Übersetzungen in Deutsch:

  • kolibazillose   

Ähnliche Phrasen im Wörterbuch Thailändisch Deutsch. (89)

โครเอเชีย
Kroatien; kroatien; kroatisch; republik kroatien
โคอาลา
koala; Koala
ไจโรสโคป
kreiselinstrument; Kreiselinstrument
บารโคด
Strichcode; Barcode; Balkencode
มหาวิทยาลัยโคโลราโด เดนเวอร์
University of Colorado at Denver and Health Sciences Center

Beispielsätze mit "โรคโคลัยบาซิลโลซีส", Translation Memory

add example
th มาโครที่ใช้แทนค่าต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้
de Die folgenden Platzhalter werden ersetzt
th การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอก
de Veraenderungen in Organismen durch Krankheit oder aeussere Elemente verursacht
th รหัสแทนยูนิโคดส่วนบนKCharselect unicode block name
de Hohe SurrogateKCharselect unicode block name
th การวินิจฉัยสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรค
de Bestimmung der Todesursache oder Veraenderungen durch Krankheit
th การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืช
de Pathologische Verkalkung
th โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine reproductive and respiratory syndrome
de Porcine reproductive and respiratory syndrome (Seuchenhafter Spaetabort
th โครเอเชียName
de KroatienName
th โมร็อคโคName
de MarokkoName
th แนวโน้มการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรค
de Meist angeborene erhoehte Bereitschaft fuer bestimmte Krankheiten
th หมู่เกาะโคคอส (Keeling) Name
de Cocos/Keeling-InselnName
th โรคของปลา รวมถึงสัตว์น้ําจําพวกมีเปลือก
de Einschliesslich Schalentiere
th วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืช
de Lehre von den Pflanzennaehrstoffen und ihr Verhaeltnis zu Gesundheit und Krankheit der Pflanzen
th โมนาโคName
de MonacoName
th อุบัติเหตุ โรค ความผิดปกติ หรืออันตรายที่เกิดกับสุขภาพอื่นๆ อันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หรือจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
de Unfaelle, Krankheiten und jegliche Gesundheitsstoerung, die mit einer bestimmten Berufsaktivitaet oder Arbeitsumgebung zusammenhaengen
th สหพันธรัฐมิโครนีเซียName
de Mikronesien, Föderation vonName
th หมายเลขบาร์โค
de Strichcode-ID
th สหพันธรัฐมิโครนีเซีย
de Föderierte Staaten von Mikronesien
th ฉันเป็นโรคเบาหวาน
de Ich bin Diabetikerin.
th JPEG: รูปแบบแฟ้มของ The Joint Photographic Experts Group เหมาะสําหรับใช้กับเวบ แต่จะมีการบีบข้อมูลที่ทําให้ภาพเสียรายละเอียดPNG: รูปแบบแฟ้ม Portable Network Graphics เป็นแฟ้มที่ภาพเสียรายละเอียดน้อยมาก มีขนาดที่เหมาะสม และเหมาะกับการใช้ แฟ้มแบบ PNG นั้นไม่มีปัญหาเรื่องสิทธิบัตรต่างจากแฟ้มแบบ GIF และยังสามารถใช้ทดแทนแฟ้มแบบ TIFF ได้ดีอีกด้วย แฟ้มแบบ PNG ถูกออกแบบมาให้ทํางานได้ดีกับการแสดงผลแบบออนไลน์ เช่น เวบ ดังนั้นมันจึงสามารถเลือกทําการแสดงผลแบบโพรเกรสซีฟในระหว่างการรับสายข้อมูลได้และเช่นกัน แฟ้มแบบ PNG ยังสามารถเก็บค่าแกมม่าและค่าข้อมูลโครม่า สําหรับปรับปรุงใช้งานระบบกับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ง่าย
de JPEG: Das Joint Photographic Experts Group-Dateiformat ist ein gutes Webdateiformat, das Kompression mit Datenverlust nutzt.PNG: Das Portable Network Graphics-Format ist ein erweiterbares Dateiformat zum verlustfreien, portablen und komprimierten Speichern von Rasterbildern. PNG ermöglicht eine patentfreie Ersetzung des GIF-Formates und kann in vielen Fällen auch das TIFF-Format ersetzen. PNG wurde entworfen, um in Online-Bildbetrachtungsprogrammen, wie z. B. im World Wide Web, eingesetzt zu werden. Es kann optional eine Voransicht von Bildern während des Ladens anzeigen. Weiterhin kann PNG Gamma-und Farbwertdaten für eine verbesserte Bildanzeige in heterogenen Plattformen speichern
th อินเดียน/โคโค
de Indischer_Ozean/Kokosinseln
th การควบคุมโรคหรือแมลงโดยวิธีเขตกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลูกพืช
de Schaedlings- oder Krankheitsbekaempfung mit Hilfe von geaenderten Anbaumethoden
th โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, สําหรับในสัตว์และคนใช้
de Beschraenkt auf Pflanzen; fuer Tiere und Mensch <‧> benutzen
th วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้
de Lehre vom Futter und seiner Naehrstoffe, ihrer Beziehung zu Gesundheit und Krankheit der Tiere; fuer das Versorgen der Tiere mit Futter <‧> benutzen
th หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเอง
de Warndienst fuer Landwirte, der den Ausbruch und die Ausbreitung von landwirtschaftlich bedeutsamen Schaedlingen und Krankheiten meldet und Empfehlungen fuer deren Bekaempfung gibt
Zeige Seite 1. Gefunden: 56 zur Phrase โรคโคลัยบาซิลโลซีส passende Sätze.Gefunden in 0,82 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte.