่งเอดินเบอระ และแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธาBeatrice von Sachsen-Coburg und Gotha
เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเอดินเบอระและแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธาAlexandra von Sachsen-Coburg und Gotha
ไจโรสโคปkreiselinstrument; Kreiselinstrument
ซิงโครนัสsynchron
ซีซีเอ (โครเมทคอปเปอร์อาร์เซเนต)cca (chromkupferarsenat)
ไซโคเดกซ์ทรินcyclodextrin
ไซยาโนจินิคไกลโคไซด์cyanogenes glykosid
ด้วงโคโลราโดkoloradokaefer
ดาวเทียมโคบีCOBE
ไดนิโคนาโซลdiniconazol
ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนFlughafen Kopenhagen
นิโคทินnicotin
เนียร์อินฟราเรดสเปคโตสโคปีnir spektroskopie
เนื้อโคrindfleisch
บารโคดStrichcode; Barcode; Balkencode
โพรพิโคนาโซลpropiconazol
ฟลูออเรสเซนต์อีมิสชั่นสเปคโตรสโคปีfluoreszenzemissionsspektroskopie
มลรัฐนอร์ทดาโคตาNorth Dakota
มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนUniversität Kopenhagen
มหาวิทยาลัยโคโลราโด เดนเวอร์University of Colorado at Denver and Health Sciences Center
มิโคยัน-กูเรวิชค์ มิก-21Mikojan-Gurewitsch MiG-21
มิโคยัน-กูเรวิชค์ มิก-23Mikojan-Gurewitsch MiG-23
มิโคยัน-กูเรวิชค์ มิก-25Mikojan-Gurewitsch MiG-25
มิโคยัน-กูเรวิชค์ มิก-27Mikojan-Gurewitsch MiG-27
มิวโคโพลีแซคคาไรด์mucopolysaccharid
ยูโครมาตินeuchromatin
รอมบิโคซิโดเดคาฮีดรอนRhombenikosidodekaeder
รัฐโคโมเรียนkomoren
รัฐเมฆาลัยMeghalaya
ราชรัฐโมนาโคfuerstentum monaco
รูบิสโค-1, 5 ไดฟอสเฟตคาร์บอกซีเลสribulose-1,5-diphosphat carboxylase
รูปแบบการแสดงอะซิงโครนัสตามเหตุการณ์ereignisbasiertes asynchrones Muster
รูปแบบอะซิงโครนัสasynchrones Muster
โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงโคโรนารีkoronare herzkrankheit
โรคคริปโตคอคโคซีสcryptococcose
โรคที่เกิดจากเชื้อมายโคพลาสมาmycoplasmose
โรคบรองโคนิวโมเนียbronchopneumonie
โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบในโคansteckende bovine pleuropneumonie
โรคพยาธิออนโคเซอเซียซิสonchozerkose
โรคมายโคพลาสโมซีสmykoplasmose
โรคลิวโคซีสในโคrinderleukose
โรคลิวโคซีสในสัตว์ปีกaviaere leukose
โรคอิสโคสเฟเวอร์kuestenfieber; theileriose
ลิวโคพีเนียleukopenie
ลูกโคkalb
ลูกโคยังไม่หย่านมmutterkuh
สโคโปลามีนscopolamin
สภาเพื่อความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจร่วมโคมีคอนcomecon
สารออนโคจีนิคonkogene substanz
หอยโคคุยน่าcoquina
โหมดการถ่ายโอนข้อมูลแบบอะซิงโครนัสasynchroner Übertragungsmodus
อะซีติลโคลีนacetylcholin
อิน แซคโค เอกซ์เพอริเมนเตชั่นin sacco experimentieren
เอนไออาร์สเปคโตสโคปีnir spektroskopie
ไฮเพรสเซอร์ลิควิดโครมาโทกราฟีhigh performance liquid chromatogr

Beispielsätze mit "โรคโคลัยบาซิลโลซีส", Translation Memory

add example
มาโครที่ใช้แทนค่าต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้Die folgenden Platzhalter werden ersetzt
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอกVeraenderungen in Organismen durch Krankheit oder aeussere Elemente verursacht
รหัสแทนยูนิโคดส่วนบนKCharselect unicode block nameHohe SurrogateKCharselect unicode block name
การวินิจฉัยสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรคBestimmung der Todesursache oder Veraenderungen durch Krankheit
การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืชPathologische Verkalkung
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine reproductive and respiratory syndromePorcine reproductive and respiratory syndrome (Seuchenhafter Spaetabort
โครเอเชียNameKroatienName
โมร็อคโคNameMarokkoName
แนวโน้มการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคMeist angeborene erhoehte Bereitschaft fuer bestimmte Krankheiten
หมู่เกาะโคคอส (Keeling) NameCocos/Keeling-InselnName
โรคของปลา รวมถึงสัตว์น้ําจําพวกมีเปลือกEinschliesslich Schalentiere
วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืชLehre von den Pflanzennaehrstoffen und ihr Verhaeltnis zu Gesundheit und Krankheit der Pflanzen
โมนาโคNameMonacoName
อุบัติเหตุ โรค ความผิดปกติ หรืออันตรายที่เกิดกับสุขภาพอื่นๆ อันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หรือจากสิ่งแวดล้อมในการทํางานUnfaelle, Krankheiten und jegliche Gesundheitsstoerung, die mit einer bestimmten Berufsaktivitaet oder Arbeitsumgebung zusammenhaengen
สหพันธรัฐมิโครนีเซียNameMikronesien, Föderation vonName
หมายเลขบาร์โคStrichcode-ID
สหพันธรัฐมิโครนีเซียFöderierte Staaten von Mikronesien
ฉันเป็นโรคเบาหวานIch bin Diabetikerin.
JPEG: รูปแบบแฟ้มของ The Joint Photographic Experts Group เหมาะสําหรับใช้กับเวบ แต่จะมีการบีบข้อมูลที่ทําให้ภาพเสียรายละเอียดPNG: รูปแบบแฟ้ม Portable Network Graphics เป็นแฟ้มที่ภาพเสียรายละเอียดน้อยมาก มีขนาดที่เหมาะสม และเหมาะกับการใช้ แฟ้มแบบ PNG นั้นไม่มีปัญหาเรื่องสิทธิบัตรต่างจากแฟ้มแบบ GIF และยังสามารถใช้ทดแทนแฟ้มแบบ TIFF ได้ดีอีกด้วย แฟ้มแบบ PNG ถูกออกแบบมาให้ทํางานได้ดีกับการแสดงผลแบบออนไลน์ เช่น เวบ ดังนั้นมันจึงสามารถเลือกทําการแสดงผลแบบโพรเกรสซีฟในระหว่างการรับสายข้อมูลได้และเช่นกัน แฟ้มแบบ PNG ยังสามารถเก็บค่าแกมม่าและค่าข้อมูลโครม่า สําหรับปรับปรุงใช้งานระบบกับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ง่ายJPEG: Das Joint Photographic Experts Group-Dateiformat ist ein gutes Webdateiformat, das Kompression mit Datenverlust nutzt.PNG: Das Portable Network Graphics-Format ist ein erweiterbares Dateiformat zum verlustfreien, portablen und komprimierten Speichern von Rasterbildern. PNG ermöglicht eine patentfreie Ersetzung des GIF-Formates und kann in vielen Fällen auch das TIFF-Format ersetzen. PNG wurde entworfen, um in Online-Bildbetrachtungsprogrammen, wie z. B. im World Wide Web, eingesetzt zu werden. Es kann optional eine Voransicht von Bildern während des Ladens anzeigen. Weiterhin kann PNG Gamma-und Farbwertdaten für eine verbesserte Bildanzeige in heterogenen Plattformen speichern
อินเดียน/โคโคIndischer_Ozean/Kokosinseln
การควบคุมโรคหรือแมลงโดยวิธีเขตกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลูกพืชSchaedlings- oder Krankheitsbekaempfung mit Hilfe von geaenderten Anbaumethoden
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, สําหรับในสัตว์และคนใช้Beschraenkt auf Pflanzen; fuer Tiere und Mensch <‧> benutzen
วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้Lehre vom Futter und seiner Naehrstoffe, ihrer Beziehung zu Gesundheit und Krankheit der Tiere; fuer das Versorgen der Tiere mit Futter <‧> benutzen
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองWarndienst fuer Landwirte, der den Ausbruch und die Ausbreitung von landwirtschaftlich bedeutsamen Schaedlingen und Krankheiten meldet und Empfehlungen fuer deren Bekaempfung gibt
Zeige Seite 1. Gefunden: 56 zur Phrase โรคโคลัยบาซิลโลซีส passende Sätze.Gefunden in 0,43 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.